Thứ Tư, 30/11/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Tòa án chấp nhận kháng nghị, vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm pháp luật
Vào lúc: 16:11 12/10/2022   Mã TL: 4   Mã tin: 4230

Vừa qua Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xét xử phúc thẩm đối với vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” giữa: nguyên đơn ông Nguyễn Tấn L với các đồng bị đơn bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L.

Theo hồ sơ, vào ngày 28/02/2020 bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L cho ông Nguyễn Tấn L thuê đất trồng lúa với diện tích 15 công tầm lớn (tương đương 19.440m2), hai bên có làm “Hợp đồng mướn đất trồng lúa” (giấy viết tay), thời hạn mướn đất là 36 tháng, kể từ ngày 28/02/2020 đến ngày 28/02/2023 với số tiền là 135.000.000 đồng. Ông Nguyễn Tấn L cho rằng đã giao đủ số tiền 135.000.000 đồng cho bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L, khi ông Nguyễn Tấn L vào nhận đất này để canh tác được biết phần đất lúa nói trên phía bà Phạm Thị H đã cho người khác thuê nên ông Nguyễn Tấn L có đến gặp bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L để đòi lại số tiền 135.000.000 đồng nhưng phía bà Phạm Thị H không trả và cố ý tránh mặt. Do vậy, ông Nguyễn Tấn L khởi kiện yêu cầu bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L trả lại cho ông Nguyễn Tấn L số tiền 135.000.000 đồng. Bà Phạm Thị H thừa nhận nội dung trình bày của ông Nguyễn Tấn L là đúng nhưng bà cho rằng sau khi ký hợp đồng mướn đất trồng lúa với ông Nguyễn Tấn L thì ông Nguyễn Tấn L thường xuyên đến nhà bà Phạm Thị H gây áp lực, nên bà Phạm Thị H không đồng ý thực hiện “Hợp đồng mướn đất trồng lúa ngày 28/02/2020” với ông Nguyễn Tấn L và cũng không đồng ý trả lại số tiền 135.000.000 đồng cho ông Nguyễn Tấn L.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 44/2021/DS-ST ngày 16/12/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Tấn L; Bác lời khai nại của bị đơn bà Phạm Thị H; Buộc bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L trả cho ông Nguyễn Tấn L số tiền 135.000.000 đồng.

Xét thấy, Bản án dân sự sơ thẩm nói trên của Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp có nhiều thiếu sót, vi phạm pháp luật tố tụng và nội dung giải quyết vụ án, cụ thể như sau:

* Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm xác định không đúng quan hệ pháp luật tranh chấp vì trong vụ án này, giữa ông Nguyễn Tấn L và anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L cùng chủ đất là bà Phạm Thị H (mẹ anh Th, chị L) giao kết hợp đồng mướn đất trồng lúa và đã giao nhận đủ số tiền 135.000.000 đồng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do phía chủ đất bà Phạm Thị H không giao đất cho ông Nguyễn Tấn L canh tác theo hợp đồng nên ông Nguyễn Tấn L kiện đòi lại số tiền thuê đất 135.000.000 đồng, quá trình giải quyết vụ án bà Phạm Thị H có lời khai khẳng định không đồng ý thực hiện hợp đồng thuê đất trồng lúa với ông Nguyễn Tấn L. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm xác định mối quan hệ tranh chấp là “hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” và giải quyết hậu quả pháp lý theo yêu cầu của ông Nguyễn Tấn L mới phù hợp pháp luật. Việc Toà án cấp sơ thẩm xác định “Tranh chấp đòi lại tài sản” và buộc bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L trả lại cho ông Nguyễn Tấn L số tiền 135.000.000 đồng là chưa đúng bản chất sự việc và vụ án chưa được giải quyết triệt để vì thực tế hợp đồng mướn đất trồng lúa này vẫn còn tồn tại đến năm 2023. Do xác định không đúng quan hệ pháp luật tranh chấp nên trong phần Quyết định của bản án Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều luật giải quyết vụ án không chính xác; không thông báo để Viện Kiểm sát cùng cấp phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo đúng quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS).

