Thứ Ba, 05/7/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Bổ sung 2 chức năng mới của Chương trình “Mở, sao chép, sao lưu và nhận dữ liệu thống kê”
Vào lúc: 09:16 10/07/2019   Mã TL: 11   Mã tin: 2850

Chương trình “Mở, sao chép, sao lưu và nhận dữ liệu thống kê” được Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, VKSND tỉnh Kiên Giang xây dựng vào đưa vào sử dụng ở hai cấp Kiểm sát từ năm 2016,  để  tạo thuận lợi cho việc thực hiện và tổng hợp thống kê các kỳ báo cáo thống kê cùa Ngành, Chương trình được nâng cấp, bồ sung theo 2 chức năng mới: Chức năng cho người dùng có thể chọn từng biểu thống kê và Chức năng cho phép lấy dữ liệu ở từng biểu thống kê theo kỳ thống kê của từng đơn vị của cấp dưới truyền lên.

Sau đây là hướng dẫn thực hiện 2 chức năng mới của Chương trình:

1. Chức năng “Sao chép và sao lưu dữ liệu”: Chức năng cho phép người sử dụng chép tập tin biểu thống kê theo các kỳ thống kê của từng cấp dữ liệu từ máy này sang máy khác. Chức năng bổ sung thêm là cho người dùng có thể chọn từng biểu thống kê theo yêu cầu để chép.

Các bước thực hiện theo như hình dưới:

 

Bước 1: Chọn biểu thống kê cần sao chép từ máy này sang máy khác.

Bước 2: Chọn loại thống kê cần lấy biểu thống kê, loại thống kê là thống kê tháng, 6 tháng hay thống kê năm.

Bước 3: Chọn kỳ thống kê, nếu chọn loại thống kê là tháng thì chọn tháng và năm; nếu chọn loại thống kê là 6 tháng hay thống kê năm thì cần chọn năm.

Bước 4: Chọn cấp thống kê, người dùng muốn chép các biểu thống kê cấp tỉnh thì chọn cấp tỉnh, muốn chép các biểu thống kê cấp huyện thì chọn cấp huyện, muốn chép các biểu thống kê ở 2 cấp thì chọn tổng 2 cấp.

Bước 5: Chọn thư mục nơi (sẽ) chứa các tập tin các biểu dữ liệu thống kê.

Bước 6: Nếu bạn muốn sao chép các biểu dữ liệu ra ngoài thư mục đã chọn ở bước 5 để lưu hoặc để chép dữ liệu từ máy mình sang máy khác thì tick chọn tính năng này; Nếu bạn muốn sao chép các biểu ra thư mục đã chọn ở bước 5 từ máy khác sang máy mình thì không tick chọn tính năng này.

Bước 7: Chọn thực hiện để sao chép dữ liệu.

2. Chức năng “Nhận dữ liệu thống kê”: Chức năng chỉ có ở Phòng TKTP và CNTT cấp tỉnh hoặc của Cục TKTP và CNTT, VKSTC. Chức năng cho phép lấy dữ liệu ở từng biểu thống kê theo kỳ thống kê của từng đơn vị của cấp dưới truyền lên. Ngoài ra chức năng còn bổ sung thêm là cho người dùng ở Phòng TKTP và CNTT cấp tỉnh hoặc của Cục TKTP và CNTT, VKSTC lấy dữ liệu đã được tổng hợp của máy khác theo từng biểu của từng đơn vị theo yêu cầu. Ví dụ: Trong Phòng TKTP và CNTT cấp tỉnh hoặc của Cục TKTP và CNTT, VKSTC có sự phân công công chức cùng thực hiện một biểu thống kê nhưng mỗi người tổng hợp cho một nhóm các đơn vị cấp dưới (đơn vị từ 01-05 của A, từ 06-10 của B), khi A, B tổng hợp xong, muốn hợp nhất các đơn vị từ 01-10 thành 1 tập tin dữ liệu cho biểu thống kê thì chức năng được bổ sung đã thực hiện được.

Các bước thực hiện theo như hình dưới:

 

Bước 1: Chọn loại thống kê cần nhận dữ liệu biểu thống kê, loại thống kê là thống kê tháng, 6 tháng hay thống kê năm.

Bước 2: Chọn kỳ thống kê, nếu chọn loại thống kê là tháng thì chọn tháng và năm; nếu chọn loại thống kê là 6 tháng hay thống kê năm thì cần chọn năm.

Bước 3: Chọn cấp thống kê, người dùng muốn nhận dữ liệu các biểu thống kê cấp tỉnh thì chọn cấp tỉnh, muốn nhận dữ liệu các biểu thống kê cấp huyện thì chọn cấp huyện.

Bước 4: Chọn các biểu thống kê cần nhận dữ liệu, người dùng có thể chọn tất cả để lấy dữ liệu của các đơn vị đưa vào từng biểu thống kê tương ứng. Lưu ý: Nếu muốn nhận dữ liệu vào biểu thống kê thì đòi hỏi các đơn vị cấp dưới đã truyền các biểu tương úng, ví dụ: muốn nhận biểu 01 thì các đơn vị đã truyền biểu 01.

