Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Phòng Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Phòng 15)

Sự hình thành và phát triển:

Phòng Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Phòng 15) được thành lập khi hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp tỉnh được thành lập. Qua các lần nhập, tách, đến ngày 23/3/2006, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập Phòng 15; khi Thanh tra Ngành được thành lập Phòng 15 được giao thêm nhiệm vụ Thanh tra. Trên cơ sở thành lập các Vụ, Cục và tương đương trực thuộc VKSND tối cao, ngày 01/9/2015 Phòng có tên gọi là Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra (gọi tắt là Phòng 15). Đến ngày 20/3/2017, VKSND tối cao ban hành quyết định số 28/QĐ-VKSTC về thành lập Thanh tra VKSND tỉnh tương đương cấp phòng kể từ ngày 01/4/2017, kể từ thời gian này, Phòng 15 không còn kiêm nhiệm công tác Thanh tra.

Ví trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng 15 là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh tham mưu cho Ban Cán sự Đảng và Ban lãnh đạo Viện tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ: Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quản lý cán bộ; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ và chức danh tư pháp; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Đồng chí Lê Hoàng Xuân Hương- Trưởng phòng

 

Hình tập thể Phòng 15

 

 

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí).

- Trưởng phòng: Đồng chí Lê Hoàng Xuân Hương.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0297. 3813760; Email: phong15.vks@kiengiang.gov.vn

- Email Trưởng phòng: lhxhuong.vks@kiengiang.gov.vn


Ảnh các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng 15:

Ông Đặng Quốc Hùng

Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ
từ tháng 3/1982 - 9/1983.


Ông Hồ Minh Chiến
Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ từ 01/1994 - 10/1994.

 


Ông Lữ Minh Nam
Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 4/1988 - 3/1990.Ông Lê Văn Dương
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 02/1996 - 3/2003.


Ông Nguyễn Thanh Hồng
Trưởng phòng Tổ chức- Khiếu
 tố từ tháng 6/2003 - 3/2006.


Ông Nguyễn Ngọc Phúc
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Khiếu tố từ tháng 8/2005 - 3/2006
;
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 4/2006 - 3/2012.

 


Ông Đào Thanh Bình
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 5/2012 - 31/3/2019.

 

Ông Nguyễn Tấn Dạng
Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 8/2012 - 3/2019
;
 Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 4/2019 - 11/2019.

 


Bà Lê Hoàng Xuân Hương
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 10/2019 đến nay.

 

 
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang