Thứ Hai, 05/6/2023
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ


Ông: LÂM KIÊN TRÌ
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 4/1976 đến 12/1976)
 
Ông: NGUYỄN VĂN TÂN
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1977 đến 12/1977)
 
Ông: NGUYỄN THẾ ĐỒNG
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 1/1978 đến 9/1986)

Ông: NGUYỄN NGỌC ẨN
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 10/1986 đến 02/1994)
 
Ông: LỮ MINH NAM
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 3/1994 đến 2/2006)
 
Ông: TRẦN NGỌC HẢI
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/2/2006 đến 31/10/2017)
HÌNH ẢNH CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH KIÊN GIANG
 

Ông: TRẦN CHÍ THIỆN
Phó Viện trưởng
(Từ 08/1976 đến 04/1982)
 
Ông: TRẦN MINH TÂM
Phó Viện trưởng
(Từ 07/1983 đến 10/1993)

 
Ông: PHẠM VĂN MẠNH
Phó Viện trưởng
(Từ 11/1978 đến 08/1990)

Ông: PHẠM HỮU CÔNG
Phó Viện trưởng
(Từ 02/1990 đến 02/1994)
 
Ông: NGUYỄN VĂN MÍCH
Phó Viện trưởng
(Từ 02/1990 đến 03/2012)
 
Ông: TRƯƠNG TẤN MẬU
Phó Viện trưởng
(Từ 07/1994 đến 06/2001)

Ông: TÔ KHÔI
Phó Viện trưởng
(Từ 05/2002 đến 04/2008)
 
Bà: BÙI HỒNG ẢNH
Phó Viện trưởng
(Từ 01/04/2005 đến 31/07/2017)
   
         
HÌNH ẢNH BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HIỆN NAY
 
Ông: NGUYỄN NGỌC PHÚC
Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)
   
Ông: NGUYỄN HỮU TƯỜNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/04/2009 đến nay)
 
Ông: LÊ VĂN DƯƠNG
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 01/12/2017 đến nay)
 
Ông: HUỲNH ĐÔNG BẮC
Phó Viện trưởng VKS tỉnh
(Từ 15/12/2017 đến nay)
 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang