Thứ Ba, 05/7/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Hướng dẫn lập và kiểm tra biểu Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Vào lúc: 16:15 20/11/2014   Mã TL: 11   Mã tin: 315

Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu như sau:

 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI CHIẾU

Số liệu biểu TK Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
với các biểu thống kê của khâu nghiệp vụ Kiểm sát

 Các dòng số liệu bằng nhau

SốTT

BIỂU THỐNG KÊ

Các dòng 

số liệu bằng nhau

 

Biểu TK Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

 

 

BIỂU 1

1

D8: Số đã quá hạn tính đến cuối kỳ thống kê

D8 = D11

D11: Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã quá hạn.

 

BIỂU  2

1

D1: số vụ án VKS hủy bỏ QĐ khởi tố.

D1= D40

D40: số vụ án VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ khởi tố VAHS

2

D2: số người VKS hủy bỏ QĐ khởi tố BC.

D2 = D41

D41: số BC VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ khởi tố BC.

3

D6: Số vụ án VKS hủy bỏ quyết định thay đổi, bổ sung QĐ khởi tố.

D6 = D42

D42: Số vụ án VKS ra QĐ hủy bỏ quyết định thay đổi, bổ sung.

4

D14: Số vụ án VKS hủy bỏ QĐ không khởi tố

D14= D21

D21: Số vụ án VKS hủy bỏ QĐ không khởi tố vụ án và ra QĐ khởi tố vụ án để điều tra.

5

D6: Số BC VKS hủy bỏ quyết định thay đổi, bổ sung QĐ khởi tố.

 

D7 = D43

D43: Số BC VKS ra QĐ hủy bỏ quyết định thay đổi, bổ sung.

6

D71: Số vụ án VKS hủy bỏ quyết định tách, nhập VAHS của CQĐT.

D71 = D44

D42: Số vụ án VKS ra QĐ hủy bỏ quyết định nhập, tách VAHS.

7

D46: Có căn cứ khởi tố mới

D113 =D46

D46: Số VA VKS trả hồ sơ để ĐTBS khi có căn cứ khởi tố…

 

8

D114: Vi phạm thủ tục tố tụng (K3 Đ168 BLTTHS)

D114=D47

D47: Số vụ án có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (K3 Đ168)

9

D67: Số vụ án VKS hủy bỏ QĐ đình chỉ ĐT vụ án của CQĐT.

D116: Số vụ án VKS hủy bỏ quyết định đình chỉ VA.

 

D6+D116 =D48

 

D48: Số vụ án VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ đình chỉ ĐT vụ án.

10

D68: Số BC VKS hủy bỏ QĐ đình chỉ bc của CQĐT.

D117: Số BC VKS hủy bỏ QĐ đình chỉ vụ án đối với BC.

D68+D117 = D49

 

D49: Số BC VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ đình chỉ ĐT.

11

D69: Số vụ án VKS hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ điều tra VA của CQĐT.

D118: Số vụ án VKS hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ vụ án.

D69+D118 =D50

 

D50: Số vụ án VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ.

12

D70: Số BC VKS hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ điều tra BC của CQĐT.

D119: Số BC VKS hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ vụ án đối với BC.

D70+D119 = D51

 

D51: Số BC VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ tạm đình chỉ.

13

D154: Có căn cứ khởi tố mới (Điểm b K1 Đ179 BLTTHS)

D154 = D91

D91: Số VA Tòa án trả hồ sơ để ĐTBS khi có căn cứ khởi tố BC về một tội khác.

14

D155: Vi phạm thủ tục tố tụng (Điểm c K1 Đ179 BLTTHS)

D155 = D92

D92: Số vụ án Tòa án trả hồ sơ để ĐTBS khi xác định có vi phạm nghiêm trọng.

15

D160: Số bị can, bị cáo VKS rút toàn bộ quyết định truy tố.

D160 = D93

D93: Số bị can, bị cáo VKS rút quyết định truy tố.

16

D25: Số người VKS hủy bỏ QĐ tạm giữ (K3 Đ86BLTTHS)

D25 = D110

D110: Số người VKS ra QĐ hủy bỏ QĐ tạm giữ.

 

BIỂU 6

1

 

D14: Số quá hạn tạm giữ.

D35: Các trường hợp tạm giam quá hạn đã giải quyết.

D46: Số còn tạm giam đã quá hạn tính đến cuối kỳ.

D14+ D35+ D46= D72

 

 

D72: Số người, bị can quá thời hạn tạm giữ, tạm giam.

2

D9: Chết do tự sát.

D40: Chết do tự sát.

 

D9+D40 = D119

 

D119: Chết do tự sát.

3

D10: Chết do nguyên nhân khác (tạm giữ).

D42: Chết do các nguyên nhân khác (tạm giam).

 

D10+D42= D120

 

D120: Chết do nguyên nhân khác

4

 

 

 

 

D144: Số quyết định của Tòa án có vi phạm.

D144=D132+ D133+ D134+ D135+ D136+ D137+D138

D132: Số QĐ thi hành án có VP.

D133: Số QĐ miễn chấp hành án có VP.

D134: Số QĐ hoãn chấp hành án có vi phạm.

D135: số QĐ giảm thời hạn chấp hành án có vi phạm.

D136: Số QĐ tạm đình chỉ chấp hành án có vi phạm.

D137: Số QĐ đình chỉ chấp hành án có vi phạm.

D138: Số quyết định xóa án tích có vi phạm.

 

BIỂU 10

1

D23: Số bản án, QĐ Tòa án gửi chậm cho VKS (thời hạn).

D23 ≤ D193

D193: Số bản án Toà án gửi cho VKS có vi phạm(thời hạn, hình thức, nội dung…)

2

D25: Số bản án, QĐ VKS phát hiện có vi phạm.

D25 =D186

D186: Số bản án, QĐ của Tòa án có vi phạm

3

D32: Số vụ, việc còn lại chưa giải quyết nhưng đã quá hạn luật định.

D32=D185

D185: Số vụ, việc vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử.

 

 BIỂU 20

1

D11: Số quyết định THADS vi phạm về nội dung và hình thức (không thống kê vi phạm về thời hạn).

D11=D202

D202: Số quyết định về  THA có vi phạm(như: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành QĐ..)

2

D22: Số việc có điều kiện nhưng xếp vào không có điều kiện thi hành.

D22=D203

D203: Số việc vi phạm về phân loại, xác minh điều kiện thi hành án

 

Bảng tổng hợp các dòng có số liệu bằng nhau nêu trên giúp cho cán bộ khi lập báo cáo thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp dễ tra cứu để cập nhật số  liệu vào biểu. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của biểu Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thì phải tiếp tục nghiên cứu các nội dung hướng dẫn để thống kê đầy đủ các chỉ tiêu còn lại trong biểu. Chúc các bạn thành công./.

Trần Văn Tùng   
Phòng TKTP và CNTT

 
Đăng vào lúc: 09:29 29/06/2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của huyện An Minh có chuyển biến, quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình tội phạm xảy ra và có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ án diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Đăng vào lúc: 15:48 21/06/2022
Ngày 21/6/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự”, cho 74 Kiểm sát viên và Kiểm tra viên hai cấp Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 22:38 17/06/2022
Vừa qua, Học Viện chính trị khu vực IV- Học Viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K94-KG, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Tổng số học viên của lớp là 72 đồng chí, trong đó có 51 đồng chí nam và 21 đồng chí nữ. Tuổi đời cao nhất tính đến năm 2022 là 53 tuổi (02 đồng chí); thấp nhất là 38 tuổi (02 đồng chí). Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan cấp tỉnh là 38 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện là 26 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo cấp xã là 08 đồng chí.

 
Đăng vào lúc: 15:26 07/06/2022
Vừa qua, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận. Cụm thi đua số 4 tiến hành bình xét thi đua cụm 06 tháng đầu năm 2022, do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận làm Cụm trưởng, Chủ trì và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm gồm: VKSND huyện An Minh, An Biên, Gò Quao và Kiên Lương.

 
Đăng vào lúc: 15:24 07/06/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, căn cứ Quyết định số 472/QĐ-VKSAB ngày 19/5/2022, VKSND huyện An Biên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện An Biên 06 tháng đầu năm 2022.

 
Đăng vào lúc: 08:11 03/06/2022
Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-VKS và Kế hoạch số 297/KH-VKS cùng ngày 16/5/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải, ngày 27/5/2022, Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Đình Chiến, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kiên Hải 06 tháng đầu năm 2022.
 


 
Đăng vào lúc: 16:15 20/11/2014
Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu

 
Đăng vào lúc: 15:33 26/09/2013
Ngày 19/7/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP & CNTT) tổ chức tập huấn việc thực hiện phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự tập trung tại Phòng TKTP & CNTT cho các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) và Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (Phòng 3) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 07:28 13/03/2015
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị...

 
Đăng vào lúc: 10:02 12/01/2017
Từ tháng 7 năm 2016, toàn ngành Kiểm sát đã được sử dụng hệ thống phần mềm thống kê mới năm 2016. Thời gian đầu, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn và trực tiếp kết nối với các máy thống kê ở 2 cấp VKS để cài đặt các phần mềm thống kê này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, VKSND tối cao có bổ sung, cập nhật, chỉnh sữa lổi hệ thống phần mềm, các công thức logic… Vì vậy, các cán bộ thống kê ở 2 cấp cần biết cách để thường xuyên cập nhật các phần mềm thống kê mới này giúp cho việc nhập số liệu, kiểm tra, truyền thống kê đúng và đạt chất lượng.

 
Đăng vào lúc: 09:10 19/01/2018
Chương trình xử lý văn bản nội bộ ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện việc trao đổi văn bản nội bộ trong ngành luôn được kiểm tra, khắc phục sửa lổi và cập nhật một cách điều đặn để đáp ứng theo yêu cầu công việc của ngành. Vì vậy, để thuận tiện cho các đơn vị nhận cập nhật phiên bản mới nhất, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Viện tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách cập nhật chương trình khi có phiên bản mới như sau:...

 
Đăng vào lúc: 10:06 25/01/2018
Thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý và thống kê giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang