Thứ Sáu, 14/8/2020

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KIỂM SÁT  VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP (PHÒNG 12)

Ngày 26 tháng 7 năm 1960 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân được Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố, đó là ngày khai sinh ra ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.

Năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Nhằm đảm bảo tính thống nhất của pháp chế trong cả nước, tháng 4 năm 1976 hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam được thành lập, trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Từ khi ra đời đến nay dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, nhất là các ngành trong Khối Nội chính, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khẳng định vị thế của mình trên mặt trận đấu tranh bảo vệ chế độ và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phòng kiểm sát xét Khiếu tố.

Từ năm 1960 khi ngành Kiểm sát nhân dân ra đời đã ghi nhận chức năng, nhiệm vụ công tác Kiểm sát xét Khiếu tố. Tại Điều 4 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002 quy định chức năng của phòng Khiếu tố là: Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 2 năm 2006 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế 59 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát. Quyết định 144 về tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm giao cho phòng Khiếu tố đảm trách.

1. Quá trình hình thành của đơn vị Khiếu tố:

Từ năm 1976-1980: Bộ phận Khiếu tố ghép chung với Dân sự và Tổ chức cán bộ (gọi là Tổ dân sự, Khiếu tố, Tổ chức) do đồng chí Phạm Văn Mậu-Kiểm sát viên tỉnh làm tổ trưởng. 

Năm 1981 được thành lập phòng Tổ chức-Dân sự-Khiếu tố do đồng chí Phạm Văn Mậu làm Trưởng phòng.

Đến năm 1983 tách ra lập phòng Khiếu tố do đồng chí Nguyễn Kim Oanh làm Trưởng phòng.

Năm 1988 giải thể phòng Khiếu tố sáp nhập với Văn phòng tổng hợp và do đồng chí Cam Hồng Phấn phụ trách bộ phận Khiếu tố.

Năm 1994 lập lại phòng Khiếu tố do đồng chí Cam Hồng Phấn làm Trưởng phòng.

Đến năm 1999 đồng chí Phấn bị kỷ luật giao cho đồng chí Huỳnh Văn Trung - Kiểm sát viên tỉnh phụ trách.

Năm 2003 sáp nhập với phòng Tổ chức cán bộ do đồng chí Nguyễn Thanh Hồng Kiểm sát viên tỉnh làm Trưởng phòng.

Đến năm 2006 phòng Khiếu tố được tách ra khỏi phòng tổ chức cán bộ do đồng chí Nguyễn Thanh Hồng Kiểm sát viên trung cấp làm trưởng phòng.

Năm 2015 đồng chí Nguyễn Thanh Hồng từ trần, đồng chí Lê Quốc Tuấn Phó trưởng phòng làm Trưởng phòng cho đến nay; biên chế có 04 công chức (02 Kiểm sát viên trung cấp, 01 KSV sơ cấp và 01 nhân viên phục vụ).

Quá trình hoạt động của Phòng 12 được lãnh đạo quan tâm, coi trọng và giải quyết kịp thời các yêu cầu, các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, không để đơn tồn đọng, kéo dài, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân, thực hiện và bảo vệ quyền dân chủ của công dân. Qua giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân đều được sự đồng thuận cao, rất ít trường hợp tái khiếu nại. Thực hiện chức năng Kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp, đơn vị Phòng 12 đã trực tiếp Kiểm sát nhiều cơ quan tư pháp như Công an, Tòa án, Thi hành án. Qua đó đơn vị đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm. Điều đáng phấn khởi là số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết hàng năm đạt tỉ lệ rất cao, không có đơn tồn quá hạn luật định.

Đi đôi với việc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, hai cấp còn tích cực tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành tư pháp. Tham mưu cho cấp uỷ giải quyết nhiều việc khiếu nại các tranh chấp về dân sự, khiếu nại về hoạt động Tố tụng hình sự…Từ đó hạn chế được đơn khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Đồng thời ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm góp phần chấn chỉnh hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật; thực hiện ngiêm túc quy chế số 51-VKSTC.

Ngoài ra còn tham mưu cho Viện trưởng xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của VKSND tối cao nhằm sơ, tổng kết công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

 

 Hình ảnh tập thể Phòng 12

 

Đồng chí Lê Quốc Tuấn - Trưởng phòng

 

Đồng chí Phạm Phú Vinh - Phó Trưởng phòng

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02; KSV sơ cấp: 01;  Nhân viên: 01).

Trưởng phòng: Lê Quốc Tuấn; Phó trưởng phòng: Phạm Phú Vinh. 

3. Thông tin liên hệ

          Điện thoại : 0297 3926994
          Email Trưởng phòng: lqtuan.vks@kiengiang.gov.vn      

 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873