Thứ Ba, 05/7/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Đóng góp sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân
Vào lúc: 07:28 13/03/2015   Mã TL: 11   Mã tin: 384

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị. Đợt đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung tập trung vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống biểu mẫu thống kê và chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định 452/QĐ-VKSTC ngành Kiểm sát nhân dân, để phù hợp với thay đổi của Luật tổ chức Viện kiểm sát mới 2014Điểm mới trong đợt đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung này là ''Nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu còn thiếu, các chỉ tiêu khác để đảm bảo đánh giá chính xác toàn diện khách quan kết quả công tác của ngành''. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị trong tỉnh đã tích cực đóng góp với nhiều ý kiến thiết thực, tập trung phân tích những vướng mắc, kết hợp những quy định pháp luật để làm sáng tỏ những nội dung, chỉ tiêu thống kê cần được sửa đổi, bổ sung.

Từ thực tế qua hơn một năm triển khai thực hiện. Nhận thấy Hệ thống chỉ tiêu thống kê năm 2013 đã đáp ứng được yêu cầu quản lý, phục vụ và nghiên cứu của ngành và các đơn vị có yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thấy rằng Hệ thống chỉ tiêu thống kê trong từng khâu công tác cần xem xét bố cục lại để thuận lợi cho việc quản lý và thống kê, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và hoạt động phòng, chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn.

Để thuận tiện cho việc theo dõi cũng như tiếp tục tiếp thu những ý kiến mới đóng góp để hoàn thiện  Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân . Xin được nêu những đóng góp đã được ghi nhận.

Trước hết về chỉ tiêu thống kê khâu hình sự (KSĐT, truy tố, xét xử sơ thẩm hình sự) có ý kiến cho rằng  cần chia thành 2 phần: Phần chỉ tiêu số liệu có tính liên kết và Phần chỉ tiêu số liệu có yêu cầu độc lập.

Trong thực tế, khi cán bộ lập báo cáo thống kê, đầu tiên chỉ chú trọng thu thập, phân tích số liệu và tổng hợp số liệu có tính liên kết trước, như: Số cũ, số mới, tổng số, đề nghị truy tố (quyết định truy tố, xét xử), đình chỉ, tạm đình chỉ và còn lại (các giai đoạn giải quyết án)... Đây là bước cơ bản, quan trọng, chiếm nhiều thời gian.  

Thống kê chỉ tiêu số liệu có tính liên kết, phương pháp tổng hợp này có ưu điểm là ''có tập trung cao''. Việc thu thập, phân tích số liệu chính xác, đầy đủ, việc đối chiếu, so sánh có hiệu quả. Hạn chế việc phân tán tư duy trong quá trình thu thập, phân tích số liệu.

Đối với chỉ tiêu độc lập, công việc này thường làm sau khi đã hoàn thành phần dữ liệu có tính liên kết. Trong Biểu 02/2013 cụ thể các chỉ tiêu tiêu có yêu cầu độc lập như Phần I.3 - Kiểm sát các hoạt động điều tra, có các chỉ tiêu từ dòng 67 đến dòng 80; Phần I.4 - Quyết định việc truy tố, có các chỉ tiêu từ dòng 116 đến dòng 126; Phần II - Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, có các chỉ tiêu từ dòng 158 đến dòng 167.

Qua đóng góp, phần lớn các ý kiến thống nhất đề xuất để đảm bảo cho việc tổng hợp báo cáo số liệu có yêu cầu độc lập đầy đủ chính xác, chống bỏ sót trong quá trình thu thập báo cáo. Do đó, cần nghiên cứu gom lại toàn bộ nội dung các chỉ tiêu có yêu cầu độc lập và kết cấu chung trong một biểu riêng biệt (thuộc Biểu 2).

Đối với các chỉ tiêu thống kê, các ý kiến tập trung  làm rỏ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của Biểu 02/2013. Trong đó, về công thức tính đối với án Tạm đình chỉ, theo hướng dẫn VTC thì công thức tính số vụ án CQĐT ra QĐ Tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê là Dòng 62 = (d62 - d39) + d60. Tương tự tính số bị can CQĐT ra QĐ Tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê là dòng 63 = (d63 - d41) + d61.

Từ thực tế áp dụng để xử lý các tình huống như trong trường hợp số liệu có phát sinh phục hồi (hoặc không phục hồi), có tạm đình chỉ (hoặc không có tạm đình chỉ) trong kỳ thì áp dụng công thức theo hướng dẫn để tính.

Tuy nhiên, các trường hợp như phục hồi sau đó chuyển đi, khi đó phải áp dụng nguyên tắc ''chuyển đi'', ''chuyển đến'' và trường hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự...Những số liệu này nếu áp dụng công thức để tính thì không đảm bảo độ chính xác của số liệu.

Vì vậy, cần có hướng dẫn thêm về trường hợp Phục hồi sau đó chuyển đi; trường hợp Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự... để có sự thống nhất thực hiện thống kê về án Tạm đình chỉ.

Cũng trong biểu 02/2013 của giai đoạn truy tố. Các ý kiến đóng góp đề nghị bỏ đoạn (không tính những vụ do Tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung). Vì đoạn này gây nhầm lẫn cho cán bộ thống kê khi lập báo cáo thống kê và cho công tác nghiên cứu. Việc tính tỉ lệ % không nên đưa vào thống kê. Đồng thời đề xuất bổ sung  thêm dòng - ''Trong đó: Số vụ do Tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát, VKS trả cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung''  để thay cho đoạn ''không tính những vụ do Tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung'' thì chính xác hơn. Việc bổ sung dòng này tạo thuận lợi cho việc đối chiếu số liệu với cơ quan Công an, củng như cung cấp số liệu cho cơ quan CA theo yêu cầu.

Khi đóng góp các chỉ tiêu trong biểu Biểu 6 - TKCTKS việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự. Nội dung của biểu này chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác báo cáo và công tác nghiên cứu đánh giá tình hình và hoạt động. Vì vậy đề nghị bổ sung và sửa vừa đáp ứng các yêu cầu phục vụ vừa dễ hiểu. Theo đó các ý kiến đề nghị bổ sung các chỉ tiêu phân tích từ chỉ tiêu 2 - Số người mới tạm giữ: Thêm

Trong đó:   - Bắt khẩn cấp

                 - Bắt quả tang

                 - Bắt truy nã

                 - Bắt tự thú, đầu thú

+ Đề nghị Tách và thêm chỉ tiêu: Từ chỉ tiêu 6 - Số người trả tự do:

- Trả tự do khi Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định tạm giữ;

- Trả tự do khi Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ;

- Khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác;

- Viện kiểm sát trả tự do theo điểm d, Khoản 2, Điều 22 Luật TCVKSND sửa đổi 2014.  d) Quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật;…

- Dòng 5- Số người bị tạm giữ chuyển tạm giam

+ Bổ sung: Trong đó: Số truy nã chuyển tạm giam.

- Dòng 27: Hủy bỏ biện pháp tạm giam

+ Bổ sung: Tạm giam trái pháp luật.

- Cụ thể là: Dòng 27: Hủy bỏ biện pháp tạm giam (Tạm giam trái pháp luật).

- Bổ sung: Dòng mới là:- Hủy bỏ biện pháp tạm giam khi thấy không cần thiết. Việc bổ sung dòng này để tránh sự nhầm lẫn với Hủy bỏ biện pháp tạm giam (tạm giam trái pháp luật).

- Bổ sung thêm chỉ tiêu thể hiện ''Tổng số'' các trường hợp, bao gồm: Số liệu các dòng 128, d 129, d 130, d 132, d 134, d 135, d 136.

Một số chỉ tiêu thống kê ở biểu thống kê khi in ra không hiển thị hết toàn bộ nội dung của chỉ tiêu thống kê, nên khi đọc làm thống kê và khai thác thống kê khó hiểu, gặp khó khăn hoặc muốn biết đầy đủ phải thực hiện thêm thao tác tra cứu, vừa bất tiện, vừa mất thời gian, như các chỉ tiêu dòng

Theo đó các dòng chỉ tiêu như dòng 126: Số người chấp hành án đã có quyết định thi hành án của kỳ thống kê trước nhưng. Đề nghị bổ sung ''chưa đưa đi chấp hành án'' vào cuối dòng chỉ tiêu.

Các dòng 134, dòng 135, dòng 143dòng 145, dòng 151, dòng 154, dòng 158, dòng 173, dòng 179, dòng 186...

Một số dòng cần chỉ rỏ như : Dòng 167 - ''Số bản kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp'' bổ sung (không thống kê những kiến nghị có trong kết luận KS trực tiếp) vào cuối chỉ tiêu. Hay bổ sung thêm nội dung ''Không thống kê những kiến nghị có trong kết luận KS trực tiếp''  vào cuối dòng 169 - Số bản kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp dưới (không thống kê những kiến nghị có trong kết luận KS trực tiếp).

Biểu 10 - TKCTKS GQ các vụ, việc DS, HNGĐ, KD, LĐ theo thủ tục sơ thẩm. Trong biểu này đề nghị bổ sung như sau: Số vụ, việc tạm đình chỉ phục hồi tiếp tục giải quyết trong kỳ. Thêm dòng: Số vụ, việc tách, nhập trong kỳ.

Biểu 11 - TKCTKS GQ các vụ, việc DS, HNGĐ, KD, LĐ theo thủ tục phúc thẩm

Trong biểu này đề nghị bổ sung dòng 4 - Số vụ, việc VKS mới thụ lýthêm dòng Trong đó: Số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm.

Đóng góp biểu Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, các ý kiến nêu lên sự cần thiết lập công thức kiểm tra quan hệ giữa biểu Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp với các biểu thống kê nghiệp vụ, để hạn chế việc báo cáo thiếu số liệu, sai số liệu.

Trong trường hợp không thiết lập được công thức kiểm tra quan hệ hoặc đã thiết lập được công thức kiểm tra quan hệ thì cũng cần thiết bổ sung vào cuối các chỉ tiêu có nội dung Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp dòng chữ viết tắt (VPPLTHĐTP hoặc ký hiệu bằng * ) để việc kiểm tra quan hệ được thuận lợi.

Nội dung này (VPPLTHĐTP hoặc ký hiệu bằng * ) được gắn vào cuối chỉ tiêu thống kê vừa nhắc nhở người cung cấp số liệu, tổng hợp số liệu xác định và cân nhắc chính xác số liệu trước khi đưa số liệu vào các chỉ tiêu này là chỉ tiêu ''Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp''.   

Đóng góp về phần mềm thống kê: Phần mềm Biểu 6 phần ''Kiểm sát tại trại giam''. Đề nghị tích hợp thêm: ''Nhận file dữ liệu cấp phòng'' để thuận tiện cho việc tiếp nhận số liệu cấp phòng cùng một lúc. Đồng thời thiết lập thống nhất các phòng nghiệp vụ là đơn vị ''cấp huyện'' để việc tiếp nhận file dữ liệu cho thuận lợi.

Phần mềm hiện nay khi muốn mở xem kết quả và in báo cáo thống kê của Biểu 02-2013, ta phải cần thực hiện 10 thao tác. Như vậy là quá nhiều và mất nhiều thời gian. Vì vậy, cần nghiên cứu tiết giảm những thao tác trong toàn hệ thống.

Đóng góp về chế độ báo cáo, các ý kiến đều thống nhất như Quy định 379 và Quy định 452 về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đóng góp Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Đề nghị nghiên cứu sửa Biểu 2, rút gọn từ 5 trang xuống còn 4 trang. Cụ thể như giữ nguyên trang 1 như hiện tại; Thiết lập 01 trang mới số liệu tổng hợp từ các dòng (67 đến dòng 80;  dòng 116 đến dòng 126; dòng 158 đến dòng 167) biểu thống kê hiện tại; Trang 3 số liệu tổng hợp từ các dòng (38 đến dòng 66; dòng 81 đến dòng 115; dòng 127 đến dòng 157) biểu thống kê hiện tại; Biểu 3 giữ nguyên không thay đổi.

Với những ý kiến đóng góp thể hiện trách nhiệm của cán bộ chuyên trách và cán bộ các đơn vị, đã làm sáng tỏ thêm những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác báo cáo thống kê. Đây cũng chỉ là bước đầu sau hơn một năm thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Việc đóng góp sẽ tiếp tục nhằm đánh giá chính xác toàn diện khách quan kết quả công tác của ngành./.

                                                  Trần Văn Tùng                                              
Phó trưởng phòng TKTP và CNTT – VKSND tỉnh Kiên Giang

 
Đăng vào lúc: 09:29 29/06/2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của huyện An Minh có chuyển biến, quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình tội phạm xảy ra và có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ án diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Đăng vào lúc: 15:48 21/06/2022
Ngày 21/6/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự”, cho 74 Kiểm sát viên và Kiểm tra viên hai cấp Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 22:38 17/06/2022
Vừa qua, Học Viện chính trị khu vực IV- Học Viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K94-KG, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Tổng số học viên của lớp là 72 đồng chí, trong đó có 51 đồng chí nam và 21 đồng chí nữ. Tuổi đời cao nhất tính đến năm 2022 là 53 tuổi (02 đồng chí); thấp nhất là 38 tuổi (02 đồng chí). Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan cấp tỉnh là 38 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện là 26 đồng chí; Cán bộ lãnh đạo cấp xã là 08 đồng chí.

 
Đăng vào lúc: 15:26 07/06/2022
Vừa qua, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Thuận. Cụm thi đua số 4 tiến hành bình xét thi đua cụm 06 tháng đầu năm 2022, do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận làm Cụm trưởng, Chủ trì và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm gồm: VKSND huyện An Minh, An Biên, Gò Quao và Kiên Lương.

 
Đăng vào lúc: 15:24 07/06/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, căn cứ Quyết định số 472/QĐ-VKSAB ngày 19/5/2022, VKSND huyện An Biên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành trực tiếp kiểm sát việc việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện An Biên 06 tháng đầu năm 2022.

 
Đăng vào lúc: 08:11 03/06/2022
Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-VKS và Kế hoạch số 297/KH-VKS cùng ngày 16/5/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải, ngày 27/5/2022, Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Đình Chiến, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Kiên Hải 06 tháng đầu năm 2022.
 


 
Đăng vào lúc: 16:15 20/11/2014
Để thực hiện báo cáo Thống kê Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (mẫu năm 2013) có chất lượng và giúp cho cán bộ dễ dàng trong việc lập báo cáo, đối chiếu, kiểm tra mối liên hệ giữa các biểu trong Hệ thống biểu mẫu thống kê. Phòng TKTP và CNTT giới thiệu phương pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu

 
Đăng vào lúc: 15:33 26/09/2013
Ngày 19/7/2013, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (TKTP & CNTT) tổ chức tập huấn việc thực hiện phần mềm quản lý án và thống kê án hình sự tập trung tại Phòng TKTP & CNTT cho các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) và Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự (Phòng 3) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 07:28 13/03/2015
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục thống kê tội phạm về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Công văn số 452/VKSTC-TKTP ngày 09/02/2015 của Viện tối cao đến toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Thống kê của Viện tỉnh và cán bộ đảm nhiệm công tác báo cáo thống kê của các đơn vị...

 
Đăng vào lúc: 10:02 12/01/2017
Từ tháng 7 năm 2016, toàn ngành Kiểm sát đã được sử dụng hệ thống phần mềm thống kê mới năm 2016. Thời gian đầu, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn và trực tiếp kết nối với các máy thống kê ở 2 cấp VKS để cài đặt các phần mềm thống kê này. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, VKSND tối cao có bổ sung, cập nhật, chỉnh sữa lổi hệ thống phần mềm, các công thức logic… Vì vậy, các cán bộ thống kê ở 2 cấp cần biết cách để thường xuyên cập nhật các phần mềm thống kê mới này giúp cho việc nhập số liệu, kiểm tra, truyền thống kê đúng và đạt chất lượng.

 
Đăng vào lúc: 09:10 19/01/2018
Chương trình xử lý văn bản nội bộ ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện việc trao đổi văn bản nội bộ trong ngành luôn được kiểm tra, khắc phục sửa lổi và cập nhật một cách điều đặn để đáp ứng theo yêu cầu công việc của ngành. Vì vậy, để thuận tiện cho các đơn vị nhận cập nhật phiên bản mới nhất, phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Viện tỉnh hướng dẫn các đơn vị cách cập nhật chương trình khi có phiên bản mới như sau:...

 
Đăng vào lúc: 10:06 25/01/2018
Thực hiện Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý và thống kê giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang