Thứ Sáu, 19/4/2019
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ


Ông: LÂM KIÊN TRÌ
Nguyên Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 4/1976 đến 12/1976)
 
Ông: NGUYỄN VĂN TÂN
Nguyên Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1977 đến 12/1977)
 
Ông: NGUYỄN THẾ ĐỒNG
Nguyên Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1978 đến 9/1986)

Ông: NGUYỄN NGỌC ẨN
Nguyên Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 10/1986 đến 02/1994)
 
Ông: LỮ MINH NAM
Nguyên Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 3/1994 đến 2/2006)
 
Ông: TRẦN NGỌC HẢI
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/2/2006 đến 31/10/2017)
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG
 

Ông: TRẦN CHÍ THIỆN
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh

 
Ông: TRẦN MINH TÂM
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh


 
Ông: PHẠM VĂN MẠNH
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh

Ông: PHẠM HỮU CÔNG
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh
 
Ông: NGUYỄN VĂN MÍCH
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh
 
Ông: TRƯƠNG TẤN MẬU
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh

Ông: TÔ KHÔI
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh
 
Bà: BÙI HỒNG ẢNH
Nguyên Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/04/2005 đến 31/07/2017)
   
         
HÌNH ẢNH BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HIỆN NAY
 
Ông: NGUYỄN NGỌC PHÚC
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)
   
Ông: NGUYỄN HỮU TƯỜNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/04/2009 đến nay)
 
Ông: LÊ VĂN DƯƠNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/12/2017 đến nay)
 
Ông: HUỲNH ĐÔNG BẮC
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)

KỶ YẾU CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG:
  Văn phòng tổng hợp    
  Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẳm án kinh tế chức vụ, tham nhũng, an ninh và ma túy (Phòng 1)    
  Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẳm án kinh tế và trật tự xã hội (Phòng 2)    
  Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (Phòng 7)    
  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8)    
  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Phòng 9)    
  Phòng Kiểm sát các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)    
  Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)    
  Phòng Khiếu tố (Phòng 12)    
  Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)    
  Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Phòng Thống kê)    
  Thanh tra VKSND tỉnh (Thanh tra)    
       
KỶ YẾU CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN:    
  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá    
  Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hà Tiên    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hiệp    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Minh    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện U Minh Thượng    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Lương    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải    
  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc    
       
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873