Thứ Năm, 28/10/2021
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất ở Kiên Giang - thực trạng và giải pháp
Vào lúc: 10:51 31/08/2021   Mã TL: 4   Mã tin: 3854

Những năm gần đây, tình hình tranh chấp về quyền sử dụng đất nói chung, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đây là một trong số các loại tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất trong số các tranh chấp dân sự bởi quyền sử dụng đất thường có giá trị lớn, liên quan đến nhiều đương sự, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này qua nhiều thời kỳ còn có những chồng chéo và xung đột với nhau.

Tính chất phức tạp trong loại án này còn thể hiện ở việc nếu giải quyết không thoả đáng và triệt để có thể dẫn đến các vụ án hình sự cũng như ảnh hưởng tình hình trật tự an ninh xã hội. Vì vậy nhiều năm qua, việc kiểm sát giải quyết các vụ án liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chú trọng, phân công cho những Kiểm sát viên có kinh nghiệm kiểm sát.

Về cơ bản, những quy định chung về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự, trong kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất nói chung và tranh chấp về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nói riêng theo thủ tục sơ thẩm luôn được Lãnh đạo đơn vị quan tâm, quán triệt đến từng Kiểm sát viên, công chức, từ đó đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Ngành, đảm bảo tham gia 100%.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 30/11/2020, hai cấp kiểm sát trong tỉnh đã thụ 15.653 vụ án dân sự (sơ thẩm 14.958, phúc thẩm 695), trong đó: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1.255 vụ (sơ thẩm 1.123, phúc thẩm 132); tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 118 vụ (sơ thẩm 105, phúc thẩm 13). Đã giải quyết được 849 vụ (sơ thẩm 729, phúc thẩm 120). Qua kiểm sát, phát hiện 37 bản án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về nội dung và thủ tục tố tụng nên đã kịp thời ban hành 27 kháng nghị phúc thẩm và 10 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm; đồng thời phát hiện 03 bản án phúc thẩm có vi phạm đã tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 03 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; ban hành 30 kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, đơn vị nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi kiểm sát giải quyết các vụ án liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tranh chấp đặc biệt, vừa tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Dân sự, vừa đảm bảo điều kiện quy định trong Luật Đất đai khi các bên thực hiện giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Qua kiểm sát, phần lớn các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện không đảm bảo về hình thức, chủ yếu thông qua việc viết giấy tay, không công chứng, chứng thực theo quy định. Nội dung hợp đồng các bên giao kết đơn sơ không quy định rõ quyền và nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng, có khi không ghi rõ vị trí hoặc diện tích đất cụ thể, nên khi phát sinh tranh chấp, khó để cơ quan tiến hành tố tụng xác định tính lỗi trong thực hiện hợp đồng và phải điều tra xác minh, đo đạc nhiều lần.

Các  tranh chấp liên quan đất đai, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho… khi giải quyết thì gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân là do hiện nay có khu đất đưa vào quy hoạch, đất có giá trị, tham gia hợp đồng giao dịch nhưng không tuân thủ các quy định đã ký kết, nên dẫn đến tranh chấp hoặc phát sinh bên thứ 3 do bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ… Khi xảy ra tranh chấp đương sự cố tình trốn tránh, ở xa không chịu hợp tác, nên gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Việc xác minh nguồn gốc đất tranh chấp, việc xác nhận của UBND về quá trình hình thành, quản lý và sử dụng đất chưa được UBND huyện trả lời theo đúng thời gian quy định dẫn đến vụ án phải tạm đình chỉ làm kéo dài thời gian giải quyết án.

Việc xác định tư cách đương sự trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình hay cá nhân; công sức đóng góp đầu tư, duy trì, cải tạo quyền sử dụng đất, người trực tiếp quản lý, sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn do tình trạng sang bán đất bằng giấy tay qua nhiều người; việc UBND xác định đất cấp cho hộ gia đình hay cá nhân có khác nhau ở những thời điểm khác nhau làm cho việc giải quyết vụ án kéo dài, gặp nhiều khó khăn trong xác minh, thu thập chứng cứ chính xác, khách quan.

Việc thẩm định, đo đạc nhằm xác định đúng thực trạng, vị trí đất tranh chấp còn gặp nhiều khó khăn do đương sự không hợp tác, các bên không xác định được vị trí đất đang tranh chấp dẫn đến vụ án không thể giải quyết được.

Các đương sự không thỏa thuận được giá trị của quyền sử dụng đất tranh chấp nên phải định giá tài sản để làm căn cứ khi bồi thường, tính án phí. Tuy nhiên, Chứng thư định giá tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị trong 6 tháng, nên nhiều trường hợp các bên đương sự yêu cầu định giá lại khi hết thời hạn 6 tháng làm cho việc giải quyết vụ án bị kéo dài.

Quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn nằm rải rác ở một số văn bản, chưa có sự hợp nhất. Cụ thể, tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực”. Như vậy, thông thường hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không tuân thủ các quy định về việc công chứng, chứng thực thì hợp đồng sẽ vô hiệu. Tuy nhiên, theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì vẫn còn 04 trường hợp ngoại lệ mà các bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất không cần hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực (giấy viết tay hoặc hợp đồng đánh máy nhưng không công chứng hoặc chứng thực) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể: Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai quy định về 02 trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay hoặc hợp đồng không công chứng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; Điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”   khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”. Như vậy, vẫn còn có trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi giải quyết các vụ án về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng giấy viết tay) không thông qua công chứng, chứng thực sẽ phát sinh trường hợp cách hiểu và nhận thức khác nhau dẫn đến có khả năng áp dụng pháp luật một cách tùy tiện, không đúng quy định gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đương sự và đây cũng là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Trong việc áp dụng pháp luật về tố tụng: Khó khăn chủ yếu của Kiểm sát viên trước phiên tòa dân sự sơ thẩm giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất là thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án. Căn cứ Điều 220 Bộ luật Tố tụng dân sự thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện Kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại cho Tòa án. Qua thực tế công tác cho thấy có những vụ việc Tòa án gửi hồ sơ cho Viện Kiểm sát nghiên cứu thời gian không đảm bảo nhưng Kiểm sát viên vẫn phải tham gia phiên tòa để đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Thời gian nghiên cứu theo quy định của tố tụng dân sự là 15 ngày kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, do đó, có những vụ việc Tòa án chuyển hồ sơ vào cuối ngày làm việc (ngày thứ Sáu) sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án của Kiểm sát viên. Trong khi đó, Kiểm sát viên còn cùng lúc phải nghiên cứu nhiều vụ việc, phải báo cáo đề xuất lãnh đạo về việc giải quyết vụ án trước khi tham gia kiểm sát xét xử, một số trường hợp trùng lịch xét xử,do đó Kiểm sát viên gặp không ít áp lực nhất là trong những giai đoạn Tòa án thi đua giải quyết án, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng báo cáo, dự thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên. Ngoài ra, đối với trường hợp Toà án không nhất trí với quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiểm sát, đồng thời gửi bản án chậm trễ đã gây ảnh hưởng đến quyền kháng nghị của Viện Kiểm sát được quy định tại Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Trong việc thực hiện phương thức kiểm sát: Các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thường phức tạp vì giá trị tài sản lớn, đôi khi có nhiều mối quan hệ và nhiều đương sự tham gia nên việc ghi chép diễn biến phiên tòa sẽ gặp khó khăn. Kiểm sát viên vừa phải đặt câu hỏi đối với đương sự, vừa phải ghi lại diễn biến phiên tòa, cũng như quan sát hành động, cử chỉ của đương sự để đánh giá sự trung thực của đương sự trong việc trả lời câu hỏi. Đồng thời, đối với những vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, hoặc trường hợp có những chứng cứ tại phiên toà đương sự mới cung cấp gây không ít khó khăn cho Kiểm sát viên khi phát biểu do không có thời gian để nghiên cứu, đánh giá chứng cứ một cách chu đáo và toàn diện nhất.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nêu trên về khách quan là do hệ thống pháp luật dân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều văn bản chồng chéo, quy định về tố tụng cũng chưa bám sát thực tiễn công tác kiểm sát. Về chủ quan là do lực lượng Kiểm sát viên, chuyên viên đảm nhiệm khâu công tác này còn mỏng trong khi lượng án tại đơn vị ngày càng tăng về số lượng cũng như mức độ phức tạp, một số Kiểm sát viên có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, kiến thức chưa đầy đủ, thiếu kinh nghiệm trong công tác này, thể hiện ở khả năng nghiên cứu, lập hồ sơ vụ án, kiểm sát các bản án, quyết định, không phát hiện được các vi phạm của Tòa án. Chỉ sau khi đương sự có kháng cáo, trên cơ sở xem xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì Viện Kiểm sát tỉnh mới phát hiện vi phạm.

Từ thực trạng trên, để thực hiên tốt công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định của pháp luật, hợp nhất một số văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất để việc áp dụng pháp luật được thống nhất. Ngoài ra, cần có quy định Kiểm sát viên được quyền đề nghị tạm ngừng phiên toà để nghiên cứu, đánh giá chứng cứ nhằm đảm bảo chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Thứ hai, lãnh đạo đơn vị tăng cường chỉ đạo trong công tác kháng nghị, kiến nghị và quán triệt cho Kiểm tra viên, Kiểm sát viên nhận thức đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và Bộ luật Tố tụng dân sự. Khắc phục ngay tâm lý nể nang, ngại va chạm dẫn đến không kiến nghị, kháng nghị. Lựa chọn, sắp xếp, phân công cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên có khả năng về trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm công tác tốt, có bản lĩnh chính trị để đảm nhận công tác này. Luôn củng cố bộ máy hoạt động có hiệu quả và đảm bảo tính kế thừa.

Thứ ba, cần nâng cao năng lực, hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên. Trường hợp vụ án phức tạp, nhiều đương sự cần có thiết bị ghi âm để hỗ trợ Kiểm sát viên ghi chép diễn biến phiên toà một cách đầy đủ nhất, đồng thời đảm bảo đánh giá đúng lời khai của các đương sự. Về phía Kiểm sát viên, phải thông báo với chủ toạ phiên toà trong khi thực hiện việc ghi âm tại phiên toà. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, nhất là Kiểm sát viên phải tăng cường trách nhiệm, không ngừng nghiên cứu, học tập để nắm chắc các quy định của pháp luật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ tư, đối với những vụ án khó, cần tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác giữa hai ngành Tòa án, Viện Kiểm sát. Lãnh đạo Viện cần tổ chức những cuộc họp cùng với Thẩm phán và Kiểm sát viên để tháo gỡ những vướng mắc của vụ án, đồng thời tranh thủ thỉnh thị xin ý kiến chỉ đạo của liên ngành cấp trên nếu chưa tìm được hướng xử lý giải quyết, không để án tồn đọng, vi phạm thời hạn giải quyết.

Thứ năm, cần mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm sát giải quyết án tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho công chức, Kiểm sát viên để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên cần tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản rút kinh nghiệm từ thực tiễn để Viện Kiểm sát các địa phương học tập rút kinh nghiệm chung./.

                                ĐÔNG BẮC - PHAN TÂN

 
Đăng vào lúc: 11:12 26/10/2021
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021. Vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện U Minh Thượng tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện theo Quyết định số 513/QĐ-VKS ngày 21/9/2021 và Kế hoạch số 515/KH-VKS ngày 22/9/2021 của VKSND huyện.

 
Đăng vào lúc: 15:48 14/10/2021
Ngày 14/10/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kiên Lương phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Phùng Văn Bá và Lê Văn Thanh về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đã được 3 ngành: Viện Kiểm sát, Công an và Toà án bàn bạc, xem xét một cách kỹ lưỡng, khẩn trương và đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về mặt tố tụng.

 
Đăng vào lúc: 09:03 08/10/2021
U Minh Thượng là một huyện của tỉnh Kiên Giang, được thành lập từ ngày 10/5/2007 theo Nghị định 58/2007/NĐ-CP của Chính phủ, cách trung tâm Thành phố Rạch Gía tỉnh Kiên Giang 70km. Toàn huyện có 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Minh Bắc, Hòa Chánh, Minh Thuận, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Vĩnh Hòa. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 432.70km2; dân số gần 70.000 người. Tiềm năng thế mạnh chính của huyện chủ yếu là Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Công nghiệp dịch vụ thương mại chưa phát triển. Huyện U Minh Thượng có những địa điểm không những mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu như: ...

 
Đăng vào lúc: 15:34 15/09/2021
Để kịp thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 15/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp mở phiên tòa xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 29/8/2021 tại Chốt Kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 5, khu vực cầu Cò Tuất thuộc ấp Thạnh An I, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo thủ tục rút gọn.

 
Đăng vào lúc: 11:56 07/09/2021
Để xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện An Minh nói riêng, nhằm góp phần lập lại trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Đăng vào lúc: 11:31 05/09/2021
Ngày 30/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 271-CV/BTG về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” theo tinh thần Văn bản số 2138/BTL-CT, ngày 26/8/2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh quán triệt, triển khai đến công chức và người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; Khai thác các nội dung trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh về cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” để công chức và người lao động biết được thể lệ, hình thức tham gia cuộc thi.
 


 
Đăng vào lúc: 15:36 24/09/2013
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCSĐ ngày 11/6/2013 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 21-CT/TW) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, VKSND tỉnh Kiên Giang sơ kết 05 năm (từ 01/6/2008 đến 31/5/2013) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:..

 
Đăng vào lúc: 15:21 25/09/2013
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra, rà soát 16 trường hợp hồ sơ đề nghị xét đặc xá đợt 2/9 năm 2013 đối với 16 bị án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong toàn tỉnh Kiên Giang, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước.

 
Đăng vào lúc: 10:16 29/10/2014
Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) là kết quả của Hội nghị Luật biển lần thứ III của Liên hợp quốc, kéo dài từ năm 1973 đến năm 1982 nhằm xây dựng một trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương. Được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lí…)

 
Đăng vào lúc: 09:39 30/10/2014
Giải quyết tranh chấp được thừa nhận là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế kể từ khi thông qua Hiến chương Liên hợp quốc và Quy chế của Tòa án quốc tế. Hệ thống giải quyết tranh chấp trong Công ước 1982 được xây dựng với mục tiêu bảo vệ và duy trì trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương khỏi những giải thích và vận dụng đơn phương có thể dẫn đến việc phá vỡ trật tự pháp lí này thông qua...

 
Đăng vào lúc: 15:48 08/09/2015
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có cáo trạng truy tố các bị can Trần Hen, Tô Thị Kỳ Trân về tội “Tham ô tài sản"; Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Thơm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Dung Hương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra bị can Nguyễn Văn Dũng còn bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 16:23 12/05/2016
Ngày 06/4/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Dưới đây là 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873