Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
(gọi tắt là Phòng 9) 

1. Lịch sử hình thành

Sau khi giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, tháng 4/1976 hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh phía Nam được thành lập, trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phòng Kiểm sát việc giải quyết án dân sự là đơn vị trực thuộc. Trong quá trình hình thành và phát triển phòng Dân sự thực hiện nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Từ năm 1976-1980, bộ phận Dân sự được ghép chung với khiếu tố và Tổ chức cán bộ (gọi chung là Tổ Dân sự, Khiếu tố, Tổ chức) do đồng chí Phạm Văn Mậu - Kiểm sát viên trung cấp làm tổ trưởng.

- Năm 1981, thành lập Phòng Tổ chức - Dân sự - Khiếu tố, do đồng chí Phạm Văn Mậu làm Trưởng phòng.

- Năm 1983, khâu Dân sự được tách ra và thành lập Phòng Kiểm sát xét xử án Dân sự, do Đồng chí Nguyễn Long Sang làm Trưởng phòng.

- Năm 1994, Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực và Trọng tài Kinh tế giải thể thì Luật quy định cho ngành Tòa án giải quyết các loại án Lao động, Kinh tế, do vậy Phòng Dân sự của Viện Kiểm sát tỉnh cũng được giao nhiệm vụ Kiểm sát hoạt động giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế. Phòng vẫn giữ tên gọi là “Phòng kiểm sát xét xử án Dân sự” do đồng chí Nguyễn Long Sang làm Trưởng phòng.

- Đến năm 1996, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án Hành chính có hiệu lực thi hành thì Luật quy định cho ngành Tòa án giải quyết loại án Hành chính, từ đó Phòng Dân sự của Viện Kiểm sát cũng được giao Kiểm sát hoạt động giải quyết án Hành chính. Do đó “Phòng kiểm sát xét xử án Dân sự” thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát việc giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế, hành chính. Ngày 01/6/2003, VKSND tối cao bổ nhiệm 02 Kiểm sát viên trung cấp là các đồng chí Phạm Thị Viên và Nguyễn Nghĩa Biên và được giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

Từ  năm 2004, Bộ luật Tố tụng Dân sự ban hành, có sự thay đổi về nhiệm vụ Kiểm sát xét xử dân sự nên trong thời gian này ban lãnh đạo Viện điều động 03 Kiểm sát viên nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác, trong đó: có 01 Phó trưởng phòng được điều động vào tháng 1/2007 là đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, tăng cường thêm 01 kiểm tra viên cho phòng dân sự. Phòng đổi tên thành“Phòng kiểm sát việc giải quyết án Dân sự, Hành chín, Kinh doanh thương mại, Lao động, Phá sản doanh nghiệp và những việc khác theo quy định của pháp luật”, do đồng chí Nguyễn Long Sang làm Trưởng phòng.

Đầu năm 2009, hai đồng chí hết tuổi lao động về nghỉ hưu trong đó có đ/c Nguyễn Long Sang. Tháng 7/2009 bổ nhiệm đ/c Phạm Thị Viên làm Trưởng phòng thay đ/c Sang và bổ nhiệm Đ/c Hà Văn Hừng giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

Ngày 28/7/2011, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 16/QĐ-VKSTC-V9 tách Phòng Dân sự ra thành: Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình do đ/c Phạm Thị Viên làm Trưởng phòng và Phòng Kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do đ/c Nguyễn Minh Sơn làm Trưởng phòng. Tháng 02/2012 điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Tân giữ chức vụ Phó trưởng phòng và đồng chí Hà Văn Hừng nhận nhiệm vụ mới tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao 3. Ngày 01/11/2014, điều động và bổ nhiệm đồng chí Chiêm Văn Hùng giữ chức vụ Phó trưởng phòng và sau đó đ/c Hùng được điều sang Phòng kiểm sát giải quyết án hành chính. Ngày 01/6/2019, đ/c Phạm Thị Viên hết tuổi lao động về nghỉ hưu, đ/c Phan Tân được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng cho đến nay.

Ngày 01/3/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thùy Phó trưởng phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự được điều động sang Phó trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (gọi tắt là Phòng 9) là đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án; kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có vi phạm pháp luật.

- Giúp Viện trưởng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện về nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình.

- Qua công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp để tham mưu cho Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm.

- Thực hiện các quy định theo Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Đồng chí Phan Tân - Trưởng phòng


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thùy – Phó trưởng phòng


Đồng chí Phạm Thị Viên
Trưởng phòng (từ tháng 7/2009 đến hết tháng 5/2019) 

 

Cơ cấu tổ chức:

Tổng biên chế của Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình là 10 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp 08 đồng chí, Kiểm tra viên 01 đồng chí, Chuyên viên 01 đồng chí).

Trưởng Phòng: Đồng chí Phan Tân.

Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thùy.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0828222868;

Email Trưởng phòng: ptan.vks@kiengiang.gov.vn.
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang