Thứ Bảy, 24/10/2020

Đăng vào lúc: 14:15 15/10/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định gồm 4 chương, 117 Điều. Hiện nay, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp bị áp dụng mức xử phạt về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đăng vào lúc: 15:16 28/09/2020
Quy định về đóng dấu bút lục xác nhạn chứng cứ trong vụ án hình sự hiện nay có 2 cách nhận thức và vận dụng khác nhau trong thực tiễn. Khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án...

 

 
Đăng vào lúc: 11:22 25/09/2020
Ngày 17 tháng 9 năm 2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Văn bản số 27/HD-VKSTC về hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao gửi quyết định, bản án; ra quyết định thi hành án hoặc ủy thác thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự (gọi tắt là Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC). Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC nhận định, thời gian qua, VKSND các cấp đã tăng cường công tác kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự cho Viện Kiểm sát, người bị kết án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

 
Đăng vào lúc: 10:57 25/09/2020
Quy định về đóng dấu bút lục xác nhạn chứng cứ trong vụ án hình sự hiện nay có 2 cách nhận thức và vận dụng khác nhau trong thực tiễn. Khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày...

 
Đăng vào lúc: 09:27 15/09/2020
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định có hiệu lực lực thi hành ngày 05/3/2020, có nhiều thay đổi về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quy tắc viết hoa trong văn bản hành chính; viết tắt tên loại, mẫu trình bày văn bản hành chính so với quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004; Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư và Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Sau đây là một số điểm mới quan trọng:

 
Đăng vào lúc: 08:44 10/09/2020
Ngày 29/4/2020 Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; theo đó chỉ tiêu công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật cũng có sự điều chỉnh và thêm mới so với Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

 
Đăng vào lúc: 07:54 18/08/2020
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020, thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

 
Đăng vào lúc: 08:25 11/08/2020
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1180/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND). Theo đó, Danh mục bí mật Nhà nước thuộc VKSND gồm 02 mức độ mật: bí mật Nhà nước độ tối mật và bí mật Nhà nước độ mật.

 
Đăng vào lúc: 16:44 10/08/2020
Ngày 15/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định gồm 09 chương, 91 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây:

 
Đăng vào lúc: 07:59 31/07/2020
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Quyết định 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 về ban hành Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm, ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố (gọi tắt là Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm, ghi hình)....

 
Đăng vào lúc: 10:43 30/06/2020
Điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (gọi tắt là BLHS) quy định tình tiết “người phạm tội là phụ nữ có thai” là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong thực tiễn áp dụng pháp luật phát sinh hai quan điểm về áp dụng tình tiết giảm nhẹ này, cụ thể: Quan điểm thứ nhất cho rằng, “người phạm tội là phụ nữ có thai” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với trường hợp người phạm tội có thai tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội...

 
Đăng vào lúc: 10:40 30/06/2020
Ngày 26/6/2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. VKSND tối cao đánh giá trong thời gian qua công tác kiểm sát THADS đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, công tác kiểm sát THADS nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm, nhưng kết quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm:

 
Đăng vào lúc: 16:37 15/06/2020
Nhằm làm giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 Chương 36 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

 
Đăng vào lúc: 15:24 11/06/2020
Ngày 02-01-2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Theo đó, đảng viên đang công tác có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, cụ thể như sau:

 
Đăng vào lúc: 15:37 09/06/2020
Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất, gồm 3 Điều, ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

 
Đăng vào lúc: 14:37 05/06/2020
Vừa qua, Tòa án Quân sự Khu vực 2, Quân khu 9 đã mở phiên tòa xét xử công khai tại Doanh trại Sư đoàn Bộ binh 4 thuộc ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đối với tám bị can gồm: Hồ Văn Hai, Trần Văn Lập, Nguyễn Văn Út, Thái Thị Bến, Phạm Hoàng Hậu, Cao Văn Đẹt, Trần Văn Em, Nguyễn Hồng Bảo Quốc về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ Luật hình sự.

 
Đăng vào lúc: 16:25 03/06/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Nghị định gồm 5 chương, 21 điều, được áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án (gọi tắt là pháp nhân thương mại); cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
Trang sau


 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873