- Xác định không đúng tư cách người tham gia tố tụng: Theo nội dung “Hợp đồng mướn đất trồng lúa lập ngày 28/02/2020” thì anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L là người cho mướn đất, nhưng chị Vũ Nguyệt L không ký tên vào hợp đồng, chỉ có anh Đinh Văn Th ký tên, còn bà Phạm Thị H ký tên với tư cách là chủ đất, nhưng cấp sơ thẩm chưa xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ chị Vũ Nguyệt L có tham gia giao kết hợp đồng và có cùng nhận tiền thuê đất với anh Đinh Văn Th hay không? Mặt khác, bà Phạm Thị H ký với tư cách là chủ đất chứ không phải là bên cho mướn đất, vậy vai trò của bà Phạm Thị H cũng như vai trò của chị Vũ Nguyệt L như thế nào? Vấn đề này chưa được cấp sơ thẩm làm rõ để xác định tư cách tham gia tố tụng của họ theo quy định tại Điều 68 BLTTDS và xem xét trách nhiệm của bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tấn L là có thiếu sót.

- Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Nguyễn Tấn L cho rằng khi ông đến nhận đất để sử dụng thì bà Phạm Thị H và anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L đã cho người khác thuê đất canh tác, nhưng cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ ai đang trực tiếp thuê, sử dụng thửa đất này và đưa họ vào tham gia tố tụng trong vụ án là có thiếu sót trong việc xác minh, thu thập chứng cứ.

- Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ ngày 16/11/2021 không thể hiện ngày, giờ kết thúc nhưng ghi năm 2019. Mặt khác, khi anh Đinh Văn Th và chị Vũ Nguyệt L vắng mặt tại phiên họp và hoà giải, lẽ ra Toà cấp sơ thẩm phải thông báo lần thứ hai để anh Đinh Văn Th, chị Vũ Nguyệt L tham dự nhưng Toà sơ thẩm lại ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

- Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2021/QĐXXST-DS ngày 17/11/2021 thể hiện Hội đồng xét xử với Hội thẩm nhân dân gồm có Ngô Rô B, Phan Thị Trúc Ph, các Hội thẩm dự khuyết là Lê Thanh L, Dương Quang Đ, Nguyễn Thị Việt T, theo quyết định hoãn phiên toà ngày 06/12/2021 là một Hội thẩm khác là ông Trương Văn S và phiên toà ngày 16/12/2021 cũng thay đổi một Hội thẩm nhân dân khác là bà Phạm Thị Lệ H. Như vậy, Hội thẩm nhân dân không đúng với Quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng Thẩm phán không ra quyết định thay thế thành viên Hội đồng xét xử là vi phạm thủ tục tố tụng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn vi phạm thủ tục tống đạt các văn bản tố tụng cho đương sự như: Các biên bản giao nhận (thông báo thụ lý, thông báo về phiên họp kiểm tra giao nộp công khai chứng cứ, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên toà …) đều do bà Phạm Thị H nhận và ký ghi họ tên phần trên, trong khi đó phần dưới chữ ký và họ tên ghi bổ sung “Tôi cam đoan giao thông báo giao cho con tôi là Đinh Văn Th, Vũ Nguyệt L là chưa đúng quy định, nhưng cấp sơ thẩm vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

* Về nội dung: Theo “Hợp đồng mướn đất trồng lúa ngày 28/02/2020” nội dung có ghi tên chị Vũ Nguyệt L tham gia giao kết hợp đồng, nhưng không có chữ ký tên của chị Vũ Nguyệt L trong hợp đồng, không có chứng cứ nào chứng minh chị Vũ Nguyệt L nhận tiền của ông Nguyễn Tấn L giao. Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ vấn đề này lại xử buộc chị Vũ Nguyệt L cùng bà Phạm Thị H, anh Đinh Văn Th trả cho ông Nguyễn Tấn L số tiền 135.000.000 đồng là chưa đủ cơ sở vững chắc, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Trong phần nhận định của Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” là không đúng với yêu cầu khởi kiện của đương sự. Ngoài ra, bà Phạm Thị H là người cao tuổi nên cũng cần xem xét về phần án phí theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đương sự theo quy định.

Do đó, ngày 20/01/2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 01/QĐ-VKS-DS kháng nghị đối với bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp theo hướng hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm và giao hồ vụ án về Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, theo đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cấp phúc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên xử: Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm và giao hồ vụ án về Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật./.

