Thứ Bảy, 24/10/2020

Lịch tiếp dân số 73
08:22 10/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020
Lịch tiếp dân số 72
14:11 03/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020
Lịch tiếp dân số 71
14:11 03/09/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2020
Lịch tiếp dân số 70
08:51 04/06/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
Lịch tiếp dân số 69
08:51 04/06/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020
Lịch tiếp dân số 68
08:12 05/03/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2020
Lịch tiếp dân số 67
20:50 13/02/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020
Lịch tiếp dân số 66
14:06 08/01/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020
Lịch tiếp dân số 65
14:06 08/01/2020
TB tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp dân số 64
09:03 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019
Lịch tiếp dân số 63
09:03 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
Lịch tiếp dân số 62
09:00 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019
Lịch tiếp dân số 61
09:00 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019
Lịch tiếp dân số 60
08:59 08/11/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019
Lịch tiếp dân số 59
08:36 07/06/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2019
Lịch tiếp dân số 58
09:30 07/05/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 05 năm 2019
Lịch tiếp dân số 57
09:54 05/04/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2019
Lịch tiếp dân số 56
09:29 06/03/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2019
Lịch tiếp dân số 55
09:29 06/03/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019
Lịch tiếp dân số 54
09:36 04/01/2019
TB tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019
Lịch tiếp dân số 53
14:12 05/12/2018
TB tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018
Lịch tiếp dân số 52
15:11 27/11/2018
TB tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018
Lịch tiếp dân số 51
15:08 27/11/2018
TB tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018
Lịch tiếp dân số 50
15:08 27/11/2018
TB tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018
Lịch tiếp dân số 49
07:31 06/08/2018
TB tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018
123

 
 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Địa chỉ: Số 573 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Dương - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Email: bbt.vkskiengiang@gmail.com     Ðiện thoại: 0297. 3811869     Fax: 0297. 3811873