Thứ Bảy, 24/10/2020

Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang chú trọng xây dựng chuyên đề hành chính
Vào lúc: 14:40 15/10/2020   Mã TL: 7   Mã tin: 3504

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân (UBND) tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm 2020, VKSND tỉnh đã chủ động và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung báo cáo giúp UBND tỉnh tổ chức hai cuộc hội nghị chuyên đề liên quan đến việc ban hành quyết định hành chính nói chung và trong lĩnh vực quản lí đất đai nói riêng thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (thứ 7 từ trái sang)
chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị

Được sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Viện trưởng, Phòng 10 VKSND tỉnh đã xây dựng nội dung chuyên đề Một số vấn đề về ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tại tỉnh Kiên Giang thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/5/2019)”, tổ chức Hội nghị vào ngày 20/01/2020; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng nội dung chuyên đề “Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời điểm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019) và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị vào ngày 11/5/2020.

Việc tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lí nhà nước nói chung, công tác ban hành quyết định hành chính nói riêng. UBND tỉnh muốn VKSND tỉnh Kiên Giang nêu lên thực trạng việc ban hành quyết định hành chính (QĐHC) trên các lĩnh vực nói chung, lĩnh vực quản lí đất đai nói riêng, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cùng với những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của ngành Kiểm sát tỉnh. Đồng thời đề xuất các giải pháp giúp cho cơ quan quản lí nhà nước và người có thẩm quyền ban hành QĐHC, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính ngày càng được chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, theo quy định của pháp luật.

Với thành phần tham dự tương đối quy mô, ở cấp tỉnh bao gồm: Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban Nội chính; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo cơ quan VKSND; Tòa án nhân dân; Cục Thi hành án dân sự; giám đốc, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, hành chính trực thuộc các UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cục thuế, Công an, các Ban quản lí đầu tư xây dựng của tỉnh. Đối với cấp huyện mời Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch UBND; Viện trưởng VKSND; Chánh án Tòa án nhân dân; Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự; trưởng phòng ban chuyên môn huyện, thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, do Chủ tịch UBND tỉnh và Viện trưởng VKSND tỉnh đồng chủ trì. Điều này thể hiện sự quan tâm sát sao của đồng chí Chủ tịch UBND dân tỉnh Phạm Vũ Hồng từ khi đặt vấn đề với VKSND tỉnh cho đến trong quá trình chuẩn bị nội dung, tài liệu và bố trí thời gian cho nghị; đồng thời đây cũng là món quà của Chủ tịch tỉnh để lại trước khi nghỉ công tác theo chế độ.

Theo đó, qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính đối với QĐHC của UBND, Chủ tịch UBND trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian nói trên cho thấy, việc ban hành QĐHC phần lớn đáp ứng yêu cầu đề ra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; tạo được sự đồng thuận của người dân nơi có nhiều dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội, nên đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện hành chính. Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, việc ban hành QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương cũng còn không ít vi phạm, thiếu sót, người dân thường xuyên khiếu nại, khiếu kiện, nhiều quyết định vi phạm Tòa án phải tuyên hủy làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự quản lí hành chính nhà nước ở địa phương.

Những vi phạm, thiếu sót khi ban hành QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai dẫn đến Tòa án tuyên hủy QĐHC chủ yếu là các trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục ban hành; về nội dung giải quyết (có nội dung trái pháp luật hoặc không phù hợp). Trong đó, vấn đề thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là vấn đề quan trọng và có tác động lớn đến người sử dụng đất và cũng là đối tượng bị khởi kiện hành chính nhiều nhất. Mặc dù, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương, văn bản triển khai thực hiện của UBND địa phương đều quy định chặt chẽ. Nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp UBND thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất không đúng, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Những vi phạm phổ biến thường gặp qua việc ban hành QĐHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND hai cấp trong tỉnh đó là:

- Sau khi ban hành quyết định thu hồi đất, UBND không ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay, để nhiều năm sau mới ban hành; đến khi ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ lại áp dụng văn bản hết hiệu lực thi hành; không áp dụng hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân bị thu hồi đất.

- Ban hành quyết định thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng không tiến hành giao quyết định cho người bị thu hồi đất. Người sử dụng đất thuộc trường hợp sử dụng trước ngày 15/10/1993, (được UBND xác định trong quyết định giải quyết khiếu nại) nên thuộc trường hợp đủ điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng UBND chỉ hỗ trợ, không bồi thường.

- Đất sử dụng liên tục trước ngày 01/7/2004, nhưng khi thu hồi đất không ra quyết định thu hồi và không bồi thường.

- Trong một số trường hợp, UBND huyện áp dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật để làm căn cứ ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ.

- Ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ trước khi có quyết định thu hồi đất.

- Giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền; không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại mà trả lời bằng hình thức công văn.

- Trong một số trường hợp Kết luận thanh tra xác định một số hộ dân thuộc trường hợp lấn, chiếm đất nhưng không có tài liệu chứng minh hành vi vi phạm tại thời điểm thanh tra, dẫn đến thu hồi đất nhưng không bồi thường quyền sử dụng đất là không phù hợp.

- Thu hồi đất sai đối tượng dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng.

Báo cáo của VKSND tỉnh đã chỉ ra các nguyên nhân khách quan là do pháp luật thường xuyên thay đổi, nên trình tự, thủ tục, thẩm quyền cũng thay đổi theo; về chủ quan do trách nhiệm công vụ của công chức các cấp, các ngành không thường xuyên cập nhật văn bản mới, trình độ chuyên môn, tham mưu còn hạn chế, đánh giá tình tiết không đúng, không phù hợp với pháp luật… dẫn đến vi phạm. Đồng thời đề ra 5 nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp luật; về cơ chế tham vấn, phản biện; về nâng cao nhận thức của cán bộ công chức; về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và về cơ sở vật chất để UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những sai sót trong ban hành quyết định hành chính.

Kết luận tại hai Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đều đánh giá nội dung chuyên đề rất thiết thực và cảm ơn VKSND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về nội dung để Hội nghị diễn ra thành công, giúp cho các cơ quan chuyên môn nhận ra được các dạng lỗi khi ban hành quyết định hành chính trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai; phê bình một số Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp huyện không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chưa quan tâm đúng mức tầm quan trọng của việc ban hành các QĐHC thể hiện ở việc không báo cáo các nội dung theo yêu cầu xây dựng chuyên đề.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện 10 nhiệm vụ để khắc phục tình trạng vi phạm nói trên, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cơ quan nhà nước khi ban hành QĐHC phải chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, tự kiểm tra QĐHC do cơ quan mình ban hành, thực hiện tốt quyền của cơ quan hành chính các cấp; nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức, viên chức, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, thu thập, đánh giá chứng cứ để áp dụng đúng các quy phạm pháp luật trong việc lập biên bản và ra quyết định xử lí vi phạm hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn…

Sau hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

ĐÔNG MINH

 
Đăng vào lúc: 13:15 22/10/2020
Chiều ngày 21/10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh và Công an tỉnh tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác (GQTG), tin báo về tội phạm (TBVTP) và kiến nghị khởi tố (KNKT) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
Đăng vào lúc: 09:06 22/10/2020
Trong không khí phấn khởi Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và cả nước Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Chiều ngày 20/10/2020 Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức họp mặt Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 15 điểm cầu VKSND cấp huyện.

 
Đăng vào lúc: 09:02 20/10/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 15-17/10/2020 với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về dự và chỉ đạo Đại hội.

 
Đăng vào lúc: 14:44 19/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH/VPHU-VPUBND ngày 13/10/2020 của Văn phòng Huyện ủy về việc Tổ chức giải bóng đá nam mini “ Cúp lão tướng liên ngành” nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII. Ngày 14/10/2020, giải đấu đã diễn ra với 4 đội gồm: Văn phòng Huyện ủy- Văn phòng UBND huyện- Phòng Tài Chính, kế hoạch (Đội VP Huyện ủy); Công an huyện; Viện Kiểm sát- Tòa án- Chi cục THADS huyện (Liên ngành Tư pháp); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Quốc (Ngân hàng BIDV Phú Quốc).

 
Đăng vào lúc: 14:40 15/10/2020
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân (UBND) tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm 2020, VKSND tỉnh đã chủ động và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung báo cáo giúp UBND tỉnh tổ chức hai cuộc hội nghị chuyên đề liên quan đến việc ban hành quyết định hành chính nói chung và trong lĩnh vực quản lí đất đai nói riêng thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

 
Đăng vào lúc: 14:31 15/10/2020
Sáng ngày 14/10/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh được ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao đến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; cùng dự trao Kỷ niệm chương có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dương, Huỳnh Đông Bắc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và Chánh Văn phòng VKSND tỉnh.
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873