Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10).

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC-V9 ngày 28/7/2011 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tại thời điểm thành lập, đơn vị được gọi tắt là Phòng 12. Đến ngày 04/4/2017 Phòng 12 được đổi tên gọi tắt thành Phòng 10 theo Thông báo số 28/TB-VKS của Viện KSND tỉnh Kiên Giang. Phòng 10 có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Giúp lãnh đạo Viện tỉnh thực hiện vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp và Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thị, thành (gọi tắt là Viện Kiểm sát cấp huyện) khi phát hiện có vi phạm pháp luật.

- Tổng hợp những vi phạm pháp luật trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của Tòa án nhân dân hai cấp để tham mưu cho Viện trưởng tỉnh kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp về biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Viện Kiểm sát cấp huyện về nghiệp vụ công tác kiểm sát thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo Viện.

- Phối hợp với Phòng Khiếu tố tham mưu cho lãnh đạo Viện trả lời các khiếu nại thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức.

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí. Trong đó có:

- Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà.

- Phó trưởng phòng: Đồng chí Chiêm Văn Hùng.

Các Kiểm sát viên trung cấp:

- Đồng chí Trương Văn Chi - KSV trung cấp.

- Đồng chí Trần Ngọc Huyên - KSV trung cấp.

- Đồng chí Châu Thùy Tam - KSV trung cấp.

- Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trâm - KSV trung cấp.

3. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0297 3929.962 - Email: phong10.vks@kiengiang.gov.vn

Email Trưởng phòng: nhha.vks@kiengiang.gov.vn 

 


Đ/c Nguyễn Hoàng Hà

 

Đ/c Chiêm Văn Hùng

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang