Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT
ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH, MA TÚY,
THAM NHŨNG, CHỨC VỤ VÀ XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
(gọi tắt là PHÒNG 1)
------

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma tuý, tham nhũng, chức vụ và xâm phạm hoạt động tư pháp (gọi tắt là Phòng 1) được đổi từ Phòng 2 theo Thông báo số 60/TB-VKS-P15 ngày 09/5/2015 của Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang) được thành lập theo Quyết định số 42/2005/QĐ-VKSTC ngày 14/7/2005 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao. Do yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, nên Viện trưởng VKSND tỉnh phân công Phòng 1 kiêm nhiệm thêm án tham nhũng, chức vụ và xâm phạm hoạt động tư pháp. Vì  vậy, Phòng có tên gọi chung là Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, tham nhũng, chức vụ và xâm phạm hoạt động tư pháp (Phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mọi hoạt động nghiệp vụ của đơn vị luôn bám sát theo Chỉ thị, hướng dẫn của VKSND tối cao, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo VKSND tỉnh. Hàng năm, Phòng đều xây dựng chương trình công tác với những nội dung và biện pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng, cụ thể như:

- Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm (THQCT, KSĐT, KSXXST) án an ninh, ma túy, tham nhũng, chức vụ, xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với những vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công đảm bảo việc điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, đúng căn cứ pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai.

- Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân nhân huyện, thành phố (gọi tắt là Viện kiểm sát cấp huyện); chủ động và tăng cường công tác phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan khác để nắm đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo tội phạm về tham nhũng, chức vụ; đảm bảo công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định BLTTHS và Thông tư liên tịch của liên ngành Trung ương.

Thực hiện tốt công tác KSĐT chủ động kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra; hạn chế việc kéo dài thời hạn điều tra; hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; bảo đảm áp dụng các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật. Đặc biệt không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá thời hạn, việc bắt theo tố tụng phải trả tự do để xử lý hành chính. Bảo đảm việc truy tố, xét xử và giải quyết vụ án có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Luôn thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng THQCT và KSĐT, KSXX, phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Thông qua công tác THQCT và KSĐT, KSXX tổng hợp những vi phạm, thiếu sót của CQĐT và Tòa án để kịp thời tham mưu Viện trưởng ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục; phát hiện tổng hợp nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tội phạm, tham mưu Viện trưởng tỉnh ban hành báo cáo Kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, gửi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của các Vụ (1, 4, 5, 6) VKSND tối cao, kế hoạch của VKSND tỉnh để tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình công tác của tỉnh để hai cấp Kiểm sát thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ VKSND cấp huyện về công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án do phòng phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất; qua đó ban hành Thông báo rút kinh nghiệm chung. Kịp thời tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Viện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của hai cấp để có ý kiến chỉ đạo.

Xây dựng các báo cáo, tổng hợp các chuyên đề nghiệp vụ để trao đổi kinh nghiệm. Thực hiện nghiên chế độ thông tin, báo cáo, thống kê. Lập hệ thống sổ sách, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Lãnh đạo Phòng luôn đổi mới, nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của ngành và quán triệt nghiêm việc chấp hành kỷ luật lao động; tổ chức đánh giá xếp lọai cán bộ công chức cuối năm và công tác xét đề nghị thi đua khen thưởng. Đồng thời, giải quyết những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến vụ án thuộc trách nhiệm giải quyết của phòng và những nhiệm vụ cụ thể khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện. 

Ảnh đồng chí Nguyễn Kim Phương – Nguyên Trưởng Phòng 1

(Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 7/2018) 

 

 

Ảnh đồng chí Kiều Công Đô – Trưởng Phòng 1

(Từ tháng 8/2018 đến nay) 

 

 

Ảnh đồng chí Bùi Hảo Thủy – Nguyên Phó Trưởng Phòng 1

(Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 5/2018) 

 

 

Ảnh đồng chí Phạm Hoàng Thái Bình – Phó Trưởng Phòng 1

(Từ tháng 6/2018 đến nay)

  

Cơ cấu tổ chức của đơn vị

Từ khi mới thành lập vào tháng 7 năm 2005, Phòng 2 (nay Phòng 1) có 04 đồng chí gồm: 02 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 chuyên viên.  Đến năm 2007, được bổ sung biên chế có 07 đồng chí gồm: 03 Kiểm sát viên trung cấp, 03 Kiểm sát viên  sơ cấp, 01 Chuyên viên. Đến năm 2012, điều động 2 đồng chí và bổ sung 01 đồng chí, phòng có 06 đồng chí: 03 Kiểm sát viên trung cấp, 02 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 chuyên viên.

Đến năm 2016, điều động 02, hiện tại Phòng có 04 đồng chí: 03 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp.

Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 01/08/2018, nghỉ hưu, điều đổng, bổ nhiệm 07 cán bộ, hiện tại Phòng 1 có 05 đồng chí gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng (Bổ nhiệm mới); 01 KSV trung cấp và 02 Kiểm tra viên.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0297. 3926624             - Email: Phong1.vks@kiengiang.gov.vn.

Email Trưởng phòng: kcdo.vks@kiengiang.gov.vn.
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang