Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự
(gọi tắt là Phòng 7)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (gọi tắt là Phòng 7), được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-VKSTC-V9 ngày 27/5/2003 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ 7, VKSND tối cao.

Khi thực hiện chức năng, Phòng 7 có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự; kiểm sát các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm; tham mưu cho Viện trưởng ra quyết định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm những bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật hoặc báo cáo VKSND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án sơ thẩm (cấp huyện), bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

-  Tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tham mưu cho Viện trưởng ban hành kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội.

- Tham mưu Viện trưởng xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự; quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và rút kinh nghiệm về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự đối với VKSND cấp huyện.

 - Tổng kết thực tiễn, xây dựng chuyên đề nghiệp vụ về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; theo dõi, quản lý, xây dựng các loại báo cáo chuyên đề hình sự theo yêu cầu.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và tuyên truyền theo đúng quy định của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh phân công. 

 

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên – Trưởng phòng


Đồng chí Bùi Văn Khanh – Phó trưởng phòng 

 

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 04 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí).

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên.

Phó Trưởng phòng: Đồng Chí Bùi Văn Khanh.

3. Thông tin liên hệ

- Điện thoại: 02973.813764.

- Email: phong7.vks@kiengiang.gov.vn

- Email Trưởng phòng: nnbien.vks@kiengiang.gov.vn


Ảnh các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng 7:


HUỲNH VĂN TRUNG
Trưởng phòng Phòng 7
VKS tỉnh
 

LÊ VĂN CHIỂU
Trưởng phòng Phòng 7
VKS tỉnh
LÊ VĂN DƯƠNG
Trưởng phòng Phòng 7 VKS tỉnh

 
 
NGUYỄN NGHĨA BIÊN
Phó Phòng Phòng 7
từ tháng 6/2003 đến 12/2017

                                                                  
NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY
Phó Phòng Phòng 7
từ 01/12/2017 đến 29/02/2020
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang