Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Văn phòng Viện tỉnh là đơn vị tương đương cấp Phòng thuộc tổ chức bộ máy của Viện tỉnh, là đơn vị tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Viện tỉnh về công tác quản lý hành chính, chỉ đạođiều hành và tổ chức, thực hiện các hoạt động công tác nghiệp vụ kiểm sát và công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện tỉnh trong công tác quản , chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân theo nguyên tắc tập trung thống nhất và quản lý hành chính Nhà nước tại Viện tỉnh.

 Đảm bảo kinh phí, tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động, hội nghị, sự kiện, cuộc họp... của Viện tỉnh.

Nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong từng giai đoạn cụ thể để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chỉ thị và các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tham khảo tình hình hoạt động của các ngành có liên quan đến công tác của Viện Kiểm sát để đề xuất với lãnh đạo Viện những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Tham mưu lãnh đạo Viện tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình công tác; đề xuất các biện pháp để tăng cường và cải tiến công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành trong Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang; tổ chức nắm, quản lý việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; chương trình công tác của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Dự thảo, biên tập, quản lý các loại văn bản, báo cáo, thông báo có liên quan đến hoạt động của Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang do lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo và các văn bản, báo cáo quy định theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tổ chức quản lý, theo dõi, tổng hợp những ý kiến báo cáo đề xuất của các đơn vị trong toàn ngành gửi lãnh đạo Viện tỉnh; báo cáo và đề xuất với lãnh đạo Viện những vấn đề cần thiết cho sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tham mưu giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị Viện Kiểm sát hai cấp.

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện tỉnh xây dựng mối quan hệ với các Sở, Ban, ngành ở địa phương liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Giúp Viện trưởng Viện tỉnh tổ chức công tác phối hợp liên ngành, theo dõi hoạt động liên ngành và hướng dẫn, chỉ đạo các Viện Kiểm sát cấp huyện tổ chức thực hiện công tác phối hợp liên ngành.

Tổ chức, theo dõi, quản lý công tác văn thư, lưu trữ tại Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang về mặt hành chính - tư pháp. Thực hiện tác nghiệp kỹ thuật hành chính; quản lý, kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; tổ chức quản lý việc in ấn, sao, chụp văn bản, tài liệu của Viện tỉnh và các văn bản, tài liệu gửi Viện Kiểm sát cấp huyện; quản lý hệ thống sổ sách hành chính, biểu mẫu nghiệp vụ để thực hiện thống nhất tại Viện Kiểm sát hai cấp.

Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công tác tài chính - kế toán và công tác thi đua - khen thưởng cho các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức việc quản lý, theo dõi thông tin báo chí đăng có liên quan đến hoạt động của Viện Kiểm sát hai cấp; tham mưu cho lãnh đạo Viện tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả tích cực.

Tham mưu giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức, phát động, chỉ đạo các phong trào thi đua, thẩm định, kiểm tra kết quả thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, xét duyệt thi đua - khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của ngành; tham mưu thực hiện chế độ khen thưởng thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, đảm bảo trật tự công vụ, nội vụ, vệ sinh, an toàn của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy cơ quan Viện tỉnh.

Lập dự toán, quản lý và thực hiện chi ngân sách, quyết toán chi ngân sách của Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang; quản lý tài sản, trang phục và các phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư, xây dựng cơ bản của Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện giao.

2. Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, tổng số công chức và người lao động Văn phòng có 18 người, gồm 02 Kiểm sát viên trung cấp (01 Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng), 02 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên, 01 chuyên viên (tương đương) và 12 công chức và người lao động làm các công tác tổng hợp, văn thư, kế toán, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ, phục vụ.

 

 

Đồng chí Thiềm Giang Văn – Chánh Văn phòng

 

Đồng chí Trương Minh Quan – Phó Chánh Văn phòng

3. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0297.3811869/0297.3814546

Email: vp_kiengiang@vks.gov.vn

           vanphong.vks@kiengiang.gov.vn


HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN CHÁNH VĂN PHÒNG:


NGUYỄN VĂN MÍCH
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh
 
HỒ MINH CHIẾN
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh
 
LÊ NGỌC LÊ
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh

TRƯƠNG TẤN MẬU
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh
 
NGUYỄN HÙNG HẢI
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh
 
HUỲNH ĐÔNG BẮC
Chánh Văn Phòng VKS tỉnh
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VĂN PHÒNG

 
NGUYỄN THANH HỒNG
Phó Văn phòng VKS tỉnh
 
NGUYỄN NGỌC PHÚC
Phó Văn phòng VKS tỉnh
 

CHUNG NHẬT BÌNH
Phó Văn phòng VKS tỉnh

 
THIỀM GIANG VĂN
Phó Văn phòng VKS tỉnh
 
TRẦN THỊ MINH THƯ
Phó Văn phòng VKS tỉnh 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang