Chủ Nhật, 16/5/2021

Một số giải pháp để Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2021
Vào lúc: 08:05 29/01/2021   Mã TL: 7   Mã tin: 3616

Từ ngày 01/01/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phú Quốc được chuyển đổi thành VKSND thành phố Phú Quốc theo Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, với vai trò là một Viện Kiểm sát thành phố trực thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang, VKSND thành phố Phú Quốc quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà ngành yêu cầu trong năm 2021.

VKSND thành phố Phú Quốc đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp về nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và tập trung kiểm sát, giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại tại Toà án cùng cấp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc án sơ thẩm bị cấp trên xét xử tuyên huỷ, sửa có trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong năm 2021, cụ thể các giải pháp thực hiện như sau:

 

(Ông Huỳnh Minh Khởi, Viện trưởng VKSND thành phố Phú Quốc
Báo cáo kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai công tác kiểm sát năm 2021)

1. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo các công chức, người lao động trong đơn vị các giải pháp cụ thể:

Một là, Ban Chấp hành Chi bộ và lãnh đạo Viện đã quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận và nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Thực hiện tốt chủ trương “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” và được VKSND tỉnh kiên Giang cụ thể hoá thành phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; đặc biệt là tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác và chịu trách nhiệm trước VKSND cấp trên và cấp uỷ địa phương; tích cực, chủ động và nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc dư luận xã hội quan tâm, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hai là, ngay sau khi vừa kết thúc năm công tác 2020, Viện trưởng VKSND thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát, nắm lại các công việc còn tồn của năm 2020 chuyển sang năm 2021 để có biện pháp chỉ đạo; Đôn đốc Cơ quan điều tra nhanh chóng tập trung giải quyết án tồn của năm 2020; thực hiện sớm các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2021 về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và lựa chọn các khâu đột phá trong năm 2021 để thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả và xây dựng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Ba là, Viện trưởng VKSND huyện trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác của ngành năm 2021, trọng tâm là chọn ra một số cá nhân còn có những mặt yếu kém trong công tác nghiệp vụ để kịp thời chấn chỉnh, đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo cho các cá nhân này hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Lãnh đạo Viện phân công trong năm 2021.

2. Xác định 02 khâu đột phá đối với lĩnh vực án dân sự nói chung và công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả trong năm 2021, đó là: “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự và “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà”.

3. Tăng cường tập huấn, học tập, nghiên cứu chuyên sâu để nắm chắc, áp dụng có hiệu quả trên thực tiễn các quy định mới của các đạo luật về tư pháp như: đăng ký và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do VKSNDTC và VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức, phân công các Kiểm sát viên thường xuyên theo dõi trang thông báo của VKSNDTC, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành để đem về triển khai trong cơ quan cho toàn thể cán bộ, công chức thực hiện công tác nghiệp vụ nắm bắt thực hiện và các kênh thông tin của TANDTC và các cơ quan có liên quan để kịp thời nghiên cứu, thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; trọng tâm là các giải pháp nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nhất là từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Kiểm sát viên đã trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát nhiều hoạt động điều tra trước khi khởi tố vụ án như: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người bị hại, người làm chứng, người liên quan, thu thập chứng cứ, khám xét, thu giữ tài liệu, đồ vật... Đề ra chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu của ngành để phấn đấu thực hiện; tăng cường trực tiếp kiểm sát, mở rộng hơn về phạm vi và thực hiện sớm hơn trong các tiến trình tố tụng; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình nghiệp vụ, nhất là những quy định nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm ngay từ cơ sở và ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.

Thứ hai, trong giai đoạn điều tra đã chỉ đạo Kiểm sát viên trực tiếp tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra quan trọng như: Thực nghiệm điều tra, đối chất, nhận dạng, khám nghiệm, lấy lời khai và trực tiếp lấy lời khai người bị bắt khẩn cấp, người bị tạm giữ; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra... Viện Kiểm sát trực tiếp hoặc tham gia cùng cơ quan điều tra hỏi cung bị can để củng cố chứng cứ trước khi quyết định việc truy tố hoặc trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra trong những trường hợp theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quyết định của Viện Kiểm sát có căn cứ và đúng pháp luật. Thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của Viện Kiểm sát trong hoạt động điều tra, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và trách nhiệm của Ngành trong thực hiện nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, chủ động đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban Chỉ đạo Trung ương, của địa phương về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo đúng tiến độ giải quyết các vụ án; tăng cường công tác phối hợp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ; tạo tiền đề tốt để đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có chuyên môn giỏi, trách nhiệm và bản lĩnh, đảm bảo xử lý, giải quyết các vụ việc này chất lượng, hiệu quả.

5. Đề ra nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động như: Tăng cường bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm cho khâu công tác này, bảo đảm không có “vùng trống” cán bộ chuyên trách trong khâu công tác này. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện, bảo đảm vừa nâng cao trách nhiệm của cá nhân phụ trách, vừa tranh thủ tối đa trí tuệ của tập thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm; duy trì và tăng cường phối hợp, trao đổi nghiệp vụ với các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hoặc cách làm đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm sát bản án, quyết định, công tác thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; qua đó, học tập, nhân rộng các điển hình làm tốt, hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt công tác.

6. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt khâu đột phá của Ngành là công tác cán bộ, trong đó tập trung nang cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường trách nhiệm của Người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của Người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ, xác định trách nhiệm của các Phó Viện trưởng trong việc tham mưu giúp Viện trưởng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với kết quả đạt được. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác với Kiểm sát viên, công chức; bố trí, sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm. Từng bước xây dựng hình ảnh Người cán bộ Kiểm sát trong tiến trình cài cách tư pháp và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

7. Thực hiện tốt hơn việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; nhập số liệu vào phần mềm quản lý án các loại vụ việc đạt tỷ lệ theo yêu cầu của ngành; số liệu phải bảo đảm tính an ninh, an toàn thông tin; tiếp tục phát huy hiệu quả, khai thác ứng dụng “Phòng họp không giấy”“Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” vào hoạt động của cơ quan. Thực hiện mô hình Kiểm sát diện tử tiến tới công nghệ số. Chấp hành nghiêm Luật an ninh mạng, ứng xử đúng pháp luật và quy định của Ngành trên môi trường và không gian mạng, đảm bảo phục vụ công tác của ngành.

Để thực hiện được tất cả các giải pháp trên đạt hiệu quả, chất lượng đòi hỏi phải có sự chung tay, đoàn kết thống nhất của cả một tập thể VKSND thành phố Phú Quốc. Mà người điều khiển, dẫn dắt con thuyền của VKSND thành phố Phú Quốc không ai khác là tập thể ban lãnh đạo Viện. Trong đó, cần có sự nổ lực phấn đấu hết mình của từng cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt là sự tận tâm, nhiệt huyết, hết lòng vì công việc của từng Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Cho dù giải pháp có hay đến đâu, có nhiều đến đâu nhưng những con người đề ra giải pháp không bắt tay vào thực hiện một cách nghiêm túc thì cũng chỉ là những giải pháp “trên giấy”, không có giá trị thực tế và trên hết là không thể hoàn thành được các chỉ tiêu nghiệp vụ mà ngành kiểm sát đặt ra cho VKSND thành phố Phú Quốc nói riêng và ngành kiểm sát tỉnh Kiên Giang nói chung trong năm 2021.

 

Lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Hoàng Anh Chiên chụp hình lưu niệm cùng tập thể VKSND thành phố Phú Quốc nhân ngày công bố thành lập VKSND thành phố Phú Quốc theo Nghị quyết 1109 ngày 09/12/2020 của UBTVQH.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, tập thể VKSND thành phố Phú Quốc xin kính chúc đến Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hai cấp kiểm sát một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và cùng phấn đấu, nổ lực với VKSND thành phố Phú Quốc hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành trong năm 2021, góp phần xây dựng một tập thể VKSND tỉnh Kiên Giang vững mạnh trên tiến trình cải cách tư pháp hiện nay./.

                          Nguyễn Văn Trung
         VKSND thành phố Phú Quốc

 
Đăng vào lúc: 15:55 04/05/2021
Trong ngày 26 và 28/4/2021, Đoàn kiểm sát do Phó Viện trưởng Nguyễn Trúng làm trưởng đoàn cùng đại điện Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phú Quốc đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại xã Cửa Cạn và phường An Thới trong việc thực hiện các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản có liên quan trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ hiện đang quản lý.

 
Đăng vào lúc: 14:32 28/04/2021
Việc đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là giúp người bị nghiện từ bỏ được ma túy, được học tập hiểu biết thêm về tác hại của ma túy, được học nghề, sinh hoạt lành mạnh đây là một biện pháp giáo dục nhằm nâng cao tinh thần và sức khỏe cho người nghiện, đồng thời, cung cấp cho họ các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp để tìm việc làm, ổn định cuộc sống góp phần ổn định đời sống xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng không còn tự ti, mặc cảm. Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 về ...

 
Đăng vào lúc: 14:04 18/03/2021
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Phú Quốc phối hợp Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, vụ án “cướp tài sản”, theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự. Tham gia phiên tòa có lãnh đạo và các Kiểm sát viên đơn vị VKS thành phố Phú Quốc.

 
Đăng vào lúc: 09:11 08/02/2021
Ngày 04/02/2021, ông Hoàng Văn Thái- Kiểm sát viên, Chủ tịch Công đoàn VKSND thành phố Phú Quốc cùng một số cán bộ công chức đơn vị tổ chức thăm và tặng quà 03 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Cửa Dương. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị vào mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, góp phần thực hiện chương trình Tết vì người nghèo. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Dương đã cùng đoàn họp mặt thăm hỏi, chúc tết 03 gia đình gồm:...

 
Đăng vào lúc: 08:05 29/01/2021
Từ ngày 01/01/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phú Quốc được chuyển đổi thành VKSND thành phố Phú Quốc theo Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, với vai trò là một Viện Kiểm sát thành phố trực thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang, VKSND thành phố Phú Quốc quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ mà ngành yêu cầu trong năm 2021.

 
Đăng vào lúc: 15:50 15/01/2021
Ngày 08/01/2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phú Quốc, các Phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang...
 


 
Đăng vào lúc: 10:20 01/08/2014
Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) nhằm đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ngành để công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương đã chủ động chọn khâu đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng kể.

 
Đăng vào lúc: 10:33 05/08/2014
Ngày 30/7/2014, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) đã có buổi làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Kênh 7 Tổng cục VIII Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nhằm nắm tình hình trong công tác giam giữ, quản lý giam giữ và thi hành án hình sự.

 
Đăng vào lúc: 13:55 05/08/2014
Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao do đồng chí Đỗ Văn Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn (đứng) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND tỉnh Kiên Giang từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 
Đăng vào lúc: 10:10 06/08/2014
Phòng Thống kê tội phạm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang được thành lập vào tháng 6/2003 trên cơ sở tách ra từ bộ phận thống kê của Văn phòng tổng hợp. Đến cuối năm 2012, đổi tên thành Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 522d/NQ-UBTVQH ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là bước chuyển biến phù hợp với quá trình đổi mới, với chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp đến năm 2020.

 
Đăng vào lúc: 09:13 12/08/2014
Thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp đều được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Biên chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế công tác kiểm sát việc giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của đơn vị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

 
Đăng vào lúc: 15:25 25/09/2013
Như chúng ta đã biết tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự có vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tranh tụng tại phiên tòa, những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng để nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873