Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

Giới thiệu chung

- Tháng 4 năm 1975 giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, năm 1976 hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam được thành lập, trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Từ năm 1990-1993 bộ phận Kiểm sát thi hành án còn chung với bộ phận Kiểm sát giam giữ cải tạo, thuộc Phòng Kiểm sát xét xử hình sự do đ/c Huỳnh Văn Trung, Trưởng phòng phụ trách.

- Năm 1993 bộ phận Kiểm sát thi hành án được tách ra thành Phòng Kiểm sát thi hành án (Để thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát thi hành án dân sự), vì năm 1993 Pháp lệnh thi hành án dân sự đã được ban hành để thi hành các vụ, việc dân sự khi bản án của Tòa án tuyên đã có hiệu lực pháp luật. Nhằm đảm bảo việc thu cho Ngân sách Nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, được sự phân công của Vụ 11 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngoài việc Kiểm sát thi hành án dân sự Phòng Kiểm sát thi hành án còn Kiểm sát thi hành án hình sự đối với các trường hợp bị án tạm hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù và án treo, cải tạo không giam giữ. Ở thời điểm này biên chế có 05 đồng chí (03 Kiểm sát viên và 02 cán bộ) do đồng chí Lê Ngọc Lê làm Trưởng phòng. Năm 2002 lãnh đạo Viện ban hành quyết định cho chuyển công tác đối với 01 Kiểm sát viên (Lê Ngọc Dũng) về công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Từ năm 2004 đến nay Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 sửa đổi bổ sung Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993, do có sự thay đổi về nhiệm vụ trong công tác Kiểm sát thi hành án. Lãnh đạo Viện tỉnh đã quyết định luân chuyển 02 đồng chí Kiểm sát viên (01Trưởng phòng là đồng chí Lê Ngọc Lê) bố trí để làm công tác khác. Đồng thời tăng cường 02 đồng chí Kiểm sát viên về Phòng Kiểm sát thi hành án do đồng chí Bùi Thanh Hiền làm Trưởng phòng đến tháng 11 năm 2015 ông Bùi Thanh Hiền nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 12 năm 2015 ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng cho đến nay

Ngày 10 tháng 12 năm 2010 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V9 về việc phân công nhiệm vụ Kiểm sát thi hành án. Trong đó có Kiểm sát thi hành dân sự (gọi tắt là Phòng 11) Kiểm sát Thi hành án hình sự (gọi tắt là Phòng 8).

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (sau đây gọi là thi hành án dân sự, hành chính) là một trong các công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014.

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tham mưu cho Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sat hàng an8m của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viên Kiểm sát nhân dân huyện, thành phố;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội... trong lĩnh vực thi hành án dân sự, phát hiện các vi phạm.

Đối với công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, đã phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự rà soát và phân loại các vụ, việc có điều kiện và không có điều kiện để đưa ra thi hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. Đồng thời cũng tạo được mối quan hệ với các ngành, chức năng để thúc đẩy hoạt động giải quyết các vụ việc đạt hiệu quả cao. Qua các đóng góp của đơn vị có tác động tích cực trong việc tuân theo pháp luật, tránh được những bức xúc trong nhân dân, phục vụ tình hình chính trị ở địa phương.

Đề xuất với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

Các công chức trong đơn vị có sự nổ lực quyết tâm cao, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có ý thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí ( Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng phòng: đồng chí Trương Thị Nghị.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 02973813762; email: phong11.vks@kiengiang.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng

Email: nvhung.vkskiengiang.gov.vnĐồng chí: Trương Thị Nghị, Phó Trưởng phòng
Email: ttnghi.vkskiengiang.gov.vnHÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (PHÒNG 11):


HUỲNH VĂN TRUNG
Trưởng phòng 

LÊ NGỌC LÊ
Trưởng phòng 
BÙI THANH HIỀN
Trưởng phòng 
NGUYỄN VĂN HÙNG
Phó Trưởng phòng  
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang