Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Đăng vào lúc: 07:52 02/11/2020
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các văn bản của Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đăng vào lúc: 09:45 15/09/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Bác đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Về vị trí, vai trò của cán bộ, Bác khẳng định: “Cán bộ quyết định mọi việc, các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”...

 

 
Đăng vào lúc: 08:33 15/07/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Bác đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Về vị trí, vai trò của cán bộ, Bác khẳng định: “Cán bộ quyết định mọi việc, các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”...

 
Đăng vào lúc: 07:50 12/11/2018
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và nhân dân, hòa mình với nhân dân, đoàn kết, nêu gương, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, đem lại ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

 
Đăng vào lúc: 16:19 27/08/2018
Mặc dù xuất ngũ hơn 20 năm rồi và từ đó anh cũng đã đến với ngành Kiểm sát nhân dân Kiên Giang, nhưng chất lính “Anh Bộ đội cụ Hồ” luôn ở trong anh.

 
Đăng vào lúc: 10:38 18/07/2018
Thấm thoát đã qua 09 năm kể từ ngày các đồng chí Phạm Văn Ni và Phạm Quốc Hùng đến nhận công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hà Tiên, đây cũng là thời điểm Công đoàn Viện Kiểm sát được tách ra từ Công đoàn Khối nội chính. Với sức trẻ cùng nhiệt huyết trong công tác, Công đoàn dần chuyển mình và là một trong những công đoàn tham gia đầy đủ và có hiệu quả các phong trào do cấp trên phát động. Một trong những phong trào nổi bật nhất trong những năm qua là phong trào hiến máu tình nguyện, mà ở đó Ni và Hùng là hai nhân tố điển hình để người khác noi theo.

 
Đăng vào lúc: 16:06 27/02/2018
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời Người luôn vì dân, vì nước, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã ra đi nhưng để lại cho toàn dân tộc ta tài sản vô giá là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Một trong những tư tưởng quan trọng và có ý nghĩa đó là tư tưởng về: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”...

 
Đăng vào lúc: 08:09 26/02/2018
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có thể thấy công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị và Chuyên đề học tập toàn khóa trong chi bộ được kịp thời. Nội dung các văn bản cụ thể hóa thực hiện cơ bản bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và của huyện, đồng thời có xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Qua đó...

 
Đăng vào lúc: 15:57 30/01/2018
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Tiên tổ chức triển khai học tập, sinh hoạt Chuyên đề 2018 (Lớp thứ 2) cho các đảng viên trên địa bàn Thị xã Hà Tiên. Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Hà Tiên có 05 đảng viên tham gia học tập, sinh hoạt Chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
Đăng vào lúc: 14:31 15/02/2016
Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo VKSND huyện Kiên Lương đã quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn đơn vị tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02 của Chi bộ Viện Kiểm sát huyện...

 
Đăng vào lúc: 09:50 05/11/2015
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 10-CV/ĐU ngày 26/10/2015 của Đảng uỷ VKSND tỉnh)

 
Đăng vào lúc: 10:37 08/10/2014
Là cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân, ai cũng thuộc lòng mười chữ vàng mà Bác Hồ đã dạy, đó là:" Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy này của Bác Hồ là kim chỉ nam, là mục đích mà người cán bộ Kiểm sát phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong suốt cuộc đời. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 5 đức tính của cán bộ ngành Kiểm sát, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu n¬ước do ngành và địa ph¬ương phát động.

 
Đăng vào lúc: 14:35 16/09/2014
Kèm Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW ngày 16/8/2014 của Ban Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn.

 
Đăng vào lúc: 15:30 29/08/2014
“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc.

 
Đăng vào lúc: 12:40 24/07/2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy đối với cán bộ Kiểm sát là phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lời dạy đó đã trở thành phương châm rèn luyện của mỗi cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, trở thành 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát phải thực hiện trong suốt hơn 50 năm qua. Nhân tiến tới kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2014) chúng ta cùng ôn lại lời dạy đó của Người.

 
Đăng vào lúc: 15:41 20/09/2013
Quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ đến bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trên từng mặt của công tác kiểm sát nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình cải cách tư pháp.


 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang