Thứ Tư, 10/8/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và Kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam
Vào lúc: 09:23 28/07/2022   Mã TL: 1   Mã tin: 4150

Ngày 25/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính VKSND thành phố Phú Quốc và trực tuyến đến 15 điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh.

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyên là lãnh đạo VKSND hai cấp; các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và tương đương, các Kiểm sát viên trung cấp; Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, VKSND huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo và khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 dưới hình thức Video clips trình chiếu tại Hội nghị, qua đó cho thấy hai cấp Kiểm sát tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Ngành, đã thực hiện quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh về nhiệm vụ công tác năm 2022. Thủ trưởng đơn vị hai cấp Kiểm sát có đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc làm chuyển biến từng bước trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động nghiệp vụ và trật tự kỷ cương của các đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ được sự quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu phục vụ điều hành, quản lý của lãnh đạo VKSND tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh ôn lại 62 năm Ngày truyền thống Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam (26/7/1960 - 26/7/2022) và 46 năm thành lập ngành Kiểm sát Kiên Giang. VKSND tỉnh đã ghi nhận những công lao đóng góp của Nguyên lãnh đạo VKSND hai cấp, yêu cầu công chức và người lao động ngành Kiểm sát tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đạt được; không ngừng phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công lý công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” trong toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang.

 

Các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND hai cấp phát biểu

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua ngắn hạn với Chủ đề: Thi đua chào mừng Ngày chiến thắng (30/4/1975-30/4/2022) và Kỷ niệm Ngày truyền thống VKSND (26/7/1960-26/7/2022) gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát giữ gìn vị thế, uy tín, hình ảnh của Ngành, cơ quan, đơn vị”. Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ngày. Đồng thời tặng 03 giấy khen cho 03 công chức có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

 Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh biểu dương các thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm các hạn chế xảy ra, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh đề ra giải pháp khắc phục. Trong 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu Thủ trưởng hai cấp Kiểm sát tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tập trung thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện được giao phụ trách. Thủ trưởng các đơn vị hai cấp Kiểm sát tỉnh rà soát, thực hiện các chỉ tiêu, đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 01/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát nhân tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị gắn với nội  dung tâm đắc quán triệt chỉ đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên. Thường xuyên đánh giá kết quả công tác tham mưu của cấp phó kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng công chức và người lao động, kịp thời biểu dương những ưu điểm, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng khâu công tác. Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng hình ảnh cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực trong hoạt động công vụ, trong ứng xử trên môi trường mạng nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                                                 Văn phòng tổng hợp

 
Đăng vào lúc: 10:51 03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã họp xét, chấm điểm các hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến cấp cơ sở của các cá nhân ở hai cấp kiểm sát. Ông Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở chủ trì cuộc họp.

 
Đăng vào lúc: 09:23 28/07/2022
Ngày 25/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính VKSND thành phố Phú Quốc và trực tuyến đến 15 điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyên là lãnh đạo VKSND hai cấp; các Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và tương đương, các Kiểm sát viên trung cấp; Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, VKSND huyện, thành phố.

 
Đăng vào lúc: 09:07 28/07/2022
Sáng ngày 25/7/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức vòng chung khảo cuộc thi Kỹ năng viết Cáo trạng, Bản luận tội các vụ án hình sự; Bài phát biểu các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính năm 2022 và công bố kết quả cuộc thi. Đến dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cùng có đồng chí Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban thường trực, đồng chí Huỳnh Đông Bắc, Phó Viện tưởng, Phó Trưởng ban cuộc thi, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND huyện, thành phố.

 
Đăng vào lúc: 15:51 12/07/2022
Thực hiện Văn bản số 499/VKS-VP, ngày 11/7/2022 của Tổ Tuyên truyền Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022. Trang tin điện tử VKSND tỉnh mở chuyên mục, treo cờ banner và đường dẫn link tới Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn). Yêu cầu công chức và người lao động ở hai cấp Kiểm sát tỉnh khai thác trên Website VKSND tỉnh (đã được cập nhật đường dẫn link) để tham gia.

 
Đăng vào lúc: 16:15 11/07/2022
Căn cứ vào Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tiến hành thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật, tài sản theo Quyết định số 08/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2022.

 
Đăng vào lúc: 09:45 29/06/2022
Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-VKS ngày 13/6/2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng.
 


 
Đăng vào lúc: 20:50 29/07/2014
Sáng ngày 28/7/2014, Đoàn khảo sát việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn (đứng trong ảnh), bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với VKSND và UBMTTQ tỉnh Kiên Giang...

 
Đăng vào lúc: 22:35 09/06/2014
Nhằm nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các vụ án người chưa thành niên (NCTN), góp phần bảo đảm tính căn cứ và tính hợp pháp của việc xử lý, bảo đảm việc giáo dục NCTN trở thành người có ích cho xã hội.

 
Đăng vào lúc: 22:37 09/06/2014
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 32/VKS-TCCB ngày 15/5/2014 về việc đánh giá cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 21/5/2014, Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh họp tiến hành đánh giá đối với toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng.

 
Đăng vào lúc: 22:38 09/06/2014
Chiều ngày 22/5/2014, Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trung đội tự vệ cơ quan VKSND tỉnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy (BCH) quân sự, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan. Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan VKSND tỉnh chủ trì buổi lễ (đứng).

 
Đăng vào lúc: 22:39 09/06/2014
Trong tố tụng dân sự, việc xác định Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự đã được quy định tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS). Cũng tương tự như vậy, Điều 12 Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC) năm 2010 ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án tạo điều kiện để các đương sự đối thoại về việc giải quyết vụ án.

 
Đăng vào lúc: 22:40 09/06/2014
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch số 167/KH-VKS ngày 14/4/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Minh về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ngày 21/5/2014, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện An Minh tổ chức phiên tòa hình sự làm phiên tòa rút kinh nghiệm, để nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, giúp cho Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và tranh luận tại các phiên tòa hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang