Chủ Nhật, 16/5/2021
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ


Ông: LÂM KIÊN TRÌ
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 4/1976 đến 12/1976)
 
Ông: NGUYỄN VĂN TÂN
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1977 đến 12/1977)
 
Ông: NGUYỄN THẾ ĐỒNG
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1978 đến 9/1986)

Ông: NGUYỄN NGỌC ẨN
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 10/1986 đến 02/1994)
 
Ông: LỮ MINH NAM
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 3/1994 đến 2/2006)
 
Ông: TRẦN NGỌC HẢI
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/2/2006 đến 31/10/2017)
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG
 

Ông: TRẦN CHÍ THIỆN
Phó Viện trưởng
(Từ 08/1976 đến 04/1982)
 
Ông: TRẦN MINH TÂM
Phó Viện trưởng
(Từ 07/1983 đến 10/1993)

 
Ông: PHẠM VĂN MẠNH
Phó Viện trưởng
(Từ 11/1978 đến 08/1990)

Ông: PHẠM HỮU CÔNG
Phó Viện trưởng
(Từ 02/1990 đến 02/1994)
 
Ông: NGUYỄN VĂN MÍCH
Phó Viện trưởng
(Từ 02/1990 đến 03/2012)
 
Ông: TRƯƠNG TẤN MẬU
Phó Viện trưởng
(Từ 07/1994 đến 06/2001)

Ông: TÔ KHÔI
Phó Viện trưởng
(Từ 05/2002 đến 04/2008)
 
Bà: BÙI HỒNG ẢNH
Phó Viện trưởng
(Từ 01/04/2005 đến 31/07/2017)
   
         
HÌNH ẢNH BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HIỆN NAY
 
Ông: NGUYỄN NGỌC PHÚC
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)
   
Ông: NGUYỄN HỮU TƯỜNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/04/2009 đến nay)
 
Ông: LÊ VĂN DƯƠNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/12/2017 đến nay)
 
Ông: HUỲNH ĐÔNG BẮC
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873