Thứ Hai, 01/3/2021
-*- Chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc -*-   

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Vào lúc: 08:49 07/10/2020   Mã TL: 7   Mã tin: 3492

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua 20 năm triển khai thực hiện, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thời gian qua, từng công chức, người lao động VKSND huyện Vĩnh Thuận thực hiện và vận động người thân, tuyên truyền đến nhân dân nghiêm túc thực hiện các nội dung của phong trào, cụ thể là các nội dung: Đoàn kết giúp nhau Xóa đói, giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa,kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - thể thao cơ sở; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.

Kết quả thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, công chức, người lao động luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Ngành đặc biệt là các quy định về văn hóa công sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội vụ và trật tự công vụ; có phương pháp quản lý, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, VKSND huyện Vĩnh Thuận luôn chú trọng xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, xanh, sạch, đẹp, bài trí công sở theo đúng Quy chế về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; treo băng rôn, khẩu hiệu phát động công chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở tại đơn vị; tích cực trồng cây và vệ sinh cơ quan để tạo môi trường xanh, chuyên nghiệp, hiện đại. Tinh thần, thái độ làm việc được nâng cao, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, luôn sẵn sàng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Trong giao tiếp, làm việc với công dân, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc của cơ quan và người dân, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, những vấn đề người dân chưa hiểu rõ luôn giải thích cụ thể, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật để dân nghe, dân hiểu và tin tưởng vào các cơ quan pháp luật, đồng thực hiện tốt các chuẩn mực xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình và địa phương.

 

Ông Danh Khênh, Phó Viện trưởng VKSND huyện
nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

Với những kết quả đạt được, ngày 30/9/2020 tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dụng thể thao đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, VKSND huyện Vĩnh Thuận vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tặng Giấy khen về thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

                                                                                             Diệu Hiền
                                                                                    VKSND huyện Vĩnh Thuận

 
Đăng vào lúc: 12:52 09/02/2021
Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, với tấm lòng tri ân sâu sắc, ngày 04/02/2021, Đoàn chúc tết Viện Kiểm sát nhân dân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận do ông Huỳnh Minh Hiền -Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo VKSND huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của đơn vị, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đến các đồng chí đã từng đóng góp thành tích cho sự nghiệp phát triển của ngành, đơn vị trong những năm qua.

 
Đăng vào lúc: 08:32 04/02/2021
Chiều ngày 29/01/2021, Đoàn Công an tỉnh Kiên Giang do đồng chí Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận.

 
Đăng vào lúc: 08:10 29/01/2021
Căn cứ Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021 của đơn vị và nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 27/01/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức họp đơn vị quán triệt thực hiện các chương trình công tác của phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Kiên Giang và phát động phong trào thi đua theo Công văn số 61/VKS-VP ngày 11 tháng 01 năm 2021 của VKSND tỉnh Kiên Giang về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

 
Đăng vào lúc: 15:24 30/10/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 27/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận do ông Huỳnh Minh Hiền, Viện trưởng làm trưởng đoàn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Vĩnh Thuận theo Quyết định số 406 và Kế hoạch số 407 ngày 15/10/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Thuận.

 
Đăng vào lúc: 08:49 07/10/2020
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua 20 năm triển khai thực hiện, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao.

 
Đăng vào lúc: 08:33 29/09/2020
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-VKS-Ttra ngày 31/8/2020 và Kế hoạch thanh tra số 114/KH-Ttra ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang về thanh tra nghiệp vụ tại VKSND huyện Vĩnh Thuận. Ngày 24/9/2020, tại trụ sở VKSND huyện Vĩnh Thuận, đơn vị đã tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra VKSND tỉnh về việc thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố, án trả hồ sơ điều tra bổ sung, công tác lập hồ sơ kiểm sát án hình sự.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873