Phòng 9 - VKSND tỉnh Kiên Giang

 
Đăng vào lúc: 08:24 10/11/2022
Được sự chỉ đạo và cho phép của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Rạch Giá và Thành đoàn Rạch Giá. Ngày 06/11/2022 Chi đoàn VKSND thành phố Rạch Giá phối hợp với các chi đoàn Khối ngành thành phố Rạch Giá tổ chức chương trình hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền "Luật Nghĩa vụ Quân sự", tuyên truyền "Luật An toàn giao thông" và Tổ chức Phiên tòa giả định tuyền truyền về tội phạm ma túy, với hơn 350 lượt đoàn viên, hội viên và học sinh tham dự.

 
Đăng vào lúc: 11:20 31/10/2022
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên chi bộ trực thuộc năm 2022. Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cử 05 đồng chí tham dự gồm; lớp thứ nhất có đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư chi bộ hình sự 1, đồng chí Vương Quốc Diệu, Phó Bí thư chi bộ hình sự 2, đồng chí Ngô Thái Hòa, Phó Bí thư chi bộ Tổ chức - Thanh tra; lớp thứ hai có đồng chí Chiêm Văn Hùng, Phó Bí thư chi bộ Dân sự - Hành chính, đồng chí Hồ Thanh Lam, Chi ủy viên chi bộ Văn phòng tổng hợp.

 
Đăng vào lúc: 11:09 31/10/2022
Hiện nay việc tranh chấp đất đai trong gia đình là một vấn không mấy xa lạ hiện nay, theo phong tục tập quán của người Việt Nam thường giải quyết tranh chấp bằng cách “đóng cửa bảo nhau”, nhưng khi sự việc không thể tự thỏa thuận giải quyết thì phải nhờ đến luật pháp. Nguyên nhân được xác định là do đất đai ngày càng có giá trị lớn, dẫn đến tình trạng người thân trong gia đình kéo nhau ra tòa tranh chấp ngày càng nhiều, trong đó có nhiều loại tranh chấp như: Tranh chấp tài sản thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD), tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất…các vụ án này thường phức tạp và kéo dài, khiến cho mối quan hệ trong gia đình ngày càng rạn nứt.

 
Đăng vào lúc: 10:04 31/10/2022
Ngày 14/10/2022, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã ban hành Quyết định 323/QĐ-CA công bố thêm 4 bản án lệ sau khi được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thông qua, gồm: Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật; Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức; Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả. 4 án lệ được áp dụng trong xét xử từ ngày 15/11/2022.

 
Đăng vào lúc: 10:02 31/10/2022
Sáng ngày 28/10/2022, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Hội nghị đã được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

 
Đăng vào lúc: 16:25 20/10/2022
Vào tối ngày 15/10/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Dự lễ tuyên dương có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
 


 
Đăng vào lúc: 15:36 24/09/2013
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCSĐ ngày 11/6/2013 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 21-CT/TW) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, VKSND tỉnh Kiên Giang sơ kết 05 năm (từ 01/6/2008 đến 31/5/2013) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:..

 
Đăng vào lúc: 15:21 25/09/2013
Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra, rà soát 16 trường hợp hồ sơ đề nghị xét đặc xá đợt 2/9 năm 2013 đối với 16 bị án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong toàn tỉnh Kiên Giang, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước.

 
Đăng vào lúc: 10:16 29/10/2014
Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc 1982 (gọi tắt là Công ước 1982) là kết quả của Hội nghị Luật biển lần thứ III của Liên hợp quốc, kéo dài từ năm 1973 đến năm 1982 nhằm xây dựng một trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương. Được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lí…)

 
Đăng vào lúc: 09:39 30/10/2014
Giải quyết tranh chấp được thừa nhận là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế kể từ khi thông qua Hiến chương Liên hợp quốc và Quy chế của Tòa án quốc tế. Hệ thống giải quyết tranh chấp trong Công ước 1982 được xây dựng với mục tiêu bảo vệ và duy trì trật tự pháp lí quốc tế mới về biển và đại dương khỏi những giải thích và vận dụng đơn phương có thể dẫn đến việc phá vỡ trật tự pháp lí này thông qua...

 
Đăng vào lúc: 15:48 08/09/2015
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có cáo trạng truy tố các bị can Trần Hen, Tô Thị Kỳ Trân về tội “Tham ô tài sản"; Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Thơm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Dung Hương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra bị can Nguyễn Văn Dũng còn bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

 
Đăng vào lúc: 16:23 12/05/2016
Ngày 06/4/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Dưới đây là 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua.

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang