Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI, KINH TẾ

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, kinh tế (gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, kinh tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh; Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với vụ án do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công.

          - Giúp Viện trưởng theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Viện Kiểm sát cấp huyện) về các loại án hình sự thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử  phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu Viện trưởng ban hành kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

2. Cơ cấu, tổ chức

Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên và chuyên viên.

 

Tập thể Phòng 2


 

Đồng chí Mai Hoàng Sơn – Trưởng phòng


 

Đồng chí Bùi Văn Khanh – Phó Trưởng phòng

 

 

Hiện tại, biên chế của Phòng là 08 đồng chí, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; 06 Kiểm sát viên trung cấp (trong đó có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng); 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Chuyên viên.

Trưởng phòng là đồng chí Mai Hoàng Sơn, Phó Trưởng phòng đồng chí Bùi Văn Khanh.

Liên hệ: Số điện thoại: 02973810313; Email:phong2.vks@kiengiang.gov.vn
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang