Thứ Tư, 10/8/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thi đua chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành
Vào lúc: 14:16 05/08/2014   Mã TL: 8   Mã tin: 181


Đ/c Huỳnh Đông Bắc, CVP-Thường trực Hội đồng TĐKT VKS tỉnh phát động phong trào thi đua.
Ảnh Hoàng Sen

Tiến tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và 39 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND tỉnh vừa tổ chức phát động trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Thông qua phong trào thi đua để giúp cho cán bộ, công chức ôn lại quá trình 55 năm hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân và 39 năm đối với ngành Kiểm sát Kiên Giang; khẳng định và hiểu rõ những thành tựu, tiến bộ đã đạt được. Qua đó củng cố thêm niềm tự hào về vị thế của ngành, tạo động lực phấn đấu thi đua mạnh mẽ nhằm hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp sức với toàn ngành trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với cả hệ thống chính trị hoàn thành công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong bộ máy nhà nước, những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói riêng. Thông qua kết quả của phong trào thi đua góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng thời là món quà mang nhiều ý nghĩa để chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, 39 năm ngày thành lập VKSND tỉnh Kiên Giang, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Yêu cầu đặt ra đối với phong trào thi đua này  là phải gắn với các phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mà toàn ngành đang tổ chức thực hiện.

Các hoạt động thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu, thành tích phải có định lượng cụ thể, rõ ràng. Qua thành tích của phong trào thi đua, các đơn vị cần chú trọng phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập tại đơn vị.

Về nội dung thi đua các tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh phải bám sát các yêu cầu trong Chỉ thị về công tác kiểm sát và Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2014 và năm 2015; phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, đẩy nhanh tiến độ công tác nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ được nêu trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị; góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Các đơn vị lấy tiêu chí “Thi đua giỏi, về đích sớm” cùng với các chỉ tiêu công tác đã đạt được, để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Nhằm xây dựng hình ảnh đẹp, tạo niềm tin của nhân dân vào vai trò bảo vệ pháp luật của ngành, xem đó là tiêu chí cơ bản để đánh giá, xét thành tích thi đua của tập thể và cá nhân.

Cùng với công tác chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị còn phải tham gia hội diễn văn nghệ theo kế hoạch của Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban văn nghệ của VKSND tối cao.

 Hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua này là Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và Giấy khen của Viện trưởng VKSND dân tỉnh. Số lượng khen thưởng đối với tập thể và cá nhân mỗi hình thức không quá 10% tổng số tập thể và cá nhân trong đơn vị. Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 01/7/2014 và kết thúc vào ngày 30/6/2015, tổng kết khen thưởng vào đúng dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/2015.

ĐÔNG BẮC

 
Đăng vào lúc: 10:51 03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã họp xét, chấm điểm các hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến cấp cơ sở của các cá nhân ở hai cấp kiểm sát. Ông Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở chủ trì cuộc họp.

 
Đăng vào lúc: 09:23 28/07/2022
Ngày 25/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính VKSND thành phố Phú Quốc và trực tuyến đến 15 điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyên là lãnh đạo VKSND hai cấp; các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và tương đương, các Kiểm sát viên trung cấp; Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, VKSND huyện, thành phố.

 
Đăng vào lúc: 09:07 28/07/2022
Sáng ngày 25/7/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức vòng chung khảo cuộc thi Kỹ năng viết Cáo trạng, Bản luận tội các vụ án hình sự; Bài phát biểu các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính năm 2022 và công bố kết quả cuộc thi. Đến dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cùng có đồng chí Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban thường trực, đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Phó Viện tưởng, Phó Trưởng ban cuộc thi, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND huyện, thành phố.

 
Đăng vào lúc: 15:51 12/07/2022
Thực hiện Văn bản số 499/VKS-VP, ngày 11/7/2022 của Tổ Tuyên truyền Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022. Trang tin điện tử VKSND tỉnh mở chuyên mục, treo cờ banner và đường dẫn link tới Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn). Yêu cầu công chức và người lao động ở hai cấp Kiểm sát tỉnh khai thác trên Website VKSND tỉnh (đã được cập nhật đường dẫn link) để tham gia.

 
Đăng vào lúc: 16:15 11/07/2022
Căn cứ vào Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tiến hành thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật, tài sản theo Quyết định số 08/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2022.

 
Đăng vào lúc: 09:45 29/06/2022
Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-VKS ngày 13/6/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng.
 


 
Đăng vào lúc: 14:16 05/08/2014
Tiến tới Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và 39 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Thi đua khen thưởng VKSND tỉnh vừa tổ chức phát động trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2015), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

 
Đăng vào lúc: 15:59 05/08/2014
Ngày 29/72014, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Hải tiến hành họp đơn vị để tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND, theo phát động tại Công văn số 141/VKS-VP ngày 17/7/2014 của VKSND tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 15:13 20/08/2014
Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2015), Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành rà soát các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng bậc cao trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2014.

 
Đăng vào lúc: 08:43 11/09/2014
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn phát động phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát Kiên Giang nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).

 
Đăng vào lúc: 15:26 25/09/2013
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2013, VKSND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 
Đăng vào lúc: 15:44 24/09/2013
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2013. Đồng chí Trần Ngọc Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên trung cấp, các Chuyên viên Văn phòng tổng hợp Viện tỉnh.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang