Thứ Năm, 29/9/2022
-*- Toàn ngành Kiểm sát Kiên Giang phát huy truyền thống “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” -*-   

Lịch tiếp dân số 78
08:48 17/02/2021
TB tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021
Lịch tiếp dân số 77
08:48 17/02/2021
TB tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021
Lịch tiếp dân số 76
08:56 17/12/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020
Lịch tiếp dân số 75
08:56 17/12/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020
Lịch tiếp dân số 74
08:56 17/12/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020
Lịch tiếp dân số 73
08:22 10/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020
Lịch tiếp dân số 72
14:11 03/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020
Lịch tiếp dân số 71
14:11 03/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020
Lịch tiếp dân số 70
08:51 04/06/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
Lịch tiếp dân số 69
08:51 04/06/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020
Lịch tiếp dân số 68
08:12 05/03/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2020
Lịch tiếp dân số 67
20:50 13/02/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020
Lịch tiếp dân số 66
14:06 08/01/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020
Lịch tiếp dân số 65
14:06 08/01/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp dân số 64
09:03 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019
Lịch tiếp dân số 63
09:03 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
Lịch tiếp dân số 62
09:00 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019
Lịch tiếp dân số 61
09:00 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019
Lịch tiếp dân số 60
08:59 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019
Lịch tiếp dân số 59
08:36 07/06/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2019
Lịch tiếp dân số 58
09:30 07/05/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2019
Lịch tiếp dân số 57
09:54 05/04/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2019
Lịch tiếp dân số 56
09:29 06/03/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2019
Lịch tiếp dân số 55
09:29 06/03/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp dân số 54
09:36 04/01/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019
123

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873
Chung nhan Tin Nhiem Mang