Thứ Năm, 29/9/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

VKSND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp và kiểm tra công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 đối với VKSND huyện Tân Hiệp
Vào lúc: 09:28 25/08/2022   Mã TL: 1   Mã tin: 4181

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-VKS, ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về công tác kiểm tra của Ngành Kiểm sát Kiên Giang năm 2022; Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch công tác Kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) trong năm 2022, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả việc thực hiện Kiến nghị số 14/KN-VKS, ngày 06 tháng 5 năm 2021 (gọi tắt là Kiến nghị số 14/KN-VKS) của VKSND tỉnh trong lĩnh vực THADS đối với Chi cục THADS huyện Tân Hiệp, đồng thời kiểm tra công tác Kiểm sát THADS, hành chính năm 2022 tại VKSND huyện Tân Hiệp.

Thành viên Đoàn Kiểm sát gồm có: ông Nguyễn Văn Hùng, Kiểm sát viên Trung cấp, Trưởng phòng 11 VKSND tỉnh - Trưởng đoàn; ông Lê Văn Lập, Kiểm sát viên Trung cấp, Phòng 11 - Thành viên, thư ký đoàn; ông Trần Minh Hưởng, Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND huyện Tân Hiệp - Thành viên.

Với mục đích để đảm bảo các thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực THADS đã được VKSND tỉnh kết luận và Kiến nghị được chấn chỉnh và khắc phục đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân được thực hiện theo đúng quy định. Cuộc kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, kết luận chính xác, thực hiện đúng thời gian theo quyết định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm tra. Quá trình kiểm tra thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Ngành và địa phương.

Theo đó, ngày 09/8/2022, Đoàn Kiểm sát đã tiến hành kiểm tra việc khắc phục các vi phạm đã được nêu trong Kiến nghị số 14/KN-VKS. Kết quả kiểm tra cho thấy, Chi cục THADS huyện Tân Hiệp đã chấp nhận toàn bộ Kiến nghị và tổ chức họp đơn vị chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục ngay các sai sót, vi phạm, đồng thời rút kinh nghiệm chung trong toàn đơn vị tránh để xảy ra tình trạng vi phạm tương tự trong thời gian tới. Ngoài ra, qua kiểm tra một số hồ sơ thụ lý mới của các Chấp hành viên cho thấy đã thực hiện tốt theo quy định, không có xảy ra tình trạng vi phạm tương tự như Kiến nghị của Viện Kiểm sát đã nêu trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế, thiếu sót.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 10/8/2022, theo kế hoạch Đoàn Kiểm sát tiếp tục tiến hành công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2022 trong công tác Kiểm sát THADS, hành chính của VKSND huyện Tân Hiệp.

Sau khi nghe báo cáo của VKSND huyện Tân Hiệp, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 08 tháng đầu năm 2022 của đơn vị. Về cơ bản đơn vị đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đã chủ động kiểm sát thời hạn ra quyết định thi hành án đạt 100%; việc kiểm sát và lập hồ sơ kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án, chưa có điều kiện thi hành, cưỡng chế thi hành án dân sự cơ bản đầy đủ, lập phiếu kiểm sát và phiếu đề xuất đúng quy định. Sổ nghiệp vụ được ghi chép đầy đủ cột mục.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng thay mặt đoàn kiểm tra đã kết luận, đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch trọng tâm khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã đề ra. Trong 08 tháng đầu năm 2022, đơn vị cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu đã đề ra trong công tác này. Tuy nhiên, đồng chí Hùng cũng lưu ý trong thời gian tới đơn vị cần chủ động phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong việc gửi các quyết định về thi hành án dân sự trên môi trường mạng để thực hiện việc kiểm sát. Đơn vị cần chủ động kiểm tra lại các chỉ tiêu nghiệp vụ, chỉ tiêu nào chưa đạt thì tập trung thực hiện ngay trong 06 tháng cuối năm đảm bảo theo yêu cầu, nhất là việc trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án của Viện Kiểm sát. Ngoài ra, phải nâng cao tính chủ động của Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát, nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Tân Hiệp tổ chức quán triệt, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra kết quả việc thực hiện Kiến nghị số 14/KN-VKS của VKSND tỉnh Kiên Giang đối với Chi cục THADS huyện Tân Hiệp và cuộc kiểm tra công tác Kiểm sát THADS, hành chính đối với VKSND huyện Tân Hiệp, VKSND tỉnh Kiên Giang sẽ tổng hợp để xây dựng văn bản kết luận chính thức./.     

                                                      Tin và ảnh Lê Văn Lập
                                                          Phòng 11 VKSND tỉnh Kiên Giang

 
Đăng vào lúc: 15:25 26/09/2022
Ngày 20/9/2022, Đoàn kiểm tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác 9 tháng năm 2022 gắn với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND huyện Kiên Lương và VKSND thành phố Hà Tiên tại VKSND huyện Kiên Lương.

 
Đăng vào lúc: 15:23 26/09/2022
Ngày 20/9/2022, VKSND tỉnh Kiên Giang kiểm tra công tác 09 tháng năm 2022 tại VKSND huyện An Biên theo Kế hoạch số 597/KH-VKS ngày 09/8/2022 về kiểm tra công tác 09 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch số 639/KH-VKS ngày 25/8/2022 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

 
Đăng vào lúc: 15:21 26/09/2022
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 vừa qua, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, ma túy, kinh tế - chức vụ, tham nhũng, gọi tắt (Phòng 1) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gọi tắt (PC03) Công an tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 09:14 19/09/2022
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Châu Thành thành lập Đoàn kiểm sát do ông Phan Thành Thi, Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành làm trưởng đoàn cùng sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành (UBMTTQ) theo quy chế phối hợp giữa VKSND và UBMTTQ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 05/QĐ-VKS-CT và Kế hoạch số 07/KH-VKS-CT ngày 02/8/2022 của Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 16:58 15/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 617/KH-VKS ngày 16/8/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài và ghi hình ảnh, dựng Video năm 2022. Ngày 15/9/2022, VKSND tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài và ghi hình ảnh, dựng Video Clip, Video truyền hình tại thành phố Hà Tiên.

 
Đăng vào lúc: 16:31 12/09/2022
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/9/2022, ông Kha Hữu Chí; Phó Trưởng phòng 2, Trưởng đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã công bố kết luận trực tiếp kiểm sát về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang (PC01).
 


 
Đăng vào lúc: 20:50 29/07/2014
Sáng ngày 28/7/2014, Đoàn khảo sát việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn (đứng trong ảnh), bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Trưởng đoàn có buổi làm việc với VKSND và UBMTTQ tỉnh Kiên Giang...

 
Đăng vào lúc: 22:35 09/06/2014
Nhằm nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các vụ án người chưa thành niên (NCTN), góp phần bảo đảm tính căn cứ và tính hợp pháp của việc xử lý, bảo đảm việc giáo dục NCTN trở thành người có ích cho xã hội.

 
Đăng vào lúc: 22:37 09/06/2014
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 32/VKS-TCCB ngày 15/5/2014 về việc đánh giá cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 21/5/2014, Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh họp tiến hành đánh giá đối với toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng.

 
Đăng vào lúc: 22:38 09/06/2014
Chiều ngày 22/5/2014, Ban Chỉ huy quân sự VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trung đội tự vệ cơ quan VKSND tỉnh. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy (BCH) quân sự, cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan. Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan VKSND tỉnh chủ trì buổi lễ (đứng).

 
Đăng vào lúc: 22:39 09/06/2014
Trong tố tụng dân sự, việc xác định Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự đã được quy định tại Điều 10 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS). Cũng tương tự như vậy, Điều 12 Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC) năm 2010 ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án tạo điều kiện để các đương sự đối thoại về việc giải quyết vụ án.

 
Đăng vào lúc: 22:40 09/06/2014
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch số 167/KH-VKS ngày 14/4/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện An Minh về việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ngày 21/5/2014, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện An Minh tổ chức phiên tòa hình sự làm phiên tòa rút kinh nghiệm, để nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, giúp cho Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và tranh luận tại các phiên tòa hình sự.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang