Chủ Nhật, 16/5/2021

Đổi mới công tác kiểm sát thi hành án dân sự ở VKSND huyện Kiên Lương
Vào lúc: 10:20 01/08/2014   Mã TL: 7   Mã tin: 177

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

          Năm 2014, VKSND huyện Kiên Lương có nhiều đổi mới trong công tác kiểm sát THADS, đơn vị đã thực hiện việc cập nhật vào sổ thụ lý, lập hồ sơ và lập phiếu kiểm sát 100% các quyết định thi hành án; chủ động tăng cường phối hợp với Chi cục THADS huyện trong công tác kiểm sát THADS như: Định kỳ họp giao ban giữa 2 ngành để phân loại điều kiện thi hành án, giải quyết một số việc tồn đọng và các vụ việc phức tạp, khó thi hành; yêu cầu Chi cục THADS huyện cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án để kiểm sát, nhất là các vụ việc có quyết định đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án hoặc hoãn thi hành án. Hàng tháng đơn vị cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Chi cục THADS huyện nắm chắc số vụ việc đã tổ chức thi hành xong, số việc còn lại, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, để qua đó lấy số liệu làm báo cáo được chính xác, gạch sổ thụ lý và xây dựng chương trình công tác tháng sau.

Lãnh đạo VKSND huyện Kiên Lương giao ban công tác tháng với Chi cục THADS

 Với sự  nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viên bộ phận kiểm sát THADS, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo VKSND huyện Kiên Lương, công tác kiểm sát THADS 6 tháng đầu năm 2014 đạt được nhiều kết quả đáng kể như: VKSND đã chủ động chọn khâu đột phá với chủ đề “Nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án dân sự đối với các vụ việc chậm thi hành án” tăng cường kiểm sát, yêu cầu Chi cục Thi hành án thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế án thi hành kéo dài gây mất niểm tin của quần chúng nhân dân. Đã kiểm sát chặt chẽ 100% việc ra quyết định thi hành án, qua kiểm sát 535 quyết định thi hành án, phát hiện 188 quyết định gửi cho Viện Kiểm sát trễ hạn từ  6 đến 21 ngày, đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.

Phối hợp với Chi cục Thi hành án làm tốt công tác phân loại án, kiểm sát chặt chẽ  các hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án. Qua đó ban hành 02 văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ thi hành án dân sự để xác định vi phạm, xét miễn giảm trên 20 trường hợp đủ điều kiện, thẩm tra xác minh 12 trường hợp và tham gia hội đồng tiêu hủy vật chứng theo qui định của pháp luật 02 cuộc, tham gia 16 vụ, kê biên cưỡng chế  tài sản thi hành án. Trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án tại Chi cục THADS và ban hành 01 kết luận về phân loại án, phát hiện 16 trường hợp phân loại án đưa vào hoãn thi hành không đúng, yêu cầu Chi cục Thi hành án đưa ra thi hành. Đồng thời phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2013, ban hành 02 công văn nhắc việc trong công tác thi hành án dân sự. Qua công tác kiểm sát thi hành án đã ban hành 01 kiến nghị về việc gửi quyết định thi hành án chậm, được Chi cục Thi hành án chấp nhận sửa chữa.

Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện xem xét khởi tố 9 trường hợp không chấp hành án; thường xuyên duy trì họp giao ban, chủ động xây dựng chuyên đề và ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Tổ chức xong hội nghị pháp chế về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đạt kết quả theo chỉ tiêu thi đua cả năm. Qua kết quả công tác kiểm sát, đã ban hành 01 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, từ đó góp phần làm giảm đáng kể lượng án phải thi hành.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm sát THADS vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Viện Kiểm sát chưa chủ động trong việc ra quyết định yêu cầu Chi cục THADS tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với những vụ việc có điều kiện thi hành mà không tổ chức thi hành, việc xác minh điều kiện thi hành án chưa được thực hiện thường xuyên, chưa làm tốt công tác kiểm sát việc hạ giá đối với các tài sản đã kê biên, cưỡng chế chuyển cho trung tâm bán đấu giá.

 Trên cơ sở những  thiếu sót, tồn tại trong công tác kiểm sát thi hành án đã nêu trên, VKSND huyện Kiên Lương đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát THADS trong thời gian tới như sau:

 - Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Viện Kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án, duy trì tốt công tác giao ban hàng tháng cùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân loại xử lý án, ra quyết định thi hành án chủ động, hoãn, tạm hoãn, đình chỉ thi hành án đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc thẩm tra, xác minh, ra quyết định hoãn, tạm hoãn, đình chỉ thi hành án không có căn cứ. Kịp thời kiến nghị yêu cầu khắc phục khi phát hiện vi phạm.

- Nghiên cứu hồ sơ thi hành án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức thẩm tra, xác minh các trường hợp chậm thi hành án, hoãn,   đình chỉ thi hành án không đúng, kịp thời yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự đưa ra thi hành.

- Tác động lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, qua đó nhắc nhở các khâu nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Những vụ việc có khó khăn, phức tạp, vướng mắc cần báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Với những kết quả đã đạt được và những thiếu sót tồn tại trong công tác kiểm sát thi hành án thời gian qua, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu trên, tin rằng công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong những tháng cuối năm 2014 của VKSND huyện Kiên Lương sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đã đề ra./.

Bài và ảnh: Phạm Thanh Sơn

(VKSND huyện Kiên Lương)

 
Đăng vào lúc: 14:37 28/04/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của đơn vị, ngày 22/4/2021 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Tham gia đoàn kiểm sát có đồng chí Vũ Hữu Dự - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đồng chí Danh Sáu - Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện.

 
Đăng vào lúc: 14:22 28/04/2021
Chiều ngày 15/4/2021, Chi đoàn Liên ngành huyện Kiên Lương đến nhà em Nguyễn Thị Tường Linh, lớp 11A4, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi trao phần quà bao gồm: đồ dùng gia đình, dụng cụ học tập và tiền mặt, với tổng giá trị 900.000 đồng. Đây là nguồn động viên, khuyến khích để em tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và học tập.

 
Đăng vào lúc: 08:39 20/04/2021
Sáng ngày 13/4/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban tư pháp quý I và đề ra phương hướng quý II năm 2021...

 
Đăng vào lúc: 14:36 31/03/2021
Vừa Chi đoàn Liên ngành huyện Kiên Lương đã phân công đoàn viên tham gia hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, hướng dẫn thủ tục hồ sơ và cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn huyện.

 
Đăng vào lúc: 14:33 31/03/2021
Sáng ngày 25/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Ong Văn Đài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 
Đăng vào lúc: 13:57 18/03/2021
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) huyện Kiên Lương tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm đối với vụ án Thạch Lưu về tội Trộm cắp tài sản. Tham dự phiên tòa có lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của VKSND huyện Kiên Lương; lãnh đạo, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, thư ký của Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873