Thứ Bảy, 24/10/2020

Quán triệt lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”
Vào lúc: 09:45 15/09/2020   Mã TL: 6   Mã tin: 3463

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Bác đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Về vị trí, vai trò của cán bộ, Bác khẳng định: “Cán bộ quyết định mọi việc, các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”[1]. Mỗi ngành, nghề, Bác đều có những bài viết, những câu nói về đạo đức cách mạng thật giản dị mà sâu sắc, đó là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên ở ngành, nghề đó phấn đấu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Riêng ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) -là cơ quan thực hiện chức năng thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp (KSHĐTP) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong mỗi hoạt động đều có tầm ảnh hưởng, tác động nhất định đến quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chính vì lẽ đó mà Bác luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực hiện chức năng nhiệm vụ của cán bộ ngành Kiểm sát. Khi cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) năm 1960 (Luật Tổ chức VKSND đầu tiên nước ta), Bác nói với đồng chí Bùi Lâm (Viện trưởng Viện Công tố Trung ương từ năm 1959-1960), đồng chí Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Viện phó Viện Công tố Trung ương từ năm 1959-1960) cán bộ Kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Khái niệm“cán bộ Kiểm sát” trong lời dạy của Bác được hiểu theo nghĩa rộng, một cách tổng thể bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND. Sau khi VKSND được thành lập, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã Chỉ thị toàn ngành Kiểm sát phải triển khai thực hiện lời dạy trên của Bác[2].

Tính từ ngày 26/7/1960,  khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật Tổ chức VKSND đầu tiên, đến nay đã 60 năm trôi qua, nhưng lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành KSND vẫn còn nguyên giá trị cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Cán bộ Kiểm sát phải  “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” đã, đang và sẽ mãi là phương châm giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát; là chuẩn mực đạo đức để mỗi cán bộ ngành KSND phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Năm đức tính gói gọn trong một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, để thực hiện được tốt đòi hỏi phải có sự am hiểu đúng, đầy đủ về ngữ nghĩa và một sự nỗ lực không hề nhỏ đối với từng cán bộ, Kiểm sát viên trong thực tiễn công tác.

 

* “CÔNG MINH” là “công bằng và sáng suốt”[3]. Đây là đức tính đầu tiên trong năm đức tính Bác dạy cán bộ ngành Kiểm sát, là cụ thể hóa của đạo đức “Chí công vô tư” của người cán bộ cách mạng mà Bác đã dạy. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc (1947), Bác viết về cách rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất chí công vô tư như sau: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng “Chí công vô tư”
mà mỗi cán bộ ngành Kiểm sát phải học tập, noi theo. Ảnh: tư liệu

NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

TRÍ là không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”.[4]

Xuất phát từ những phẩm chất đạo đức cách mạng về “Chí công vô tư” mà Bác đã dạy nêu trên, vận dụng vào đạo đức cách mạng của người cán bộ Kiểm sát ta thấy, “Công minh” đối với cán bộ Kiểm sát được hiểu như là một phạm trù đạo đức cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ THQCT và KSHĐTP nói chung và là một yêu cầu trong thực hiện nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa nói riêng. “Công minh” biểu thị ở hai phẩm chất đạo đức quý báu của người cán bộ Kiểm sát, đó là trong thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào phải luôn đề cao lẽ phải, sự công bằng, (công bằng trên cơ sở quy định pháp luật, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, công bằng không đồng nghĩa với cào bằng). Đồng thời, phải giữ cho trí tuệ của mình lúc nào cũng thật sáng suốt trong mọi tình huống, không vì sự cám dỗ, trở ngại khách quan, chủ quan nào làm cho bản thân thiếu sáng suốt, không phân biệt được đúng - sai, thiếu minh bạch, dẫn đến giải quyết việc công kém hiệu quả, thiên vị, oan, sai, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Sáng suốt là biểu thị cho nhận thức đầy đủ và đúng đắn bản chất của vấn đề, là khởi nguồn cho sự công bằng, còn công bằng là biểu thị cho kết quả của cả một quá trình thực hiện sự sáng suốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt được đức tính “Công minh” này, đòi hỏi cán bộ ngành Kiểm sát phải luôn giữ tâm của mình cho thật trong sáng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn giữ vững ý chí, lập trường riêng của mình, tôn trọng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời quy định mới của pháp luật; luôn rèn luyện, vận dụng tốt yếu tố “Chí công vô tư” vào các hoạt động Kiểm sát thông qua năm điều Bác dạy về “nhân”, “nghĩa”, “trí”, “dũng”, “liêm”. Có như vậy thì trong xử lý công việc mới đảm bảo sáng suốt và sự công bằng.

* “CHÍNH TRỰC có nghĩa là “Có tính ngay thẳng[5]. Đây là đức tính thứ hai cần phải có đối với người cán bộ Kiểm sát, là một trong “tứ đức” của người cán bộ mà Bác đã dạy, đó là sự “LIÊM” và “CHÍNH”. Bác dạy: “LIÊM” có nghĩa là trong sạch, không tham lam (tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng...); “CHÍNH” có nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn”[6]. Để là “CHÍNH”, Bác dạy, mỗi người, đối với mình: phải “Chớ tự kiêu, tự đại; luôn luôn cầu tiến bộ; luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình”, vì “tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý”[7]. Đối với người: “Phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới. Phải thực hành chữ Bác - Ái”[8]. Đối với việc: “Phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà”, “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”; “Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh”[9].

Xuất phát từ nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của VKSND trong hệ thống chính trị nước ta là Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”[10] nên trong mỗi hoạt động pháp lý của người cán bộ Kiểm sát phải đại diện Nhà nước, đại diện cho công lý, đảm bảo cho cán cân pháp luật luôn được thực thi công bằng và thống nhất. Chính vì lẽ đó mà người cán bộ Kiểm sát càng phải lấy sự ngay thẳng, trung thực đặt lên hàng đầu, đây là yêu cầu bắt buộc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Có ngay thẳng thì người cán bộ Kiểm sát mới tạo được lòng tin cho cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân đối với kết quả thực thi nhiệm vụ được giao; có ngay thẳng thì mới tạo được sự nể trọng nhất định của các cơ quan tiến hành tổ tụng, người tham gia tố tụng đối với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát. Chính trực còn là biểu thị của sự “Công minh”, kiên quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ công lý, thể hiện ở việc nhận thức, nói và làm đúng sự thật, đúng quy định của pháp luật, đúng lẽ phải và trên cơ sở của sự công bằng.

Để rèn luyện và thực hiện tốt đức tính này, đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải hiểu và vận dụng tốt những lời Bác dạy về đức tính “CHÍNH” như đã nêu trên; luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt là phải có cái tâm thật sự trong sáng, có lòng can đảm, nói đi đôi với làm, không thể hiện sự khác biệt nào giữa ý định và hành vi, là một thể thống nhất giữa suy nghĩ và hành động. Trong thực hiện nhiệm vụ, người cán bộ Kiểm sát chỉ phải chấp hành theo quy định của pháp luật, chấp hành đúng theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND, không vì bất cứ yếu tố vụ lợi cá nhân nào mà làm cho bản thân thiếu tính ngay thẳng, trung thực, dẫn đến quá trình thực thi nhiệm vụ có điều khuất tất, sai quy định, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, làm cho pháp luật áp dụng mang tính tùy nghi, hình thức. Tính chính trực đối với người cán bộ Kiểm sát là yêu cầu mang tính khách quan, đòi hỏi phải có sự can đảm và sự quyết đoán khi giải quyết công việc. Sự can đảm của người Cán bộ Kiểm sát thể hiện ở việc dám đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái sai, tội phạm và mọi hành vi vi phạm pháp luật; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu trước những áp lực, khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ. Có như thế thì người cán bộ Kiểm sát mới thật sự chính trực, mới tạo được niềm tin vào khả năng thực thi nhiệm vụ của mình đối với cấp trên, đồng nghiệp; tạo được niềm tin của nhân dân vào công lý, vào hoạt động của VKSND, từ đó vai trò, vị trí của ngành Kiểm sát trong hệ thống chính trị nước ta mới được đề cao, ngày càng được nâng lên.

* KHÁCH QUAN” là “Cái tồn tại bên ngoài, không phụ thuộc vào ý thức, ý chí của con người, trong quan hệ đối lập với chủ quan“[11]. Nếu như “Chính trực” là đức tính thể hiện tính ngay thẳng, trung thực, thiên về phạm trù đạo đức thì “Khách quan” chính là yếu tố thiên về nhận thức và ý chí của người cán bộ Kiểm sát, tức là cái “Khách quan” đươc được nhìn nhận thông qua yếu tố “Chủ quan” – sự suy xét đúng đắn bản chất sự việc của người cán bộ Kiểm sát đối với từng vấn đề. Yếu tố này đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải biết tôn trọng sự thật, không vì bất cứ lý do cá nhân nào mà cố tình hiểu sai bản chất của sự việc, thậm chí cố tình lái sự việc sang chiều hướng khác.

Để đảm bảo tính khách quan, đòi hỏi cán bộ Kiểm sát phải thật sự sáng suốt và công bằng, thật sự ngay thẳng và trung thực, bởi có sáng suốt mới nhìn nhận ra bản chất khách quan của sự việc, nhìn ra cái đúng, cái sai; có ngay thẳng, trung thực mới giữ được bản chất khách quan của sự việc. Do đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cho dù việc nhỏ hay việc lớn, người cán bộ Kiểm sát phải luôn giữ tâm và trí của mình cho thật trong sáng, tránh cảm tính hoặc các suy diễn chủ quan, dẫn đến làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Đồng thời, phải không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bởi có trình độ cao, chuyên môn nghiệp vụ giỏi thì người cán bộ Kiểm sát mới có khả năng nhìn nhận đúng được bản chất của sự việc, suy xét được đâu là thật – giả, đúng – sai. Ngược lại, nếu non kém về chuyên môn nghiệp vụ, người cán bộ Kiểm sát dễ rơi vào trạng thái dao động, mông lung bởi ranh giới giữa đúng – sai, dễ bị yếu tố chủ quan, nóng vội chi phối dẫn đến suy nghĩ và hành động mắc phải sai lầm.

* “THẬN TRỌNG” là “Có đắn đo, suy tính cẩn thận trong hành động, để tránh sai sót[12]. Đây là đức tính thứ tư của người cán bộ Kiểm sát cần phải đặc biệt chú trọng trong mọi lĩnh vực công tác nói chung và lĩnh vực công tác THQCT và KSHĐTP nói riêng. Đức tính này thể hiện không những ở phong cách, tác phong, lề lối làm việc trong thi hành công vụ mà còn thể hiện cả trong đời sống xã hội hằng ngày của mỗi người cán bộ Kiểm sát. Thận trọng trong công tác Kiểm sát là khi đề xuất, tham mưu hoặc đưa ra một quyết định nào đó, đặc biệt là các quyết định tố tụng hình sự, những quyết định làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cán bộ, Kiểm sát viên phải luôn nhìn nhận, suy xét, nghiên cứu trên nhiều phương diện từ lý luận đến thực tiễn; phải luôn sâu sát thực tế và nắm chắc nội dung sự việc, không được có định kiến cá nhân, không thể tùy tiện, vội vàng quy chụp, kết luận vấn đề.

Thận trọng không có nghĩa là do dự một cách thái quá, thận trọng đến nỗi rụt rè, né tránh sự việc, dẫn đến công việc bị chậm trễ, kém hiệu quả, mà thận trọng phải trên cơ sở của sự quyết đoán và sự công minh, chính trực, khách quan. Có như thế thì mọi quyết định của người cán bộ Kiểm sát đưa ra mới bảo đảm tính kịp thời, chính xác và mang lại hiệu quả tích cực, mới tạo được lòng tin cho đồng nghiệp và nhân dân trong công tác thực thi và bảo vệ pháp luật.

 Để rèn luyện, nâng cao tính thận trọng trong công tác, đòi hỏi mỗi cán bộ Kiểm sát phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải thực sự có tâm huyết với nghề, với công việc được giao; khắc phục căn bệnh qua loa, đại khái, hình thức, xem xét sự việc một cách hời hợt, tắc trách.

* “KHIÊM TỐN” là “Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người”[13]. Khiêm tốn là bản tính, là thái độ sống của một con người được thể hiện qua cách cư xử, từng lời nói, hành động và cử chỉ một cách thành tâm đối với mọi mối quan hệ xã hội. Là người cán bộ Kiểm sát – người thực thi công lý, có quyền hạn nhất định trong công tác THQCT và KSHĐTP nên trong thực thi nhiệm vụ, mỗi lời nói, hành động đều hướng đến sự chuẩn mực, nó quyết định đến danh dự, uy tín của ngành. Do đó, trước hết người cán bộ Kiểm sát cần phải biết nhận thức đúng được giá trị của bản thân và phải có thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân. Cho dù ở bất kỳ vị trí nào cũng phải biết kính trên, nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mình nhận được. Làm tốt được điều này, đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có tính tự chủ cao, kiểm soát bản thân tốt, chiến thắng được “Cái tôi”, phải ý thức được “Nhân vô thập toàn”, không ảo tưởng để bị cuốn theo những tham vọng cá nhân. Cần ý thức đúng đắn rằng khiêm tốn không phải là hữu khuynh, rụt rè, né tránh ngại va chạm, thiếu kiên quyết trong công tác THQCT và KSHĐTP.

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, người cán bộ Kiểm sát không nên vì đề cao mình mà hạ thấp đồng nghiệp, cũng không so sánh thiệt hơn, cần phải lắng nghe ý kiến của ý kiến của tập thể, của đồng nghiệp, bởi vì ý kiến của tập thể, của người khác bao giờ cũng là kênh thông tin để bản thân tham khảo trong quá trình soi xét, nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Cần phải luôn quán triệt bản thân rằng cho dù ta có tài giỏi đến đâu thì đối toàn ngành Kiểm sát, vẫn còn có đồng chí, đồng nghiệp giỏi hơn mình, thành công hơn mình. Tuy nhiên, khiêm tốn không đồng nghĩa với việc bằng lòng với những gì mình có, mà bao giờ cũng phải nuôi cao óc học hỏi, hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng, chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. Như nhà thơ Nga Mayakovski từng nói: “Đừng vì lẽ không thể là một vì sao mà đành chịu làm một đám mây mù. Mà cũng đừng bao giờ nghĩ rằng: mình là một ngôi sao duy nhất trên bầu trời vì xung quanh còn nhiều ngôi sao khác nữa và bất cứ ngôi sao nào cũng có thể lấp lánh hơn mình”. Tính khiêm tốn của người cán bộ Kiểm sát còn thể hiện thông qua tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong lúc khó khăn, và phối hợp tốt trong giải quyết công việc vì mục tiêu chung là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà ngành giao cho. Trong mối quan hệ với công chức và người lao động ngành bạn, cán bộ Kiểm sát cần phải ứng xử khôn khéo, đúng mực, biết tạo mối quan hệ công tác hữu nghị, thân tình nhưng phải trên cơ sở của quy định của pháp luật, đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ của ngành để tạo thiện cảm, dễ dàng trong công tác phối hợp, nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Trong mối quan hệ với người dân, cán bộ Kiểm sát cần phải có thái độ hòa nhã, lịch thiệp, ứng xử có văn hóa, nhiệt tình, gần gũi, tạo thiện cảm với người dân đến liên hệ công tác, đặc biệt là không được thị uy, ra vẻ ta đây là cán bộ Kiểm sát, có như vậy thì cán bộ Kiểm sát mới tạo được hình ảnh đẹp trong mắt người dân, được quần chúng tin cậy, được quần chúng nhiệt tình hỗ trợ trong công tác, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Trong mối quan hệ với người phạm tội và đương sự: Người cán bộ Kiểm sát phải giữ thái độ uy nghiêm đúng mực, làm cho họ thấy được sự công minh, chính trực, khách quan của mình; không được thị uy quyền lực mà phải biết mềm dẽo để nhằm đảm bảo tính thuyết phục, nhằm làm cho người phạm tội tự cảm thấy ăn năn, hối cải, khai báo thật thà; làm cho đương sự thấy trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, từ đó phục vụ cho việc giải quyết đúng đắn vụ án, tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Tóm lại, lời dạy của Bác về người cán bộ Kiểm sát có nội hàm rất rộng, trong đó chứa đựng nhiều phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ cách mạng. Đây là những chuẩn mực đạo đức hình thành nên nhân cách của người cán bộ Kiểm sát. Nếu trong tác phẩm “CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH”, Bác lý giải “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người[14] thì tương tự như vậy, đối với người cán bộ Kiểm sát nếu thiếu đi một trong năm đức tính thì chúng ta không thể nào trở thành người cán bộ Kiểm sát chân chính. Để trở thành người cán bộ Kiểm sát chân chính, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải hiểu đúng nội dung, ngữ nghĩa; vận dụng đúng, sáng tạo có hiệu quả vào thực tiễn công tác; luôn trau dồi, rèn luyện đồng bộ, thống nhất cả năm đức tính, không được xem nhẹ đức tính nào, bởi giữa năm đức tính có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, đức tính này hỗ trợ cho đức tính kia phát huy và ngược lại. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND là dịp để mỗi công chức và người lao động ngành KSND nói chung và ngành Kiểm sát Kiên Giang nói riêng ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành, là dịp để soi rọi lại bản thân, ra sức thi đua, rèn luyện thực hiện tốt phương châm xây dựng cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Huỳnh Đạm

(Phòng 7 - VKSND tỉnh Kiên Giang)

 

 [1] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 6, tr480.

[2]Tăng Thảnh -  Nguyên Vụ phó Vụ 1, 2 A – VKSNDTC: “Bác Hồ góp ý dự thảo Luật Tổ chức VKSND năm 1960”, http://www.vksbacninh.gov.vn/xay-dung-nganh/hoc-tap-lam-theo-bac/bac-ho-gop-y-du-thao-luat-to-chuc-vien-kiem-sat-nhan-dan-nam-1960-7017.html.

[3] Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2006, tr.208.

[4]Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 251-252.

[5] Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 2006, tr 164.

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, tr.129.

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, tr.129-130.

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, tr.130-131.

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, tr.131.

[10] Điều 2,Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

[11] Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 2006, tr 489.

[12] Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 2006, tr 926.

[13] Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 2006, tr 500.

[14] Hồ Chí Minh: Toàn tập, TẬP 6. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, 2011, tr. 117.

 
Đăng vào lúc: 14:15 15/10/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định gồm 4 chương, 117 Điều. Hiện nay, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp bị áp dụng mức xử phạt về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

 
Đăng vào lúc: 15:37 08/10/2020
Vừa qua tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tân Hiệp, Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tân Hiệp tiến hành công bố kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án hình sự năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 08:57 07/10/2020
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Sáng ngày 28/9, Chi đoàn Liên ngành đã phối hợp với xã đoàn Bình Trị, huyện Kiên Lương tổ chức thăm và tặng 45 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Sóc Rè 1 thuộc Trường tiểu và Trung học cơ sở xã Bình Trị, với tổng số tiền 2.000.000 đồng.

 
Đăng vào lúc: 08:36 07/10/2020
Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho các đồng chí ngoài ngành Kiểm sát nhân dân đã có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với tỉnh Kiên Giang, VKSND tối cao quyết định tặng Kỷ niệm chương đối với ...

 
Đăng vào lúc: 09:23 02/10/2020
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND huyện U Minh Thượng tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” theo Quyết định số 272/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đến dự lễ có ông Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; ông Trần Kiếm Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tập thể công chức và người lao động đơn vị tham dự.

 
Đăng vào lúc: 09:15 02/10/2020
Ngày 29/9/2020, Ðảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Kiều Công Đô- Bí thư chi bộ Kiểm sát Hình sự 1; đồng chí Phan Tân- Bí thư chi bộ Kiểm sát Dân sự - Hành chính; đồng chí Trần Văn Lèo- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra - Đảng ủy VKSND tỉnh.
 


 
Đăng vào lúc: 15:30 29/08/2014
“Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc.

 
Đăng vào lúc: 14:35 16/09/2014
Kèm Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW ngày 16/8/2014 của Ban Ban Tuyên giáo Trung ương. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu toàn văn.

 
Đăng vào lúc: 12:40 24/07/2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy đối với cán bộ Kiểm sát là phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lời dạy đó đã trở thành phương châm rèn luyện của mỗi cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, trở thành 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát phải thực hiện trong suốt hơn 50 năm qua. Nhân tiến tới kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2014) chúng ta cùng ôn lại lời dạy đó của Người.

 
Đăng vào lúc: 15:41 20/09/2013
Quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ đến bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trên từng mặt của công tác kiểm sát nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình cải cách tư pháp.

 
Đăng vào lúc: 10:37 08/10/2014
Là cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân, ai cũng thuộc lòng mười chữ vàng mà Bác Hồ đã dạy, đó là:" Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy này của Bác Hồ là kim chỉ nam, là mục đích mà người cán bộ Kiểm sát phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong suốt cuộc đời. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 5 đức tính của cán bộ ngành Kiểm sát, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu n¬ước do ngành và địa ph¬ương phát động.

 
Đăng vào lúc: 09:50 05/11/2015
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Theo Công văn số 10-CV/ĐU ngày 26/10/2015 của Đảng uỷ VKSND tỉnh)

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873