Thứ Hai, 23/5/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Đăng vào lúc: 09:52 20/05/2022
Bộ luật Hình sự năm2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (gọi tắt là BLHS 2015) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (gọi tắt BLTTHS 2015) đã khắc phục những bất cập, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ án do người dưới 18 tuổi phạm tội trong thời gian qua.Tuy nhiên, để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội;...

Đăng vào lúc: 08:26 20/05/2022
Ngày 15/4/2022, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, về việc có nhân thân tốt, Hội đồng Thẩm phán đã sửa đổi, bổ sung một số điều kiện được xem xét hưởng án treo, như sau:...

 

 
Đăng vào lúc: 15:12 16/05/2022
Ngày 10/5/2022, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo có hiệu lực:...

 
Đăng vào lúc: 15:55 29/04/2022
Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 9 thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 
Đăng vào lúc: 10:49 08/04/2022
Vừa qua, VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Thông tư gồm 6 chương, 27 điều, có hiệu lực vào ngày 05/4/2022 có một số điểm đáng lưu ý như sau:

 
Đăng vào lúc: 15:19 24/03/2022
Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 17/10/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phát hiện vi phạm của bản án, quyết định sơ thẩm giải quyết các vụ việc dân sự, thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy có trách nhiệm của Viện Kiểm sát ngang cấp; đồng thời, nâng cao tỷ lệ, chất lượng kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát ngang cấp” (gọi tắt là HD số 33/2019).

 
Đăng vào lúc: 09:47 08/03/2022
Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022). Theo đó, đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

 
Đăng vào lúc: 09:35 08/03/2022
Tình hình tội phạm ma túy trong tháng qua tăng và diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng thụ lý 34 tin tố giác, chuyển khởi tố 34 vụ 41 bị can về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức dử dụng trái phép chất ma túy theo các Điều 249, 250, 251, 254, 255 BLHS (Tăng 14 vụ so với cùng kỳ). Thủ đoạn thực hiện tội phạm ma túy rất tinh vi, nguy hiểm. Các chất ma túy tổng hợp, những câu từ lóng các đối tượng thường dùng cũng đa dạng và phong phú...

 
Đăng vào lúc: 09:24 08/03/2022
Thông tư số 17/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thông qua ngày 22/12/2021 gồm có 4 chương 15 Điều, Thông tư này quy định về nội dung giám định tư pháp xây dựng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng; công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; đăng tải danh sách tổ chức, các nhân giám định tư pháp xây dựng; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn; sử dụng máy, thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ giám định tư pháp xây dựng; quy trình, hồ sơ, thời hạn giám định tư pháp xây dựng, giám định bổ sung, giám định lại và thành lập Hội đồng giám định tư pháp xây dựng.

 
Đăng vào lúc: 15:19 28/02/2022
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó việc tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm khẩn trương đưa các vụ án ra xét xử theo đúng thời hạn luật định, kịp thời bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, ổn định trật tự an toàn xã hội và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. Xuất phát từ nhu cầu cần thiết đó Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên toà trực tuyến góp phần bảo đảm tư pháp không chậm trễ, xét xử nhanh chóng, kịp thời. Nay việc tổ chức phiên tòa trực tuyến được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 với một số điểm đáng chú ý sau đây:

 
Đăng vào lúc: 15:10 28/02/2022
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án có kết cấu4 Chương, 42 Điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Toà án; quyền và nghĩa vụ của Hoà giải viên tại Toà án, các bên tham gia hoạt động hoà giải, đối thoại tại Toà án; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 
Đăng vào lúc: 09:36 23/02/2022
Ngày 29/12/2021, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 12/2021).

 
Đăng vào lúc: 10:24 26/01/2022
Ngày 13/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong đó, nội dung Chương trình đã đề ra các mục tiêu như sau:

 
Đăng vào lúc: 09:18 26/01/2022
Trong những năm qua, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, đặc biệt có những trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần, “ngáo đá” gây ra những vụ thảm án, gây bất an trong xã hội. Do đó, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01-01-2022 đã có thêm những quy định mới, sát với thực tiễn hơn về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, về cai nghiện ma túy, cụ thể như sau:...

 
Đăng vào lúc: 08:17 20/01/2022
Ngày 14/01/2022, Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có hiệu lực:...

 
Đăng vào lúc: 08:31 12/01/2022
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

 
Đăng vào lúc: 08:22 12/01/2022
Thời gian qua, tình hình trẻ em bị xâm hại, bạo hành đang có những diễn biễn phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, mà đối tượng thực hiện hành vi xâm hại, bạo hành lại chính là người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em như cha, mẹ, ông, bà hoặc thầy giáo, cô giáo, bảo mẫu...
Trang sau


 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang