Thứ Hai, 01/3/2021
-*- Chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc -*-   

Một số kinh nghiệm kiểm sát điều tra phòng ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ
Vào lúc: 10:59 25/09/2020   Mã TL: 7   Mã tin: 3471

Trong những năm qua, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ tiếp tục có diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt xảy ra nhiều trong lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai, đầu tư công,... tính chất tội phạm rất nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của Nhà nước. Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 21 vụ, 65 bị can về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; trong đó cấp huyện khởi tố 10 vụ, cấp tỉnh khởi tố 11 vụ. Số vụ việc được phát hiện, khởi tố điều tra hàng năm có tăng, có giảm về số lượng, cụ thể: Năm 2015 khởi tố mới 04 vụ, 14 bị can; năm 2016 khởi tố mới 02 vụ/03 bị can; năm 2017 khởi tố mới 09 vụ, 38 bị can (tăng 07 vụ); năm 2018 khởi tố mới 02 vụ, 02 bị can; năm 2019 khởi tố mới 04 vụ, 06 bị can. Tội phạm xảy ra chủ yếu là: Tội Tham ô tài sản 12 vụ, 23 bị can (chiếm 57,1% số vụ án mới khởi tố); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 02 vụ (chiếm 9,52%), Tội nhận hối lộ 01 vụ, 02 bị can (chiếm 4,76%), Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 03 vụ/10 bị can (chiếm 14,2%),...

Các Cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ giải quyết nhiều vụ án đạt chất lượng cao. Công tác THQCT, KSĐT, giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ đat được mục tiêu không để xảy ra oan, sai gây bức xúc trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế dẫn đến tiến độ giải quyết vụ án chậm, trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn xảy ra (02 vụ), cấp phúc thẩm hủy (02 vụ) để điều tra, xét xử lại. Công tác thu hồi tài sản chiếm đoạt, bị thất thoát được chú trọng, nhưng hiệu quả thu hồi còn hạn chế; Cơ quan có chức năng giám định vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm giám định, thời gian giám định kéo dài, kết quả giám định có trường hợp chưa chính xác…thường chiếm quá nhiều thời gian, khi có kết quả giám định thì nội dung lại chung chung, không rõ Cơ quan tố tục phải yêu cầu giám định bổ sung.

Trình độ, năng lực, kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế của Kiểm sát viên còn hạn chế, chưa được đào tạo chuyên sâu về những lĩnh vực tương ứng; Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án chưa quan tâm đến công tác thu hồi tài sản để kịp thời chứng minh nguồn gốc tài sản và áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản; Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và một số ngành chức năng đôi lúc chưa kịp thời, quan điểm đánh giá chứng cứ, định tội danh đôi lúc chưa thống nhất; Khả năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng phát hiện vấn đề của một số Kiểm sát viên còn hạn chế, tính chủ động chưa cao, đôi khi còn trông chờ vào kết quả điều tra, chưa thực sự bám sát quá trình điều tra. Yêu cầu điều tra có lúc còn sơ sài, chung chung, không đầy đủ, rõ ràng dẫn đến kết quả điều tra chưa đáp ứng được yêu cầu để truy tố, xét xử, dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra, hủy án.

Người phạm tội thường là người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, đồng thời là người có năng lực, trình độ, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và sự hiểu biết pháp luật, nên từ khi chuẩn bị thực hiện tội phạm, họ đã chuẩn bị kế hoạch, sử dụng những thủ đoạn xảo quyệt để che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan chức năng khi phát hiện.

Tính chất, mức độ phạm tội tinh vi, hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng liên quan nhiều người, có trình độ quản lý kinh tế, đối tượng phạm tội thường quanh co chối tội hoặc đổ tội cho người khác. Do đó, trong kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên phải khách quan, thận trọng, xem xét đánh giá chứng cứ phải toàn diện, đúng quy định pháp luật.

* Kinh nghiệm phòng ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ:

- Nhận thức, quán triệt pháp luật: Kiểm sát viên làm công tác này phải quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26 – CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm; Quyết định 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 và Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy chế công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố, Quy chế công tác THQCT, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

- Giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiểm sát điều tra: khi được phân công, Kiểm sát viên phải phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tham gia các hoạt động thu thập chứng cứ ngay tư khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Phối hợp trao đổi, phân tích đánh giá chứng cứ và định hướng điều tra đúng trọng tâm vụ việc, yêu cầu xác minh bằng văn bản, có nội dung cụ thể, tính khả thi cao.

- Giai đoạn kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố tại phiên tòa: Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu do cơ quan điều tra thu thập; kịp thời phát hiện sai sót để yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ; phải chú ý trích cứu các chứng cứ buộc tội và gỡ tội làm rõ các mâu thuẩn (nếu có); cho bị can viết tường trình hoặc bản tự khai hành vi phạm tội, chú ý lời khai có nội dung tố giác đồng phạm hoặc người phạm tội khác chưa được phát hiện khởi tố; đánh giá tổng hợp tài liệu, chứng cứ chứng mịnh tội phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xác định điều luật, khung hình phạt áp dụng... Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải bản lĩnh, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm Công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tại phiên tòa, chủ động xét hỏi làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, tích cực tranh luận, đối đáp đầy đủ các ý kiến của bị cáo, luật sư… để bảo vệ quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát, đồng thời phối hợp tốt với Thẩm phán và Hội đồng xét xử bảo đảm phiên tòa xét xử công khai, dân chủ. Các nội dung quyết định giải quyết vụ án nêu trong bản án phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật./.

                                                                                          Công Đô

 
Đăng vào lúc: 15:11 24/02/2021
Ngày 30/12/2020, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

 
Đăng vào lúc: 14:03 19/02/2021
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, Nghị quyết gồm 12 Điều, trong đó hướng dẫn một số điểm đáng chú ý như sau:

 
Đăng vào lúc: 13:53 19/02/2021
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013. Nghị định gồm 06 điều, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/2/2021, trong đó có một số điểm mới như sau:

 
Đăng vào lúc: 14:14 09/02/2021
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Tân Sửu 2021. Sáng ngày 03/02/2021, Đồng chí Danh Sót- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất dẫn đoàn cán bộ, công chức của đơn vị đã đến viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hòn Đất. Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiến hành dâng hương lên Đài tưởng niệm các liệt sỹ và thắp hương tại ...

 
Đăng vào lúc: 13:23 09/02/2021
Vừa qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Hiệp, Đoàn kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tân Hiệp tiến hành công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Hiệp.

 
Đăng vào lúc: 13:13 09/02/2021
Ngày 04/02/2021, đồng chí Danh Sót, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia cùng Đoàn Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hòn Đất đã đi thăm và tặng quà chúc Tết Tân Sửu 2021 đến các gia đình chính sách tại xã Mỹ Phước, Mỹ Lâm và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Hòn Đất (Kiên Giang).
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873