Chủ Nhật, 16/5/2021

Vấn đề tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa
Vào lúc: 15:25 25/09/2013   Mã TL: 7   Mã tin: 10

KSV VKS Gò Quao Lê Hoàng Xuân Hương tranh tụng tại phiên tòa - Ảnh: HĐB

Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua lãnh đạo VKSND huyện Gò Quao đã phối hợp cùng Tòa án huyện tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trách nhiệm của KSV trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử nhất là kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Qua đó chất lượng hoạt động tranh luận của các Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự đã được nâng lên đáng kể góp phần cùng Tòa án làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, làm cho việc giải quyết các vụ án ngày càng có chất lượng tốt hơn, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tình trạng sai sót trong việc giải quyết các vụ án hình sự đã giảm rõ rệt, nhất là không xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Qua thực tiễn cho thấy nhiều Kiểm sát viên đã thực hiện rất tốt vai trò trước và trong khi tham gia phiên tòa, bình tĩnh, tự tin trong đối đáp tranh luận, thể hiện được bản lĩnh của người thực hành quyền công tố nhà nước. Các Kiểm sát viên khi được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã có sự chuẩn bị chu đáo hơn, thể hiện qua việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, đánh giá, hệ thống các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án. Từ đó đã chuẩn bị đề cương tham gia xét hỏi và dự thảo luận tội sát hơn với nội dung của vụ án, việc trình bày luận tội và đối đáp của Kiểm sát viên tại phiên tòa có chất lượng tốt hơn và có sức thuyết phục hơn; lời lẽ trong bản luận tội, phương pháp, kỹ năng đối đáp của Kiểm sát viên cũng đã được chú ý và có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Tuy nhiên bên cạnh đó phải nhìn nhận rằng còn một số Kiểm sát viên khi tranh luận với luật sư và bị cáo chưa có sức thuyết phục, còn né tránh, ngại tranh luận, thậm chí khi “bí” thì chỉ nêu “giữ nguyên quan điểm như bản cáo trạng”. Một số Kiểm sát viên khi tranh luận không phản bác được quan điểm phản biện của luật sư, bị cáo, không có sức thuyết phục Hội đồng xét xử, có Kiểm sát viên còn lúng túng trong sử dụng từ ngữ và cách lập luận dẫn tới hiệu quả tranh luận không cao. Phong cách, thái độ của một số Kiểm sát viên khi tranh luận còn tỏ ra thiếu bình tĩnh, dẫn đến hạn chế khả năng tranh luận, làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại phiên tòa nhất là ở các phiên tòa lưu động có đông người dự khán.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản là do Kiểm sát viên chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong việc chứng minh tội phạm, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân. Trước khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên không nghiên cứu kỹ hồ sơ để nắm vững chứng cứ, không dự kiến được những vấn đề cần tranh luận, những tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa liên quan đến vụ án để có phương án giải quyết. Thêm nữa, vấn đề tranh tụng tại một số phiên tòa còn chưa được coi trọng đúng mức, mặt khác, tỷ lệ án ở cấp huyện có luật sư tham gia ít nên Kiểm sát viên chưa có sự cọ xát thực tế nhiều dẫn đến dễ lúng túng bị động (thực tế ở đơn vị trong năm qua số lượng các phiên tòa có luật sư tham gia tính luôn cả luật sư chỉ định và luật sư được bị cáo thuê bào chữa chiếm tỉ lệ chưa đến 5%).

Từ thực tiễn trong việc tổ chức các phiên tòa đánh giá các ưu khuyết điểm của các Kiểm sát viên như đã nêu trên. Để việc tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa có chất lượng đáp ứng yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp theo tôi cần phải thực hiện tốt các vấn đề sau:

Một là, phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm sát viên. Trước hết bản thân Kiểm sát viên phải nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án và chuẩn bị cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa. Phải tích cực nghiên cứu, học tập để nắm vững các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về hình sự, về tố tụng hình sự, các luật có liên quan, các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật; nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm. Thường xuyên rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ về tham gia phiên tòa hình sự như kỹ năng trình bày luận tội, diễn đạt, đối đáp, khả năng phản xạ linh hoạt trước các vấn đề mới phát sinh tại phiên tòa. Thường xuyên tự mình đánh giá lại kết quả hoạt động sau mỗi phiên tòa, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc những thiếu sót, chú ý lắng nghe các ý kiến góp ý của đồng nghiệp, dư luận của công chúng với thái độ cầu thị để không ngừng hoàn thiện hơn kỹ năng nghiệp vụ của mình.

Hai là, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án. Mục đích của việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để nắm chắc diễn biến vụ án từ kết quả điều tra; tìm ra những vấn đề còn mâu thuẫn, những điểm chứng cứ yếu, đặc biệt phải xem xét các chứng cứ buộc tội bị cáo. Trong trường hợp nếu bị cáo ra tòa phản cung chối tội thì các chứng cứ đó đủ để buộc tội không, cần chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan tới việc kết tội bị cáo và giải quyết vụ án đó. Các tài liệu, chứng cứ được trích cứu, sao chụp đầy đủ, có ghi rõ bút lục theo hồ sơ chính để khi đối đáp tranh luận có thể nêu rõ bút lục của tài liệu trong hồ sơ chính nhằm nâng cao tính thuyết phục trong lập luận đối đáp tranh luận.

Ba là, phải xây dựng kế hoạch xét hỏi và tranh luận đối với từng vụ án. Việc xây dựng kế hoạch xét hỏi gắn liền với xây dựng kế hoạch tranh luận tại phiên tòa và chuẩn bị các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng có liên quan tới việc xác định tội danh, điều luật, khoản để áp dụng hình phạt; trách nhiệm dân sự đối với bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án để chủ động trong đối đáp, tranh luận tại phiên tòa. Kế hoạch xét hỏi phải hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch tranh luận tại phiên tòa, khi dự thảo kế hoạch đối đáp tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải tự đặt mình vào vị trí của bị cáo, người bào chữa để tìm các lý lẽ, chứng cứ có lợi cho bị cáo để dự đoán những nội dung chính, những tình huống mà luật sư, bị cáo sẽ tranh luận, sau đó, tìm các tài liệu chứng cứ để bác bỏ. Nếu thấy chứng cứ buộc tội không đủ để bác bỏ chứng cứ chứng minh bị cáo không phạm tội hoặc không đủ chứng cứ chứng minh bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố mà phạm một tội khác nhẹ hơn thì báo cáo ngay cho Lãnh đạo đơn vị để có hướng giải quyết kịp thời.

Bốn là, cần có phương pháp đối đáp tranh luận tại phiên tòa.Phương pháp đối đáp tranh luận tại phiên tòa là cách thức mà Kiểm sát viên thực hiện khi đối đáp tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm hình sự. Tại phiên tòa, trong quá trình đối đáp tranh luận, Kiểm sát viên có thể dùng lời khai nhận tội ở Cơ quan điều tra và tại phiên tòa của bị cáo này để tranh luận đối với lời tự bào chữa chối tội của bị cáo khác, hoặc dùng ngay lời bào chữa của luật sư này để phản bác lời bào chữa của luật sư phía bên kia khi các luật sư bào chữa cho những thân chủ có quyền lợi đối lập nhau. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải tập trung tư tưởng theo dõi diễn biến phiên tòa, tích cực tham gia xét hỏi làm rõ các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, ghi chép đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và câu trả lời của bị cáo để phán đoán hướng bào chữa của người bào chữa, của bị cáo, từ đó chuẩn bị ý kiến đối đáp tranh luận.

Huỳnh Thế Anh

(VKSND huyện Gò Quao)

 
Đăng vào lúc: 21:33 09/05/2021
Viện Kiểm sát đóng dấu bút lục các biên bản, tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập gửi cho Viện Kiểm sát đối với các trường hợp Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự . Chế định này nhằm đảm bảo cho việc kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra và tiến độ điều tra. Đồng thời còn đảm bảo cho việc kiểm tra, đánh giá chứng cứ sau khi thu thập, để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án.

 
Đăng vào lúc: 21:24 09/05/2021
Ngày 20/4/2021 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bị can đối với 05 đối tượng gồm: Vũ Văn Phương, Sinh năm: 1990, Ngô Văn Tin, Sinh năm: 1981, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm: 1999, Nguyễn Văn Hùng, Sinh năm: 1996 và Vũ Văn Sát, Sinh năm 1970 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”;

 
Đăng vào lúc: 15:45 04/05/2021
Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2021). Sáng ngày 29/4/2021, đồng chí Danh Sót- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất dẫn đoàn công chức của đơn vị đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

 
Đăng vào lúc: 14:37 28/04/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị, ngày 22/4/2021 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Vũ Hữu Dự - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đồng chí Danh Sáu - Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện.

 
Đăng vào lúc: 14:24 28/04/2021
Ngày 01/4/2021 Phòng Kiêm sát giải quyết các vụ việc dân sự ( Phòng ( 9) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phúc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, nguyên đơn ông Nguyễn Linh Thủy, bà Đoàn Thị Màng; Bị đơn là bà Huỳnh Kim Quang, ông Nguyễn Tấn Phương và bà Huỳnh Thị Ten, ông Nguyễn Hữu Hậu, do Kiểm sát viên Trịnh Văn Đương kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

 
Đăng vào lúc: 14:22 28/04/2021
Chiều ngày 15/4/2021, Chi đoàn Liên ngành huyện Kiên Lương đến nhà em Nguyễn Thị Tường Linh, lớp 11A4, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi trao phần quà bao gồm: đồ dùng gia đình, dụng cụ học tập và tiền mặt, với tổng giá trị 900.000 đồng. Đây là nguồn động viên, khuyến khích để em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và học tập.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873