Bước 5: Chọn thư mục nơi chứa các tập tin các biểu dữ liệu thống kê của cấp dưới truyền lên hoặc nơi chứa biểu dữ liệu thống kê đã được tổng hợp muốn lấy dữ liệu đưa vào biểu hiện có trong máy.

Bước 6: Chọn đơn vị cần lấy dữ liệu, có thể chọn tất cả.

Bước 7: Nếu lấy dữ liệu đã được tổng hợp của máy khác theo từng biểu của từng đơn vị vào biểu thống kê đã có trong máy mình thì tick chọn tính năng này; ngược lại là lấy dữ liệu của các đơn vị cấp dưới.

Bước 8: Chọn thực hiện để nhận dữ liệu.

Lưu ý: Đối với việc nhận dữ liệu đã tổng hợp thì trong máy của mình phải có biểu thống kê tương ứng. Ví dụ: Muốn nhận dữ liệu biểu 01 của kỳ thống kê tháng 5 năm 2019 đã được tổng hợp của công chức B ở các đơn vị 06-10 vào một máy của công chức khác (công chức C), thì biểu 01 của kỳ thống kê tháng 5 năm 2019 với tên tập tin là T010519 phải có trong máy C thì nhận dữ liệu tổng hợp mới thực hiện được. Nếu máy C chưa có tập tin T010519 này thì công chức C sử dụng chức năng sao chép, sao lưu dữ liệu để copy tập tin của máy A hoặc máy B sáng máy C.

                                                              Phòng TKTP và CNTT

                                                                         VKSND tỉnh Kiên Giang

 
Đăng vào lúc: 09:29 29/06/2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của huyện An Minh có chuyển biến, quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình tội phạm xảy ra và có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ án diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Đăng vào lúc: 15:48 21/06/2022
Ngày 21/6/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự”, cho 74 Kiểm sát viên và Kiểm tra viên hai cấp Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 22:38 17/06/2022
Vừa qua, Học Viện chính trị khu vực IV- Học Viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K94-KG, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Tổng số học viên của lớp là 72 đồng chí, trong đó có 51 đồng chí nam và 21 đồng chí nữ. Tuổi đời cao nhất tính đến năm 2022 là 53 tuổi (02 đồng chí); thấp nhất là 38 tuổi (02 đồng chí). Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan cấp tỉnh là 38 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện là 26 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo cấp xã là 08 đồng chí.

 
Đăng vào lúc: 15:26 07/06/2022
Vừa qua, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận. Cụm thi đua số 4 tiến hành bình xét thi đua cụm 06 tháng đầu năm 2022, do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận làm Cụm trưởng, Chủ trì và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm gồm: VKSND huyện An Minh, An Biên, Gò Quao và Kiên Lương.

 
Đăng vào lúc: 15:24 07/06/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, căn cứ Quyết định số 472/QĐ-VKSAB ngày 19/5/2022, VKSND huyện An Biên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện An Biên 06 tháng đầu năm 2022.

 
Đăng vào lúc: 08:11 03/06/2022
Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-VKS và Kế hoạch số 297/KH-VKS cùng ngày 16/5/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải, ngày 27/5/2022, Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Đình Chiến, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kiên Hải 06 tháng đầu năm 2022.
 


 
Đăng vào lúc: 16:15 20/11/2014
Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu

 
Đăng vào lúc: 15:33 26/09/2013
Ngày 19/7/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP & CNTT) tổ chức tập huấn việc thực hiện phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự tập trung tại Phòng TKTP & CNTT cho các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) và Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (Phòng 3) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 07:28 13/03/2015
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị...

 
Đăng vào lúc: 10:02 12/01/2017
Từ tháng 7 năm 2016, toàn ngành Kiểm sát đã được sử dụng hệ thống phần mềm thống kê mới năm 2016. Thời gian đầu, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn và trực tiếp kết nối với các máy thống kê ở 2 cấp VKS để cài đặt các phần mềm thống kê này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, VKSND tối cao có bổ sung, cập nhật, chỉnh sữa lổi hệ thống phần mềm, các công thức logic… Vì vậy, các cán bộ thống kê ở 2 cấp cần biết cách để thường xuyên cập nhật các phần mềm thống kê mới này giúp cho việc nhập số liệu, kiểm tra, truyền thống kê đúng và đạt chất lượng.

 
Đăng vào lúc: 09:10 19/01/2018
Chương trình xử lý văn bản nội bộ ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện việc trao đổi văn bản nội bộ trong ngành luôn được kiểm tra, khắc phục sửa lổi và cập nhật một cách điều đặn để đáp ứng theo yêu cầu công việc của ngành. Vì vậy, để thuận tiện cho các đơn vị nhận cập nhật phiên bản mới nhất, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Viện tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách cập nhật chương trình khi có phiên bản mới như sau:...

 
Đăng vào lúc: 10:06 25/01/2018
Thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý và thống kê giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang