Thứ Hai, 23/5/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiệp vụ và công tác xây dựng Ngành năm 2022
Vào lúc: 10:06 26/04/2022   Mã TL: 1   Mã tin: 4047

Ngày 25/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiệp vụ và công tác xây dựng Ngành năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm quán triệt kịp thời, nghiêm túc nội dung cơ bản các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2022 liên quan đến công tác xây dựng Đảng; xây dựng Ngành về công tác nghiệp vụ; công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; tài sản công của VKSND tỉnh trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; dự ông Lê Văn Dương, Nguyễn Hữu Tường và Huỳnh Đông Bắc- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

  

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung, quan điểm chỉ đạo cụ thể gồm: Quán triệt, triển khai chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết các vụ việc, các vụ án; Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02-4-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 28-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về thực hiện nêu gương; chấp hành quy định những điều đảng viên công chức, viên chức không được làm; Công văn số 371-CV/TU, ngày 14-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và Công văn số 364-CV/TU, ngày 09-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn công tác quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý hai cấp Kiểm sát giai đoạn 2021 - 2026, 2026 - 2031. Thông báo phê duyệt quy hoạch của VKSND tối cao đối với chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Triển khai các Báo cáo về chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các quyết định thi hành án dân sự, hành chính vận dụng các giải pháp thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19; về Chuyên đề về “Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát giữ gìn vị thế, uy tín, hình ảnh của Ngành, cơ quan, đơn vị”; về Chuyên đề về biện pháp đảm bảo dân chủ trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; tài sản công của VKSND tỉnh; về Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tiến hành Sơ kết việc thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 25-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các giải pháp và được hướng dẫn, giải đáp một số ý kiến để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác công tác xây dựng Đảng; xây dựng Ngành về chuyên đề công tác nghiệp vụ; công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; tài sản công của VKSND tỉnh trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch và chất lượng; đảm bảo lựa chọn được những cán bộ có trình độ năng lực, có tâm, có tầm để đưa vào nguồn quy hoạch. Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện công tác nghiệp vụ; công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính; tài sản công quy chế dân chủ ở cơ sở…Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị hoàn chỉnh các chuyên đề được các đại biểu góp ý tại hội nghị, làm cơ sở thực hiện./.

Thiềm Giang Văn-Phạm Châm

 
Đăng vào lúc: 08:53 16/05/2022
Sáng ngày 11/5/2022, Tổ kiểm tra VKSND tỉnh Kiên Giang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2022 do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng 11 VKSND tỉnh làm Tổ trưởng.

 
Đăng vào lúc: 15:09 29/04/2022
Ngày 25/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm:“Khiếu kiện quyết định về việc thu hồi đất và quyết định giải quyết khiếu nại”, giữa người khởi kiện: Bà Quách Thị Hai và người bị kiện là Ủy ban nhân dân (UBND), Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kiểm sát viên Châu Thùy Tam được phân công tham gia phiên toà.

 
Đăng vào lúc: 14:58 29/04/2022
Sáng ngày 29/4/2022, Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang đã họp triển khai Quyết định kiện toàn các Thành viên và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hoạt động của các Thành viên Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh.

 
Đăng vào lúc: 10:14 29/04/2022
Việc xử lý nghiêm hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt là nhằm bảo vệ truyền thống, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, vừa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 
Đăng vào lúc: 10:06 29/04/2022
Thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước và Quyết định số 13/2022/THAHS-QĐ ngày 19/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang về mở phiên họp xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ngày 22/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh VKSND tỉnh Kiên Giang đã cử Kiểm sát viên tham gia xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt Lễ 30/4 năm 2022.

 
Đăng vào lúc: 15:24 27/04/2022
Ngày 26/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Hội thảo khoa học về “Viện Kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo hình thức trực tuyến. Dự Hội thảo, tại điểm cầu VKSND tối cao có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; các Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Vụ trưởng Vụ 14 và Chánh Văn phòng VKSND tối cao; các nhà khoa học đến dự và phát biểu tham luận có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Phạm Văn Tỉnh, Nguyên Giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ...
 


 
Đăng vào lúc: 20:50 29/07/2014
Sáng ngày 28/7/2014, Đoàn khảo sát việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn (đứng trong ảnh), bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với VKSND và UBMTTQ tỉnh Kiên Giang...

 
Đăng vào lúc: 22:35 09/06/2014
Nhằm nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các vụ án người chưa thành niên (NCTN), góp phần bảo đảm tính căn cứ và tính hợp pháp của việc xử lý, bảo đảm việc giáo dục NCTN trở thành người có ích cho xã hội.

 
Đăng vào lúc: 22:37 09/06/2014
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 32/VKS-TCCB ngày 15/5/2014 về việc đánh giá cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 21/5/2014, Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh họp tiến hành đánh giá đối với toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng.

 
Đăng vào lúc: 22:38 09/06/2014
Chiều ngày 22/5/2014, Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trung đội tự vệ cơ quan VKSND tỉnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy (BCH) quân sự, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan. Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan VKSND tỉnh chủ trì buổi lễ (đứng).

 
Đăng vào lúc: 22:39 09/06/2014
Trong tố tụng dân sự, việc xác định Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự đã được quy định tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS). Cũng tương tự như vậy, Điều 12 Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC) năm 2010 ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án tạo điều kiện để các đương sự đối thoại về việc giải quyết vụ án.

 
Đăng vào lúc: 22:40 09/06/2014
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch số 167/KH-VKS ngày 14/4/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Minh về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ngày 21/5/2014, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện An Minh tổ chức phiên tòa hình sự làm phiên tòa rút kinh nghiệm, để nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, giúp cho Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và tranh luận tại các phiên tòa hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang