Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 8)

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG

Trước đây, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (gọi tắt là Phòng 4). Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao quy định về tên gọi tắt, ký hiệu các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao; Quyết định số 587/QĐ- VKSTC-V15 ngày 18 tháng 8 năm 2015 quy định về tên gọi tắt, ký hiệu các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND cấp cao, VKSND tỉnh và Thông báo số 60/TB-VKS-P15 ngày 01 tháng 09 năm 2015 về tên gọi, ký hiệu các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang. Nay là Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (gọi tắt là Phòng 8) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ kiểm sát thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tham mưu giúp lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác nghiệp vụ; hướng dẫn, kiểm tra, hổ trợ nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị, thành phố (gọi chung là Viện Kiểm sát cấp huyện) về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được quy định tại điểm b khoản 2 điều 4, điều 22,23,24,24,26 mục 6 Chương II Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 42 chương VIII Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và Điều 141 chương XI Luật Thi hành án hình sự năm 2011.

* Nhiệm vụ cụ thể của phòng

- Hằng năm căn cứ hướng dẫn của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát để triển khai cho cả hai cấp kiểm sát cùng tổ chức thực hiện.

- Trực tiếp công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, hổ trợ Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác nghiệp vụ, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự định kỳ hoặc đột xuất. Kịp thời tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Viện những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ kiểm sát hoặc những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện của hai cấp kiểm sát trong lĩnh vực này để có ý kiến chỉ đạo.

- Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị khác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để phục vụ tốt cho công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự góp phần hoàn thành nhiệm vụ của phòng và nhiệm vụ chung của ngành.

- Tổng hợp và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của ngành về kết quả hoạt động nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam  thi hành án hình sự của tỉnh; xây dựng các báo cáo chuyên đề, đột xuất, kháng nghị, kiến nghị và các văn bản nghiệp vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện hoặc Vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Tham mưu và chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội nghị về chuyên môn như: Tập huấn nghiệp vụ, Hội nghị pháp chế, Hội thảo chuyên đề về việc kiểm sát giam, giữ và thi hành án hình sự…khi có yêu cầu.

- Phân công quản lý tốt công việc thuộc thẩm quyền và quản lý, điều hành  cán bộ trong phòng thực hiện tốt  Nội quy, Quy chế của phòng và của ngành, đảm bảo giờ giấc làm việc, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nâng cao đạo đức lối sống, trao đổi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị…để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý tốt hồ sơ, tài liệu và các tài sản của phòng.

- Những nhiệm vụ cụ thể khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện tỉnh.

 

 

Đồng chí Đỗ Ngọc Mùa- Trưởng phòng

 

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Hùng- Phó trưởng phòng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tồng số biên chế của Phòng có 5 đồng chí gồm: 03 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp và 01 đồng chí Chuyên viên.

Trưởng phòng: đồng chí Đỗ Ngọc Mùa; Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Vũ Hùng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0297.3813761 -email: phong8.vks@kiengiang.gov.vn

Email Trưởng phòng: dnmua.vks@kiengiang.gov.vn.HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 8)PHẠM CHÂU VĂN 
Trưởng phòng
Phòng 4 VKS tỉnh
 
HUỲNH VĂN TRUNG
Trưởng phòng
Phòng 4 VKS tỉnh
 
ĐẶNG QUỐC HÙNG
Trưởng phòng
Phòng 4 VKS tỉnh
 
Giang Văn Thiệp
Trưởng phòng
Phòng 8 VKS tỉnh

   
TRẦN VĂN LÈO
Trưởng phòng
Phòng 8 VKS tỉnh 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang