Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Đăng vào lúc: 09:16 10/07/2019
Chương trình “Mở, sao chép, sao lưu và nhận dữ liệu thống kê” được Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, VKSND tỉnh Kiên Giang xây dựng vào đưa vào sử dụng ở hai cấp Kiểm sát từ năm 2016, để tạo thuận lợi cho việc thực hiện và tổng hợp thống kê các kỳ báo cáo thống kê cùa Ngành, Chương trình được nâng cấp, bồ sung theo 2 chức năng mới: Chức năng cho người dùng có thể chọn từng biểu thống kê và Chức năng cho phép lấy dữ liệu ở từng biểu thống kê theo kỳ thống kê của từng đơn vị của cấp dưới truyền lên.

Đăng vào lúc: 15:32 14/06/2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (TKTP và CNTT) – Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên giang đã xây dựng: 01 ứng dụng “ Quản lý và thống kê tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết” bằng Excel; 01 Chương trình phân tích một số chỉ tiêu công tác kiểm sát bằng biểu đồ theo tháng, 6 tháng và năm theo từng đơn vị và các chỉ tiêu theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC của VKSND tối cao. Kết quả đã triển khai và đưa vào sử dụng, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, diều hành chung. Cụ thể:...

 

 
Đăng vào lúc: 14:04 21/12/2018
Thực hiện các tiện ích của công nghệ thông tin mang lại, ứng dụng phân tích các chỉ tiêu công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 sang dạng biểu đồ một cách trực quan, dễ theo dõi, đánh giá và nhằm góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nghiên cứu, xây dựng chương trình phân tích số liệu thống kê về một số kết quả công tác kiểm sát bằng biểu đồ (gọi tắt là Chương trình phân tích số liệu thống kê).

 
Đăng vào lúc: 08:56 13/07/2018
Thực hiện công văn số 1189/VKSTC-C2 ngày 01/4/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và công văn số 07/VKS-P9 ngày 18/5/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang về hướng dẫn thực hiện phần mềm Quản lý án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp (PM-QL.DS). Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc đã nghiêm túc chấp hành theo hướng dẫn của Ngành trong việc nhập các loại án vào phần mềm theo đúng thời gian quy định.

 
Đăng vào lúc: 13:45 30/05/2018
Ứng dụng Excel “Quản lý và thống kê Thi hành án dân sự” được bổ sung thêm chức năng tổng hợp số liệu báo cáo thống kê 6 tháng và 12 tháng.

 
Đăng vào lúc: 10:06 25/01/2018
Thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý và thống kê giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 
Đăng vào lúc: 09:10 19/01/2018
Chương trình xử lý văn bản nội bộ ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện việc trao đổi văn bản nội bộ trong ngành luôn được kiểm tra, khắc phục sửa lổi và cập nhật một cách điều đặn để đáp ứng theo yêu cầu công việc của ngành. Vì vậy, để thuận tiện cho các đơn vị nhận cập nhật phiên bản mới nhất, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Viện tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách cập nhật chương trình khi có phiên bản mới như sau:...

 
Đăng vào lúc: 10:02 12/01/2017
Từ tháng 7 năm 2016, toàn ngành Kiểm sát đã được sử dụng hệ thống phần mềm thống kê mới năm 2016. Thời gian đầu, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn và trực tiếp kết nối với các máy thống kê ở 2 cấp VKS để cài đặt các phần mềm thống kê này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, VKSND tối cao có bổ sung, cập nhật, chỉnh sữa lổi hệ thống phần mềm, các công thức logic… Vì vậy, các cán bộ thống kê ở 2 cấp cần biết cách để thường xuyên cập nhật các phần mềm thống kê mới này giúp cho việc nhập số liệu, kiểm tra, truyền thống kê đúng và đạt chất lượng.

 
Đăng vào lúc: 07:28 13/03/2015
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị...

 
Đăng vào lúc: 16:15 20/11/2014
Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu

 
Đăng vào lúc: 15:33 26/09/2013
Ngày 19/7/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP & CNTT) tổ chức tập huấn việc thực hiện phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự tập trung tại Phòng TKTP & CNTT cho các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) và Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (Phòng 3) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh.


 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang