Thứ Hai, 19/4/2021

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về viễn thông - công nghệ thông tin giữa VKSND tỉnh với Viễn thông Kiên Giang và Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Vào lúc: 10:29 18/11/2020   Mã TL: 1   Mã tin: 3542

Ngày 12/11/2020 tại Hội trường Ủy ban nhận dân tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Viễn thông Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin, thực hiện ứng dụng hệ thống “Phòng họp không giấy” “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” tiến tới thực hiện mô hình “Kiểm sát điện tử”.

 

(Đại biểu chụp ảnh lưu niệm)

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh. Đại diện Viễn thông Kiên Giang có đồng chí Võ Minh Trung, Giám đốc Viễn thông Kiên Giang cùng các đồng chí Phó Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viễn thông Kiên Giang. 

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng VKSND thông qua báo cáo sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin, thực hiện ứng dụng hệ thống “Phòng họp không giấy” “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” . Kết quả đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp cho công tác chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh được nhanh chóng; phát huy tác dụng hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở hai cấp Kiểm sát.

VKSND tỉnh đã ứng dụng hệ thống vào 77 cuộc họp, trong đó có 53 cuộc họp giao ban tuần và 24 cuộc họp chuyên môn của đơn vị,Nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiếp kiệm chi phí, giúp Lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra việc triển khai ứng dụng “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” qua tin nhắn điện thoại nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Viện trưởng VKSND tỉnh; phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tỉnh nếu công chức, người lao động không thực hiện nghiêm dẫn đến hạn chế, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các ứng dụng trên đã mang lại hiệu quả trên thực tế, đặc biệt đã phát huy mạnh mẽ tính tích cực đối với công tác chỉ đạo, tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh, bước đầu đã đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh; tích cực công tác tuyên truyền trong công chức, người lao động và nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cá nhân, của cộng đồng.  

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh khẳng định việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực lớn của VNPT và VKSND tỉnh Kiên Giang; những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành được kịp thời, nhanh chóng, chính xác; đồng chí mong muốn rằng VKSND tỉnh và Viễn thông Kiên Giang tiếp tục tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 và cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, hướng tới xây dựng mô hình “Kiểm sát điện tử”.

Chiều ngày, VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết, tin báo về tội phạm (TBVTP) và kiến nghị khởi tố (KNKT). Tham dự có Ông Nguyễn thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh và thủ trưởng các ngành có liên quan.

VKSND tỉnh Kiên Giang đã chủ động cùng với các ngành chức năng xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết, TBVTP và KNKT. Quy chế có 3 chương với 15 quy định về chế độ thông tin, báo cáo và nhiệm vụ phối hợp theo chức năng của từng đơn vị trên nguyên tắc: Đảm bảo tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật; chủ động kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật,...  

(Đại biểu các đơn vị ký kết Quy chế)


(Đại biểu chụp ảnh lưu niệm)

Quy chế đã cụ thể hóa những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông thư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BTC-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/7/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Sau khi Quy chế được ký kết, các cơ quan thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; có sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau về nghiệp vụ, phát huy được hiệu quả và tính năng động sáng tạo của từng cơ quan, góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Tin và ảnh

Hoàng Sen

 
Đăng vào lúc: 08:20 14/04/2021
Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang (VKSND) chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp số 212/QC-VKS-CA-BĐBP-CHQ-SNN&PTNT-VQGUMT-VQGPQ-TTR-THUE-QLTT-STT&TT-VCSB4, ngày 12/11/2020 giữa Viện Kiểm sát - Công an - Bộ đội Biên phòng - Cục Hải Quan - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Vườn quốc gia U Minh Thượng - Vườn quốc gia Phú Quốc - Quản lý thị trường - Thanh tra tỉnh - Cục thuế - Sở thông tin và truyền thông - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển về việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

 
Đăng vào lúc: 13:52 08/04/2021
Thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về “Tăng cường kỷ cường, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân”; Quy định số 01/QyĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc Trực ngoài giờ hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy định số 13/QyĐ-VKS ngày 13/01/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang về việc Trực nghiệp vụ, trực khác trong ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 15:48 31/03/2021
Ngày 30/3/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến hướng dẫn thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026; triển khai các quyết định điều động công chức và triển khai kết luận quyết toán năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 14:12 31/03/2021
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Chủ trì tại điểm cầu VKSND tỉnh: có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Lê Văn Dương- Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên của Đảng bộ VKSND tỉnh và Chi bộ VKSND thành phố Rạch Giá.

 
Đăng vào lúc: 14:09 31/03/2021
Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm đã đề ra trong năm 2021, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 3 năm 2021, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Gò Quao và An Minh.

 
Đăng vào lúc: 16:49 24/03/2021
Ngày 23/3/2021 Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Viện với Đoàn viên thanh niên và quần chúng cơ quan quý I năm 2021; họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự buổi họp mặt, đối thoại có Thường trực Đảng ủy, Ban lãnh đạo VKSND tỉnh, các đoàn thể, hội VKSND tỉnh, nguyên cán bộ đoàn qua các thời kỳ và quần chúng cơ quan. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo buổi đối thoại...
 


 
Đăng vào lúc: 20:50 29/07/2014
Sáng ngày 28/7/2014, Đoàn khảo sát việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn (đứng trong ảnh), bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với VKSND và UBMTTQ tỉnh Kiên Giang...

 
Đăng vào lúc: 22:35 09/06/2014
Nhằm nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các vụ án người chưa thành niên (NCTN), góp phần bảo đảm tính căn cứ và tính hợp pháp của việc xử lý, bảo đảm việc giáo dục NCTN trở thành người có ích cho xã hội.

 
Đăng vào lúc: 22:37 09/06/2014
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 32/VKS-TCCB ngày 15/5/2014 về việc đánh giá cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 21/5/2014, Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh họp tiến hành đánh giá đối với toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng.

 
Đăng vào lúc: 22:38 09/06/2014
Chiều ngày 22/5/2014, Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trung đội tự vệ cơ quan VKSND tỉnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy (BCH) quân sự, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan. Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan VKSND tỉnh chủ trì buổi lễ (đứng).

 
Đăng vào lúc: 22:39 09/06/2014
Trong tố tụng dân sự, việc xác định Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự đã được quy định tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS). Cũng tương tự như vậy, Điều 12 Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC) năm 2010 ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án tạo điều kiện để các đương sự đối thoại về việc giải quyết vụ án.

 
Đăng vào lúc: 22:40 09/06/2014
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch số 167/KH-VKS ngày 14/4/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Minh về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ngày 21/5/2014, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện An Minh tổ chức phiên tòa hình sự làm phiên tòa rút kinh nghiệm, để nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, giúp cho Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và tranh luận tại các phiên tòa hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873