Thứ Sáu, 29/10/2021
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Đăng vào lúc: 11:00 05/09/2021
Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 giải đáp một số vướng mắc trong xét xử các vụ án về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự; dân sự, tố tụng dân sự, trong đó có một số nội dung đáng chú ý trong lĩnh vực hình sự, cụ thể như sau:...

Đăng vào lúc: 10:53 05/09/2021
Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC hướng dẫn hoạt động kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, biên bản phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính (sau đây gọi tắt là biên bản phiên tòa, phiên họp).

 

 
Đăng vào lúc: 10:51 31/08/2021
Những năm gần đây, tình hình tranh chấp về quyền sử dụng đất nói chung, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đây là một trong số các loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất trong số các tranh chấp dân sự bởi quyền sử dụng đất thường có giá trị lớn, liên quan đến nhiều đương sự, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này qua nhiều thời kỳ còn có những chồng chéo và xung đột với nhau.

 
Đăng vào lúc: 10:50 31/08/2021
Ngày 16/8/2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ký Quyết định số 255/QĐ-VKSTC (sau đây gọi tắt là Quyết định số 255/QĐ-VKSTC)về việc ban hành “Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Toà án”. Đồng thời, ngày 17/8/2021 thừa lệnh Viện trưởng VKSND tối cao Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụán hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ký ban hành Văn bản số 3316/VKSTC-V10 về việc khai thácQuyết định số 255/QĐ-VKSTC nêu trên.

 
Đăng vào lúc: 10:46 31/08/2021
Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

 
Đăng vào lúc: 09:51 31/08/2021
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020); Luật này gồm 09 chương, 73 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động của kiểm toán nhà nước.

 
Đăng vào lúc: 10:39 27/08/2021
Theo quy định của Luật THADS 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, thì việc xác minh điều kiện thi hành án được Chấp hành viên (Chủ thể có nhiệm vụ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án cho cả việc thi hành án chủ động và theo đơn) của cơ quan THADS. Quy định này đã khắc phục được những hạn chế trong công tác xác minh điều kiện thi hành án của Luật THADS năm 2008, gây khó khăn cho người được thi hành án và bất cập trong thu phí xác minh điều kiện thi hành án. Theo đó, khoản 1 Điều 44 Luật THADS năm 2008 quy định ...

 
Đăng vào lúc: 10:59 24/08/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 10:57 24/08/2021
Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định số 22-QĐ/TW). Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

 
Đăng vào lúc: 16:28 18/08/2021
Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là Thông tư 03/2021).

 
Đăng vào lúc: 16:26 18/08/2021
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai, Thông tư có 11 Điều, trong đó được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động đất đai từ ngày 01/9/2021 có các trường hợp như sau:

 
Đăng vào lúc: 08:14 02/08/2021
Bộ lao động - Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư Số: 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ TRưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc, Thông tư có 7 điểm công chức, viên chức và người lao động cần chú ý như sau:

 
Đăng vào lúc: 14:26 22/07/2021
Theo Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú năm 2020 (Nghị định 62), giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, gồm:

 
Đăng vào lúc: 10:41 21/07/2021
Ngày 01-7-2021, Tòa án nhân dân tối cao có Văn bản 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp 35 vấn đề vướng mắc nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn những giải đáp để các đơn vị hai cấp Kiểm sát nghiên cứu, trao đổi, vận dụng trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm sát như sau:

 
Đăng vào lúc: 08:11 16/07/2021
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số: 03/2021/TT-BNV, ngày 29/6/2021, Thông tư gồm có 3 Điều sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 
Đăng vào lúc: 08:03 16/07/2021
Nghe như chuyện đùa thế mà có thật, cuộc sống bây giờ có nhiều thay đổi con người cũng thế, thay đổi đó là quy luật của cuộc sống. Nhiều cặp vợ chồng thời gian đầu mới cưới sống mặn nồng bên nhau, thế nhưng cuộc sống thay đổi thì con người cũng có cách suy nghĩ về cuộc sống khác nhau, nhưng có các mặt trái đời sống không như nhau, cũng như cách ứng xử giữa con người và con người cũng khác nhau. Bạo lực gia đình đâu đó còn đem lại nhiều hệ lụy, nếu người chồng hết mực yêu thương vợ và lắng nghe, hiểu biết pháp luật thì chuyện đau lòng đã không xãy ra. Câu chuyện sau đây là từ một vụ án có thật cũng do hành động vũ lực và thiếu hiểu biết pháp luật mà dẫn đến vòng lao lý.

 
Đăng vào lúc: 10:51 09/07/2021
Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30-6-2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 có 7 Điều nêu rõ, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2021). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Trang sau


 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873