Thứ Tư, 30/11/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Giới thiệu một số điểm mới trong Luật phòng, chống ma túy 2021
Vào lúc: 09:18 26/01/2022   Mã TL: 4   Mã tin: 3966

Trong những năm qua, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, đặc biệt có những trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần, “ngáo đá” gây ra những vụ thảm án, gây bất an trong xã hội. Do đó, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01-01-2022 đã có thêm những quy định mới, sát với thực tiễn hơn về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, về cai nghiện ma túy, cụ thể như sau:

1. Về bố cục

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm 08 Chương, 55 Điều. So với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 thì số chương giữ nguyên, giảm 01 Điều; bổ sung Chương IV “Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy”, bỏ chương quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Về phạm vi điều chỉnh

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã bổ sung phạm vi điều chỉnh về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

3. Về giải thích từ ngữ

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 bổ sung thêm một số khái niệm sau:

Thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất là thuốc thú y có chứa các chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất (Khoản 5, Điều 2). Việc bổ sung thêm quy định về thuốc thú y có chứa chất ma túy để nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc sử dụng ma túy hợp pháp trong thú y vào mục đích khác không hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính (Khoản 10, Điều 2). Quy định này nhằm phân biệt người sử dụng trái phép chất ma túy với người nghiện ma túy để xác định và áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo đối tượng nào thì biện pháp đó.

Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, mẫu máu hoặc các mẫu vật khác của cơ thể người (Khoản 11, Điều 2).

Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này (Khoản 13, Điều 2).

Cơ sở cai nghiện ma túy là cơ sở được thành lập để thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Khoản 14, Điều 2).

4. Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã bổ sung và quy định cụ thể nhiều chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy tại Điều 3, gồm 10 Khoản, trong đó có một số nội dung như:

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

- Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy.

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của Chính phủ.

- Bảo đảm kinh phí cai nghiện ma túy bắt buộc; hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tự nguyện, kinh phí quản lý sau cai nghiện ma túy.

5. Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 không quy định về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy mà chỉ đề cập đến kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện ma túy. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định chung về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy tại Điều 4, gồm 04 nguồn:

- Ngân sách nhà nước. 

- Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

- Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy. 

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

6. Các hành vi bị nghiêm cấm

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp với tình hình thực tiễn như: 

- Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy.

- Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

- Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; quảng cáo, tiếp thị chất ma túy.

- Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Điểm nổi bật trong các hành vi bị nghiêm cấm theo theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 là cấm hành vi “Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy”. Điều này xuất phát từ thực tiễn người dân thường có tâm lý kỳ thị, dè chừng, xa lánh đối với những người sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí còn có nhiều trường hợp vu khống, đánh đập, cô lập, hành vi này không chỉ đến từ những người xa lạ mà nó còn có cả những người thân và bạn bè của họ dẫn đến hệ quả làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, quyền con người, cũng như cản trở rất nhiều đến quá trình cai nghiện và hòa nhập với cộng đồng, rất dễ đẩy người sau cai nghiện ma túy vào con đường tái nghiện. Vì vậy, việc bổ sung quy định mới này thể hiện tính nhân văn nhằm bảo vệ quyền con người của những người đã lầm đường, lạc lối đi theo con đường này, tạo điều kiện để họ sớm cai nghiện và hòa nhập trở lại với cộng đồng.

7. Về trách nhiệm phòng, chống ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 cơ bản kế thừa các nội dung về trách nhiệm phòng, chống ma túy được quy định trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008, tuy nhiên đã gộp các nội dung vào từng nhóm cụ thể như: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình (Điều 6); trách nhiệm của cơ quan nhà nước (Điều 7); trách nhiệm của cơ sở giáo dục (Điều 8); trách nhiệm của cơ quan báo chí (Điều 9); trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác (Điều 10).

8. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, đồng thời quy định nguyên tắc phối hợp xử lý của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, cụ thể: “Trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết”.

9. Về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Về các chất được kiểm soát, Luật bổ sung quy định kiểm soát đối với thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

- Về các hoạt động hợp pháp được kiểm soát, Luật bổ sung quy định kiểm soát các hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất nhằm tăng cường quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao năng lực phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy.

- Ngoài ra, Luật đã bổ sung quy định về vệc xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất bị thu giữ trong các vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính được xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

10. Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Đây là quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 so với Luật phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung 2008, được quy định tại Chương IV, gồm 05 Điều. Quy định của chương này nhằm tổ chức việc quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ khi phát hiện lần đầu, từ đó triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giảm nguy cơ họ tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy và trở thành nghiện ma túy. Một số nội dung chính như sau:

- Quy định các trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân loại, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện phù hợp.

- Quy định thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý.

- Quy định trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy: Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho Công an cấp xã nơi cư trú. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

11. Về cai nghiện ma túy

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 bổ sung một số nội dung sau:

- Bổ sung quy trình cai nghiện ma túy gồm các bước: (1) Tiếp nhận, phân loại; (2) Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; (3) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; (4) Lao động trị liệu, học nghề; (5) Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ 05 giai đoạn trên; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ 03 giai đoạn (1), (2), (3).

- Quy định quyền và trách nhiệm của các cơ sở cai nghiện, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; chính sách hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Người nghiện ma túy trong thời hạn cai nghiện hoặc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

- Người hoàn thành cai nghiện ma túy (tự nguyện, bắt buộc), người hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế phải chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, trước thực tế người sử dụng ma túy trẻ hóa và để bảo vệ tốt nhất các quyền của trẻ em nên Luật phòng, chống ma túy năm 2021 đã có 1 điều  riêng quy định cụ thể về việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 34), thời hạn cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. Thẩm quyền quyết định việc đưa đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện và không bị coi là xử lý vi phạm hành chính. Luật phòng, chống ma túy năm 2021 cũng quy định tại các cơ sở cai nghiện công lập thì phải bố trí riêng khu riêng cho người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, đảm bảo tốt nhất về quyền trẻ em trong quá trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trong thời gian quản lý sau cai mà tái nghiện thì tiếp tục được cai nghiện tự nguyện. Những quy định trên đã thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, nhưng cũng là biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn đối với trẻ em nghiện, bảo đảm quyền trẻ em cũng như bảo vệ trẻ em khỏi ma túy.

Ngoài ra, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 còn bổ sung một số quy định về Cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về nước do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy rằng Luật phòng, chống ma túy năm 2021 đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những khó khăn bất cập trong việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong những năm qua, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới./.

(Huỳnh Thanh Đạm, VKSND thành phố Rạch Giá - Giới thiệu)

 
Đăng vào lúc: 08:24 10/11/2022
Được sự chỉ đạo và cho phép của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Rạch Giá và Thành đoàn Rạch Giá. Ngày 06/11/2022 Chi đoàn VKSND thành phố Rạch Giá phối hợp với các chi đoàn Khối ngành thành phố Rạch Giá tổ chức chương trình hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền "Luật Nghĩa vụ Quân sự", tuyên truyền "Luật An toàn giao thông" và Tổ chức Phiên tòa giả định tuyền truyền về tội phạm ma túy, với hơn 350 lượt đoàn viên, hội viên và học sinh tham dự.

 
Đăng vào lúc: 11:20 31/10/2022
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên chi bộ trực thuộc năm 2022. Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cử 05 đồng chí tham dự gồm; lớp thứ nhất có đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư chi bộ hình sự 1, đồng chí Vương Quốc Diệu, Phó Bí thư chi bộ hình sự 2, đồng chí Ngô Thái Hòa, Phó Bí thư chi bộ Tổ chức - Thanh tra; lớp thứ hai có đồng chí Chiêm Văn Hùng, Phó Bí thư chi bộ Dân sự - Hành chính, đồng chí Hồ Thanh Lam, Chi ủy viên chi bộ Văn phòng tổng hợp.

 
Đăng vào lúc: 11:09 31/10/2022
Hiện nay việc tranh chấp đất đai trong gia đình là một vấn không mấy xa lạ hiện nay, theo phong tục tập quán của người Việt Nam thường giải quyết tranh chấp bằng cách “đóng cửa bảo nhau”, nhưng khi sự việc không thể tự thỏa thuận giải quyết thì phải nhờ đến luật pháp. Nguyên nhân được xác định là do đất đai ngày càng có giá trị lớn, dẫn đến tình trạng người thân trong gia đình kéo nhau ra tòa tranh chấp ngày càng nhiều, trong đó có nhiều loại tranh chấp như: Tranh chấp tài sản thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD), tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất…các vụ án này thường phức tạp và kéo dài, khiến cho mối quan hệ trong gia đình ngày càng rạn nứt.

 
Đăng vào lúc: 10:04 31/10/2022
Ngày 14/10/2022, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã ban hành Quyết định 323/QĐ-CA công bố thêm 4 bản án lệ sau khi được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thông qua, gồm: Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật; Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức; Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả. 4 án lệ được áp dụng trong xét xử từ ngày 15/11/2022.

 
Đăng vào lúc: 10:02 31/10/2022
Sáng ngày 28/10/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Hội nghị đã được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

 
Đăng vào lúc: 16:25 20/10/2022
Vào tối ngày 15/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Dự lễ tuyên dương có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
 


 
Đăng vào lúc: 15:36 24/09/2013
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCSĐ ngày 11/6/2013 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 21-CT/TW) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, VKSND tỉnh Kiên Giang sơ kết 05 năm (từ 01/6/2008 đến 31/5/2013) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:..

 
Đăng vào lúc: 15:21 25/09/2013
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra, rà soát 16 trường hợp hồ sơ đề nghị xét đặc xá đợt 2/9 năm 2013 đối với 16 bị án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong toàn tỉnh Kiên Giang, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước.

 
Đăng vào lúc: 10:16 29/10/2014
Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) là kết quả của Hội nghị Luật biển lần thứ III của Liên hợp quốc, kéo dài từ năm 1973 đến năm 1982 nhằm xây dựng một trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương. Được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lí…)

 
Đăng vào lúc: 09:39 30/10/2014
Giải quyết tranh chấp được thừa nhận là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế kể từ khi thông qua Hiến chương Liên hợp quốc và Quy chế của Tòa án quốc tế. Hệ thống giải quyết tranh chấp trong Công ước 1982 được xây dựng với mục tiêu bảo vệ và duy trì trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương khỏi những giải thích và vận dụng đơn phương có thể dẫn đến việc phá vỡ trật tự pháp lí này thông qua...

 
Đăng vào lúc: 15:48 08/09/2015
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có cáo trạng truy tố các bị can Trần Hen, Tô Thị Kỳ Trân về tội “Tham ô tài sản"; Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Thơm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Dung Hương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra bị can Nguyễn Văn Dũng còn bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 16:23 12/05/2016
Ngày 06/4/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Dưới đây là 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang